Kumppanuudet ja verkostot

Kasvatustieteellinen tiedekunta on aktiivisesti mukana monissa Helsingin yliopiston strategisissa kumppanuuksissa ja verkostoissa. Tiedekunnalla on erityisen tärkeä rooli GINTL-verkoston (Global Innovation Network for Learning and Teaching) koordinoinnissa.
GINTL-verkosto

The Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL) -verkostoon kuuluu suomalaisia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, jotka pyrkivät yhteistyössä Kiinassa, Afrikassa ja Intiassa toimivien partnerien kanssa luomaan tutkimusperustaisia ratkaisuja globaaleihin koulutushaasteisiin.

GINT-verkoston yhteistyötä koordinoi Helsingin yliopisto.

Helsingin yliopiston verkostot ja strategiset kumppanuudet