Julkaisutilaisuus - Kohti kestävämpiä asuinalueita: Kaupunginosien kestävyysindikaattoreita

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria julkaisee kirjan: Kohti kestävämpiä asuinalueita: Kaupunginosien ja kortteleiden kestävyysindikaattoreita.

Kestävät naapurustot ovat yhteisöjä, joissa ympäristövastuullisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä taloudellinen elinkelpoisuus toteutuvat. Tarve edistää aitoa, kestävää kehitystä naapurustotasolla on laajasti tunnistettu, mutta uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia indikaattoreita kestävyyden mittaamiseen ei ole toistaiseksi ollut saatavilla.

Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian uusi kirja Kohti kestävämpiä asuinalueita – kaupunginosien ja kortteleiden kestävyysindikaattoreita on keskustelunavaus tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kirja sisältää tutkijoiden puheenvuoroja siitä, miten paikallistason kestävyyshaasteita voidaan parhaiten tunnistaa, mitata ja ratkaista. 

Teoksessa on edustettuna yli kaksikymmentä tieteenalaa, mukaan lukien kaupunkimaantiede, maisema-arkkitehtuuri, kiinteistötalous, kaupunkiteologia, mikrobiekologia, rikosoikeus, sosiaalityö, väestötiede, tietojenkäsittelytiede, aerosolifysiikka, kaupunkisosiologia ja kulutustutkimus. Kirjan artikkelien kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston ja muiden suomalaisten yliopistojen johtavia tutkijoita. 

Julkaisutilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja ajankohtaisista kaupunginosatasoisista kestävyyshaasteista. Tapahtuman kaksi monitieteellistä paneelikeskustelua pureutuvat yhtäältä osallisuuden ja syrjäytyneisyyden, ja toisaalta urbaanin luonnon ja kaupunki-infrastruktuurin teemoihin.

Julkaisutilaisuus järjestetään 24.4.2024 klo 17.00-18.40 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki).

Ohjelma:

17:00 Mari Vaattovaara, kaupunkimaantieteen professori, Helsingin yliopisto 
Kestävyyden mittaaminen ja edistäminen kaupunginosatasolla

17:10 Laura Kolbe, Euroopan historian professori, Helsingin yliopisto 
Kestävyys ja kulttuuriperintö

17:20 Jussi Jännes,  koordinaattori, Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria
Urbarian kestävyysindikaattorihanke ja Kohti kestävämpiä asuinalueita -kirja

17:30 Paneeli 1: Osallisuuden ja syrjäytyneisyyden mittaaminen kaupunginosatasolla

Henrietta Grönlund, kaupunkiteologian professori, Helsingin yliopisto 

Kimmo Nuotio, rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Marjaana Seppänen, sosiaalityön professori, Helsingin yliopisto 

17:55 Q&A

18:05 Paneeli 2: Kestävä kaupunkirakenne: urbaani luonto ja infrastruktuuri

Kim Yrjälä, mikrobiekologian dosentti, Helsingin yliopisto 

Saija Toivonen, kiinteistötalouden apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Ranja Hautamäki, maisema-arkkitehtuurin professori, Aalto-yliopisto 

Jukka Käyhkö, maantieteen professori, Turun yliopisto

18:30 Q&A

18:40 Tilaisuus päättyy

Tapahtuma Facebookissa:
https://fb.me/e/1ZealY0o3