Miltä näyttää kaupunki ympärillämme? Urbaria aloitti yhteistyön Eiran aikuislukion kanssa

Monet kaupunkitutkimuksen teemat ovat osa kaupunkilaisten jokapäiväistä elämää. LUVA-opiskelijat pohtivat mm. Helsingin historiaa, palveluita, monikulttuurisuutta ja erilaisia kieliryhmiä.

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria aloitti uuden yhteistyön Eiran aikuislukion LUVA-luokkien eli lukioon valmistavan opetuksen kanssa. LUVA-koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille lukiokoulutukseen valmistavana koulutuksena. Yhteistyössä pohditaan vastauksia muun muassa kysymyksiin ”millaisista elementeistä muodostuu ympäristö, jota kutsumme kaupungiksi?”, ”millaisia sosiaalisia suhteita ja ryhmiä kaupungeissa on?”, entä ”mitä tarkoittaa kaupunkitutkimuksen monitieteellisyys?”. Yhteistyö toimii osana Urbarian tavoitetta koordinoida yhä laajempaa lukioyhteistyötä kaupunkitutkimuksen teemoista.  

Eiran aikuislukion LUVA-opetuksesta vastaava suomen kielen opettaja Hanna Pakarinen korostaa 

korkeakouluyhteistyön tärkeyttä:  

– LUVA-opinnot ovat luonteeltaan ilmiöpohjaisia ja siksi monitieteinen Urbaria on luonteva yhteistyökumppani. Meillä on myös pitkä perinne Helsinki-aiheisten projektien parissa.  

Urbaria toteuttaa Eiran aikuislukiossa kaksi opintokokonaisuutta kevään 2021 aikana. Opintokokonaisuudet muodostuvat kahdesta työpajasta, joiden teemoina ovat Muuttuva Helsinki sekä Monikielinen ja -kulttuurinen Helsinki. Työpajojen teemoja suunniteltiin yhdessä LUVA-opettajien kanssa ja niihin pyrittiin valitsemaan teemoja, jotka ovat tuttuja opiskelijoille heidän omasta arkielämästään.  

Työpajojen lisäksi apurahatutkija Annaliina Niitamon järjestämä havaitseva kaupunkikävely täydentää kahta edellä mainittua opintokokonaisuutta. Kertaalleen pidetyn kaupunkikävelyn teemoina olivat aistit, valta-asetelmat ja palvelut, joita opiskelijat pyrkivät havaitsemaan omassa kaupunkiympäristössään. 

Yhteisyössä nähtiin tärkeäksi, että opiskelijat näkevät tutkimuksen yhteyden jokapäiväiseen elämään ja konkreettisiin ilmiöihin. 

– Pelkästään jokapäiväinen kävely on kaupunkitutkimuksellinen teema, jota toteutetaan kaupunkisuunnittelussa. Halusin herättää ajatuksen, että kaupunki ei synny vain neutraalisti, vaan on aktiivisen politiikan ja kaupunkisuunnittelun tulosta, Annaliina Niitamo tarkentaa.  

– Nuoret ovat usein aliedustettuina kaupunkisuunnittelun prosesseissa, vaikka juuri he ovat kaupungin käyttäjiä tulevaisuudessa, hän lisää.  

Pakarisen mukaan yhteistyö on tuonut myös opettajille uusia näkökulmia lähestyä kaupunkia ja sen historiaa. Kaiken kaikkiaan ajatus siitä, että kaupunki on kaikkien asukkaiden yhteinen, on tärkeä oivallus lukiolaisille.  

– Kenties jonain päivänä joku heistä antaa oman panoksensa kaupunkitutkimukseen ja on luomassa meille entistä ehompaa Helsinkiä. 

Urbarian lukiyhteistyö Eiran aikuislukiossa jatkuu kevään 2021 aikana.  

Lisätietoja: 

Iiris Koivulehto

Yhteyspäällikkö

0504719810

iiris.koivulehto@helsinki.fi