Koulutuksen kehittämishankkeet
Tiedekunnalla on kansainvälisiä projekteja sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Projektien kautta kehitetään koulutusta niin kotimaassa kuin ulkomailla, tuetaan innovaatioita ja luodaan uusia liikkuvuuskumppanuuksia. Projekteista syntyy usein myös uusia ideoita tutkimukseen.
Kehitysyhteistyöhankkeet

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehitysmaiden korkeakoulutusta. Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia. Ulkoministeriö rahoittaa ohjelman Suomen kehitysyhteistyörahoista ja Opetushallitus vastaa ohjelman hallinnoinnista.

 

Erasmus+ -projektit

Tiedekunnan jäsenet tekevät kansainvälistä yhteistyötä monissa Erasmus+ -rahoitteisissa projekteissa

Helsingin yliopisto osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin koulutushankkeisiin kuten Erasmus+. Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla.