Ruotsinkieliseen maantieteen apulaisprofessuuriin nimitetty Venla Bernelius haluaa vahvistaa pohjoismaista opetusyhteistyötä

Filosofian tohtori Venla Bernelius on nimitetty viisivuotiseen ruotsinkieliseen maantieteen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävään.

Venla Bernelius on kaupunkimaantieteilijänä tutkinut laaja-alaisesti kaupunkien eriytymisen dynamiikkaa sekä koulutukseen ja muuttoliikkeisiin liittyviä kysymyksiä. Tällä hetkellä Berneliuksen tutkimuksessa korostuu erityisesti segregaatio ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset. Väitöstyössään Bernelius käsitteli Helsingin naapurustojen sosioekonomisen ja etnisen eriytymisen heijastumista peruskoulujen oppimistuloksiin ja oppilaiden mahdollisuuksien tasa-arvoon. Hän on tutkinut eurooppalaisten ja kansallisten monitieteisten ryhmien kanssa myös mm. korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien asumista eurooppalaisissa kaupungeissa sekä koulutukseen liittyviä aluevaikutuksia.

Eurooppalainen yhteistyö ja sen kehittäminen korostuvat myös Berneliuksen kiinnostuksen kohteissa apulaisprofessorin tehtävässä

–Tavoitteenani on vahvistaa erityisesti maantieteen asemaa koulutuksessa ja suomalaisen tutkimuksen kytköstä eurooppalaiseen keskusteluun.

Kansainvälisyyden lisäksi Bernelius haluaa nostaa ruotsinkielisen opetuksen roolia maantieteen alalla

– Yliopisto-opetus on aina ollut intohimoni. Visionani on ruotsinkielisen opetuksen ja tutkimusyhteyksien kehittäminen sekä pohjoismaisen opetusyhteistyön vahvistaminen.

Bernelius on toiminut vuodesta 2014 Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen yliopistonlehtorina kiinnostuksenaan erityisesti tutkimuksen ja opetuksen välisten yhteyksien kehittäminen. Tutkimus- ja opetustyön lisäksi Bernelius tekee tiivistä yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa muun muassa koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja koulujen tukitarpeen mallintamisessa sekä toimii Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtajana.

 

Yhteystiedot

Apulaisprofessori Venla Bernelius

Geotieteiden ja maantieteen osasto

Kaupunkitutkimusinstituutti 

Helsingin yliopisto 

venla.bernelius@helsinki.fi

puh. +358-41 530 7369

puh. +358-2941 50784