Kerro kokemuksesi politiikkasuositusten antamisesta!

Kyselyllä kerättyä aineistoa hyödynnetään politiikkasuositusten antamiseen liittyvien prosessien ja koulutuksen kehittämisessä Helsingin yliopistossa ja Sofi-hankkeessa.

Suomalaisten yliopistojen, korkeakoulujen  ja tiede- ja tutkimusyhteisöjen tehtävänä on tutkimuksen ja opetuksen lisäksi yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Yhteiskunta tarvitseekin jatkuvasti uutta asiantuntijatietoa ajankohtaisten ongelmien ratkaisemisen tueksi. 

Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria, Kaupunkiakatemia ja Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi järjestävät maanantaina 23.11. klo 9.00–10.30 webinaarin ”Kuinka vaikuttaa viisaasti?” tutkimuspohjaisten politiikkasuositusten antamisesta. 

Kaikkien tutkijoiden ajatukset ja kokemukset politiikkasuositusten antamisesta ovat keskustelun ja kehittämistyön kannalta erittäin arvokkaita. 

Kutsummekin kaikki Helsingin yliopiston tutkijat kertomaan kokemuksistaan ja vastaamaan oheiseen kyselyyn. Kyselyyn vastaamalla tutkijoilla on myös mahdollisuus vaikuttaa 23.11. järjestettävän webinaarin aiheisiin. 

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti, ja sen avulla kerättyä aineistoa hyödynnetään politiikkasuositusten antamiseen liittyvien prosessien ja koulutuksen kehittämisessä Helsingin yliopistossa ja Sofi-hankkeessa.

Linkki suomenkieliseen kyselyyn

Link to the survey in English

Vastaathan kyselyyn 18.11. mennessä. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5 minuuttia.

Linkki webinaarin tapahtumasivuun

Linkki webinaarin Facebook-tapahtumaan