Hyllyluokitus - Teologia ja uskontotiede

Teologian ja uskontotieteen hyllyluokitus Kaisa-talossa

Teologian ja uskontotieteen kokoelma sijaitsee Kaisa-talon 6. kerroksessa ja kellarikerroksessa K3.

6. kerros

  • Kartta
  • Sijaintitieto Helkassa: Hc 6. krs Teologia
Y/2 Teologia: yksi- ja kaksiosaiset hakuteokset, moniosaiset hakuteokset
Y/4 Sanakirjat
   
  Eksegetiikka ja judaistiikka
B Raamatut ja konkordanssit
Bt Koko Raamattua koskeva tutkimus
Vh Tekstit Vanhan testamentin tekstit
Vh Kielitiede Vanhan testamentin kielitiede
Vk Vanhan testamentin kommentaarit
Vt Vanhan testamentin tutkimus
Ig Intertestamentaariset tekstit
It Intertestamentaarinen tutkimus
Ng Tekstit Uuden testamentin tekstit
Ng Kielitiede Uuden testamentin kielitiede
Nk Uuden testamentin kommentaarit
Nt Uuden testamentin tutkimus
Jh Juutalaisuuden tekstit
J Juutalaisuuden tutkimus
   
  Yleinen kirkkohistoria
Patr S Patristiikan sarjat
Kg Yleisen kirkkohistorian lähteet ja tutkimukset
   
  Ortodoksinen kirkko ja teologia
Ort Bys Bysantin ja Kreikan kulttuuri, kirkkohistoria ja uskonto
Ort Ven Venäjän ja Neuvostoliiton uskonto- ja kirkkohistoria
Ort Muu Muun ortodoksisen maailman kirkot ja uskonnot
Ort Ori Orientaaliset kirkot
Ort Suo Suomen ortodoksinen kirkko ja Karjalan ortodoksinen perinne
Ort Teo Ortodoksinen teologia
Ort Lit Ortodoksinen liturgiikka ja jumalanpalveluselämä
   
  Systemaattinen teologia
L/L Lutherin teokset
L Luther-tutkimus
D Dogmatiikka
Ek Ekumeniikka
M Missiologia
E Etiikka
F Uskonnonfilosofia
   
  Teologian bibliografiat ja kartat
Y/1 Teologia: bibliografiat
Y/3 Teologia: bibliografiset hakuteokset
Y/5 Teologia: kartat
   
  Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
Kk/L Suomen kirkkohistorian lähteet
Kk Suomen kirkkohistorian tutkimus
Ks/L Skandinavian kirkkohistorian lähteet
Ks Skandinavian kirkkohistorian tutkimus
   
  Käytännöllinen teologia
P/1 Käytännöllisen teologian yleisteokset
P/2 Homiletiikka, viestintä
P/3 Uskonnonpedagogiikka
P/3 Oppikirjat Uskonnonpedagogiikka, oppikirjat
P/4 Sielunhoito, terapia
P/5 Sisälähetys, diakonia
P/6 Kirkko-oikeus
P/7 Liturgiikka
P/8 Hymnologia
Uk Uskonto- ja kirkkososiologia
Up Uskontopsykologia
   
  Uskontotiede
U/1 Uskontotieteen teoria ja yleisteokset
U/2 Uskontofenomenologia
U/3M Muut uskonnot ja uususkonnollisuus
U/4 Uskontoantropologia
   
  Teologian sarjat
S/1 Teologia: ulkomaiset sarjat
S/2 Teologia: kotimaiset sarjat

Kellarikerros K3 

  • Kartta
  • Sijaintitieto Helkassa: Hc K3 Teologia
  Eksegetiikka ja judaistiikka
B Raamatut ja konkordanssit
Bl Raamatut, lainattavat
Bt Koko Raamattua koskeva tutkimus
Vt Vanhan testamentin kommentaarit
Vt Vanhan testamentin tutkimus
It Intertestamentaarinen tutkimus
Nk Uuden testamentin kommentaarit
Nt Uuden testamentin tutkimus
J Juutalaisuuden tutkimus
   
  Kirkkohistoria
Kg Yleisen kirkkohistorian lähteet ja tutkimukset
Kk/L Suomen kirkkohistorian lähteet
Kk Suomen kirkkohistorian tutkimus
Ks/LS Skandinavian kirkkohistorian lähteet
Ks Skandinavian kirkkohistorian tutkimus
   
  Systemaattinen teologia
L/L Lutherin teokset
L Luther-tutkimus
D Dogmatiikka
Ek Ekumeniikka
M Missiologia
E Etiikka
F Uskonnonfilosofia
   
  Käytännöllinen teologia
P/1 Käytännöllisen teologian yleisteokset
P/2 Homiletiikka, viestintä
P/3 Uskonnonpedagogiikka
P/4 Sielunhoito, terapia
P/5 Sisälähetys, diakonia
P/6 Kirkko-oikeus
P/7 Liturgiikka
P/8 Hymnologia
Uk Uskonto- ja kirkkososiologia
Up Uskontopsykologia
   
  Uskontotiede
U/1 Uskontotieteen teoria ja yleisteokset
U/2 Uskontofenomenologia
U/3M Muut uskonnot ja uususkonnollisuus
U/4 Uskontoantropologia
   
  Teologian sarjat
S/1 Teologia: ulkomaiset sarjat
SVK Suomen vapaan kristillisyyden kokoelma