Kaupunkipolitiikan katkenneet polut ja murtuvat myytit -pamfletti julkaistu

Miten kansalliset, ristikkäiset voimat ovat muokanneet kaupungistumista ja kaupunkipolitiikkaa viimeisen 150 vuoden aikana? Kaupunkipolitiikan katkenneet polut on Laura Kolben ja Matti Hannikaisen kirjoittama pamfletti, jonka tavoitteena on selkeyttää kaupunkipoliittista keskustelua.

Pamfletissa paneudutaan suomalaisen kaupunkipolitiikan syviin kerrostumiin sekä vastataan kysymyksiin 1) Miten ymmärrys kaupunkipolitiikasta, sen sisällöistä, toimijoita ja tavoitteista, on kehittynyt osana suomalaisen yhteiskunnan muutosta ja 2) Mitkä teemat ovat hallinneet keskustelua ja ketkä ovat kulloinkin osallistuneet, muokanneetja vaikuttaneet kaupunkipolitiikan agendaa?Pamfletissa nostetaan esiin neljä teemaa, joita nimitetään kaupunkipolitiikan katkenneiksi poluiksi. Ensimmäisenä on kaupungin ja kaupungistumisen sekasortoset käsitteet, toisena kaupungistumisen lyhyt historia, kolmantena kaupunkipolitiikattomuus ja neljätenä kaupunkien näennäinen merkityksettömyys osana talouspoliittista keskustelua.Pamfletti on osa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän kaupunkipolitiikka keskustelusarjaa.