Lahjoita kasvatustieteille

Neljä opiskelijaa työskentevät yhdessä.

Helsingin yliopiston kasvatustieteen tutkimus ja opetus on kansainvälistä huippua. Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on myös vahva rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja suomalaisen koulutusosaamisen asiantuntijana maailmalla. Lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi ovat yhteiskunnallisesti mittaamattoman arvokkaita aloja.

Lahjoitusvarat mahdollistavat tulevaisuuden kasvatustieteen luomisen ja opiskelijoiden tukemisen stipendein. Uusimmat lahjoitusvaroilla mahdollistetut avaukset kasvatustieteissä ovat ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen kokonaisuuden rakentaminen professuureineen sekä teknologiakasvatuksen apulaisprofessuuri.

Voit tukea monin eri tavoin

Kasvatustieteitä ja opettajaksi opiskelevia voit tukea monin eri tavoin, vaikka järjestämällä oman merkkipäiväkeräyksen tai lahjoittamalla säännöllisesti. Tukesi voit kohdistaa jo olemassa olevaan kasvatustieteiden rahastoon tai määritellä itse kohteesi.

Kasvatustieteiden rahastot

Kasvatustieteiden rahastot tukevat tutkimusta ja opiskelua myöntämällä stipendejä ja tukemalla tutkimustyötä.

Kasvatustieteiden lahjoitusprofessuurit

Helsingin yliopistossa työskentelee lahjoitusvaroihin kokonaan tai osittain perustuvissa tehtävissä yli 100 professoria, tutkijaa ja muuta asiantuntijaa.