Kansainvälinen yhteistyö

Kasvatustieteellinen tiedekunta osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan. Erityisesti suomalaiseen koulutusjärjestelmään, koulun ja opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvä kansainvälinen kiinnostus on luonut pohjan useiden yhteistyöhankkeiden käynnistymiseen ja lisännyt tiedekunnan asiantuntijoiden kysyntää maailmalla.