Koulutusvienti

Laadukas tutkimus ja opetus avaavat mahdollisuuksia koulutusviennille.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ vastaa koulutusviennin koordinoinnista ja tukipalveluista Helsingin yliopistossa, myös kasvatustieteellisen tiedekunnan osalta. Laadukas tutkimus ja opetus avaavat koulutusviennille mahdollisuuksia kaikilla yliopiston tieteenaloilla. HY+ tarjoaa myös englanninkielisiä koulutuksia sekä suomalaisia opetuskäytäntöjä esitteleviä opetusvierailuja.

Tällä hetkellä kasvatustieteellinen tiedekunta on mukana mm. Ukrainan ja Pakistanin opettajankoulutusta kehittävissä koulutusvientiprojekteissa.

HY+ "Global"