Millaisissa kaupungeissa elämme? Uutuuskirja myllää kaupunkipolitiikkaa

Katosiko kaupunki kaupunkipolitiikasta? Tutkijat haastavat suomalaisen yhteiskunnan käsitystä kaupungista ja sen kehitystä ohjaavista keinoista ja tavoitteista.

Mari Vaattovaaran, Anssi Joutsiniemen, Jenni Airaksisen ja Markku Wileniuksen uutuuskirjan Kaupunki politiikassa tarkoituksena on haastaa kaupunkien asukkaat ja eri alojen osaajat keskusteluun kaupungistumisen tilasta ja rakennetun ympäristön muutoksista. Millaisena suomalainen kaupunki ja kaupunkipolitiikka näyttäytyvät?

Kirjan tekijöiden mukaan suomalaisessa kaupunkipolitiikassa on hukassa sekä itse kaupunki että yhteys tapahtuneeseen kaupunkikehitykseen. Nykyistä kehitystä ohjaa raskas ja epämääräinen hallinnon ja politiikan ulkorajoille muodostunut koneisto, joka ei riittävällä tavalla pysty vastaamaan sen enempää kaupungistumisen kuin hyvinvointiyhteiskunnankaan haasteisiin. Kaupunkipolitiikka on etäällä sekä suomalaisen kaupunkikehityksen esikaupungistuvasta tilasta että ihmisten arjen ja asumisen tarpeista.

”Keskeistä kaupunkipolitiikan muotoutumisessa on nostaa jalustalle perinteeseemme keskeisesti kuulunut paikallisen yhdessä tekemisen eetos. Roolit, oikeudet ja velvollisuudet on määriteltävä selkeiksi eikä niitä voi korvat epämääräisin kumppanuuspuhein”, kirjan tekijät linjaavat. 

Toiminnan oikeutusta tulisi arvioida laadullisten määreiden kautta; miten kaupunkipolitiikka on onnistunut yhteiskunnan, kaupungin ja yksittäisen ihmisen näkökulmista. Kirjan lopuksi tekijät esittävätkin kolme teesiä kaupunkipolitiikan tulevaisuuden suuntaviitoiksi.

Mari Vaattovaara, Anssi Joutsiniemi, Jenni Airaksinen & Markku Wilenius: Kaupunki politiikassa – Yhteiskunta, ihminen ja ihana kaupunki 261 s., Vastapaino 2021

Kirjan tekijät:

Mari Vaattovaara: mari.vaattovaara@helsinki.fi, 050 415 4861

Anssi Joutsiniemi: anssi.joutsiniemi@aalto.fi, 040 589 6223

Jenni Airaksinen: jenni.airaksinen@tuni.fi, 050 318 2492

Markku Wilenius: markku.wilenius@utu.fi, 050 592 9121

Arvostelukappaleet:

mikko.jamsen@vastapaino.fi, 050 406 3906