Teologinen tiedekunta: varadekaani Auli Vähäkangas
Oikeustieteellinen tiedekunta: dekaani Kimmo Nuotio
Lääketieteellinen tiedekunta: varadekaani Caj Haglund
Humanistinen tiedekunta: varadekaani Hanna Snellman
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: varadekaani Kai Nordlund
Farmasian tiedekunta: varadekaani Outi Salminen
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: varadekaani Liselotte Sundström
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta: dekaani Patrik Scheinin
Valtiotieteellinen tiedekunta: dekaani Hannu Nieminen
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: dekaani Marketta Sipi
Eläinlääketieteellinen tiedekunta: varadekaani Maria Fredriksson-Ahomaa