Erityisopettaja antaa laaja-alaista erityisopetusta, jolla tarkoitetetaan osa-aikaista erityisopetusta oppilaiden näkökulmasta. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omissa yleisopetuksen luokissaan, mutta tarvitsevat erityisopetusta esimerkiksi lievien oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi.
 
Erityisopettajan kelpoisuuden voi saavuttaa 
 
1) suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinnon erityispedagogiikan erityisopettajan opintosuunnassa erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa, 
 
2) sivuaineena suoritettavilla erityisopettajan opinnoilla tai 
 
3) täydentämällä aikaisempaa ylempää korkeakoulututkintoa erikseen määritellyillä erityisopettajan kelpoisuuden antavilla erillisillä opintokokonaisuuksilla. 
 
Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden suositellaan saavuttavan erityisopettajan kelpoisuuden erillisillä opintokokonaisuuksilla.
 
Kelpoisuuden saavuttaminen suorittamalla kasvatustieteen maisterin tutkinto erityispedagogiikan opintosuunnassa erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa
 
Erityispedagogiikan tutkinto-opiskelija voi opintojensa aikana hakea erityisopettajan suuntautumisvaihtoehtoon (linkki Flamma-intranetiin). Vuodesta 2017 lähtien kaikki erityispedagogiikan opintosuunnan uudet opiskelijat saavat automaattisesti opinto-oikeuden tähän suuntautumisvaihtoehtoon. Erityispedagogiikan opintosuunnassa erityisopettajan suuntautumisvaihtoehdossa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot antavat erityisopettajan kelpoisuuden. Jos opiskelija on suorittanut yliopistollisen alemman korkeakoulututkinnon, riittää, että hän suorittaa erityispedagogiikan opintosuunnassa vain kasvatustieteen maisterin tutkinnon jollain seuraavista tavoista:
 
1) Opiskelija on suorittanut yliopistollisen alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja joko tutkintoon sisältyneenä tai erillisinä opintoina suoritettuina erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot: Opiskelija suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (120 op) ja mahdolliset täydentävät opinnot. Tutkinnonsuoritusoikeutta erityispedagogiikan koulutukseen haetaan maisterihaussa.
 
2) Opiskelija on suorittanut kandidaatin tutkinnon, jonka pääaineena (tai sivuaineena) on jokin muu kuin erityispedagogiikka: Opiskelija suorittaa maisterin tutkinnon (120 op), erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot ja mahdolliset täydentävät opinnot. Tutkinnonsuoritusoikeutta erityispedagogiikan koulutukseen haetaan päähaussa. 
 
Kelpoisuuden saavuttaminen sivuaineena suoritettavilla erityisopettajan opinnoilla
 
Helsingin yliopiston luokanopettajan opintosuunnan päähaussa hakevat ja valinnan toisen vaiheen soveltuvuuskokeeseen kutsutut voivat hakea opinto-oikeutta erityisopettajan opintoihin samalla kun he ilmoittautuvat soveltuvuuskokeeseen. Lisätietoa valinnasta luokanopettajan opintosuunnan hakutiedoista.
 
Kelpoisuuden saavuttaminen täydentämällä aikaisempaa ylempää korkeakoulututkintoa erillisillä opintokokonaisuuksilla
 
Aiemmin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet saavuttavat erityisopettajan kelpoisuuden seuraavilla erillisillä opintokokonaisuuksilla:
 
1) Opettajan pedagogiset opinnot (60 op): Erityisopettajan kelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä suorittaako opettajan pedagogiset opinnot yliopistossa vai ammattikorkeakoulussa tai suorittaako ne perus- ja lukio-opetukseen suuntautuen vai aikuisopetukseen suuntautuen.
 
 
Huom! Erityispedagogiikan opinnot eivät anna erityisopettajan kelpoisuutta. Erityispedagogiikan perusopinnot edellytetään hakukelpoisuuteen ja erityispedagogiikan aine- ja syventävistä opinnoista saa lisäpisteitä erillisten erityisopettajan opintojen valinnoista. Erityispedagogiikan aineopinnoilla voi saada myös korvaavuuksia erillisistä erityisopettajan opinnoista.