Kutsu Neljäs sektori -kirjan julkaisutilaisuuteen 16.3. klo 9-10.30 verkossa

Julkaisutilaisuudessa kuullaan kirjailijoiden Pasi Mäenpään ja Maija Faehnlen lisäksi monipuolisesti erilaisia kommenttipuheenvuoroja neljännen sektorin roolista yhteiskunnassa.

Tervetuloa Neljäs sektori – Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa -kirjan julkaisutilaisuuteen 16.3. klo 9–10.30. Tilaisuus järjestetään osana Kuntaliiton Kuntademokratiaverkoston webinaaria.

Tilaisuudessa kuullaan kirjailijoiden puheenvuoron lisäksi kommentteja neljännen sektorin roolista yhteiskunnassa.

Uutuuskirja kuvaa kaupungeissa tapahtuvaa murrosta. Pasi Mäenpään ja Maija Faehnlen kirja pohjaa laajaan aineistoon ja tutkijat tekevät kokonaisesityksen yhdestä internetin ja somen myötä syntyneestä, mutta vielä huomaamatta jääneestä kansalaiskunnan muutoksesta. Tekijät kysyvät, ovatko Facebookin kuplat sittenkin uuden demokratian itu.

”Annamme välineitä ymmärtää muutoksen vaikutusta kaupunkien hallintaan, demokratiaan ja talouteen. Esitämme yhteiskehiteltyjä ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin ongelmiin neljännen sektorin kanssa.”

Voit ilmoittautua tapahtumaan täällä ja saat linkin tapahtumaan sähköpostitse. Löydät tapahtumatiedot myös Facebookista.

Ohjelma
 
9.00 Kaupungeissa kasvaa neljäs sektori – kirjan Neljäs sektori – Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa julkistus. Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto & Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus

9.30 Laki helpottamaan vapaamuotoista kansalaistoimintaa? Vaikuta lainvalmisteluun nyt! Jyrki Jauhiainen, Oikeusministeriö

Neljä kommenttipuheenvuoroa:

9.35 Osallisuuden ja demokratian mahdollisia kehityskulkuja 2020-luvulla. Jukka Vahti, SITRA

9.45 Neljäs sektori ja kansalaisyhteiskunnan kehityksen pitkä linja. Esa Konttinen, emeritusprofessori, kansalaisyhteiskunnan tutkija

9.55 Keskustelua

10.05 Neljäs sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena. Harri Raisio, Vaasan yliopisto

10.15 Neljäs sektori ja heikoimmassa asemassa olevien osallisuus. Marko Nousiainen, THL

Keskustelua ja yhteenveto

Tilaisuuden järjestää Kuntademokratiaverkosto yhteistyössä THL:n Sokra-hankkeen, Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian, Suomen ympäristökeskuksen ja Vastapainon kanssa.

Pasi Mäenpää & Maija Faehnle: Neljäs sektori. Vastapaino 2021, 336 s.
Teos on saatavilla myös ekirjana.

Haastattelupyynnöt
Pasi Mäenpää, pasi.maenpaa@helsinki.fi, p. 050 353 9078
Maija Faehnle, maija.faehnle@syke.fi, p. 0295 1109

Arvostelukappaleet toimittajille
Mikko Jämsén, mikko.jamsen@vastapaino.fi, 040 549 6646.