Koulutuksen kehittämishankkeet

Tiedekunnalla on kansainvälisiä projekteja sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Projektien kautta kehitetään koulutusta niin kotimaassa kuin ulkomailla, tuetaan innovaatioita ja luodaan uusia liikkuvuuskumppanuuksia. Projekteista syntyy usein myös uusia ideoita tutkimukseen.
Kehitysyhteistyöhankkeet

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia. Ulkoministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyörahoista ja Opetushallitus vastaa ohjelman hallinnoinnista.

 

Erasmus+ -projektit

Tiedekunnan jäsenet tekevät kansainvälistä yhteistyötä monissa Erasmus+ -rahoitteisissa projekteissa

 • Historylab for European Civic Engagement: Open E-toolkit to train History Teachers on Digital Teaching and Learning (2021–2023).

 • Navigating through Digital Challenges in Home Economics Education (2021–2023)

 • Virtual Pathways: Reinforcing School-Museum Cooperation in COVID19 Times (2021–2023)

 • Enhancing young people's media literacy for civic engagement (2021–2023)

 • Reflective Practice through Lived Diversity in Cultural Environments: Mobility and  Knowledge Production in Early Years Teacher Training (2020–2023)

 • Designing and Enacting Coherent Science Teacher Education (2020–2023) 

 • Coherence in European Teacher Education: Creating transnational communities of practice through virtual scenarios (2020–2023)

 • DEveloping TEachers’ Critical digital liTeracies (2019–2022)

 • Strategic partnership for developing primary teacher education through school-based research (2019–2022)

 • Schools educating for sustainability: proposals for and from in in-service teacher education (2019–2022)

 • Improving Employability of Autistic Graduates in Europe (2018–2021)

 • Playing beyond CLIL (2018–2021)

 • Spotlighters: Illuminating paths to resilience with the science of stress (2018–2021)

 • Augmented Assessment: a bridge to migrants’ knowledge (2020–2023)

Helsingin yliopisto osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin koulutushankkeisiin kuten Erasmus+. Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla.