Oppilaitosyhteistyö

Kaikkiin opettajankoulutuksiin sisältyy opetusharjoittelua. Harjoittelu järjestetään Viikin normaalikoulussa ja Helsingin normaalilyseossa sekä kenttäpäiväkodeissa, -kouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Ruotsinkielisiin koulutuksiin liittyvä opetusharjoittelu järjestetään partnerikouluissa. Tiedekunta tekee myös paljon tutkimus-, kehittämis- ja koulutusyhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Kenttäkoulu ja -päiväkotiverkosto

Kenttäkouluverkostoon kuuluu noin sata pääkaupunkiseudun päiväkotia, koulua ja oppilaitosta. Verkostoa koordinoidaan yhteistyössä kuntien sosiaali- ja opetustoimien kanssa. Yhteistyö perustuu yhteistyösopimuksiin. Kenttäkouluverkoston tärkein tehtävä on mahdollistaa opetusharjoittelujen laadukas onnistuminen osana opettajankoulutusta. Kenttäkouluverkoston ohjaavat opettajat saavat koulutuksen ohjaustyöhön.

Kehittämistoimintaa ja täydennyskoulutusta
Uutisia yhteistyöstä