Kaksikielisyysdekaanit

Teologinen tiedekunta: varadekaani Elina Vuola
Oikeustieteellinen tiedekunta: dekaani Pia Letto-Vanamo
Lääketieteellinen tiedekunta: varadekaani Tiina Paunio
Humanistinen tiedekunta: varadekaani Jussi Pakkasvirta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: dekaani Kai Nordlund
Farmasian tiedekunta: varadekaani Yvonne Holm
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: varadekaani Helene Åström
Kasvatustieteellinen tiedekunta: dekaani Johanna Mäkelä
Valtiotieteellinen tiedekunta: dekaani Hannu Nieminen
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: varadekaani Janna Pietikäinen
Eläinlääketieteellinen tiedekunta: varadekaani Olli Peltoniemi