Hyllyluokitus - Kasvatustieteet

Kasvatustieteen hyllyluokitus Kaisa-talossa

Kasvatustieteen kokoelma sijaitsee Kaisa-talon 4. kerroksessa ja kellarikerroksessa K4.

4. kerros

  • Kartta
  • Sijaintitieto Helkassa: Hc 4. krs Kasvatustieteet
159.9 Psykologia
159.922 Kehityspsykologia
159.95 Oppimispsykologia
37(091) Kasvatushistoria. Kouluhistoriikit
37.01 Kasvatusfilosofia. Kasvatusteoriat
37.014 Koulutuspolitiikka
37.015.3 Kasvatuspsykologia
37.015.4 Kasvatussosiologia
37.017 Kasvatustavoitteet
37.018 Koulukasvatus. Kotikasvatus
37.02 Yleinen didaktiikka
37.03 Eettinen kasvatus. Taidekasvatus
37.04 Monikulttuurisuuskasvatus. Tasa-arvo
37.06 Kouluyhteisö. Kasvatuskumppanuus
37.08 Opettajan ammatti
371 Kasvatuksen ja opetuksen organisaatio
371.1 Koulun johtaminen. Opettajuus
371.13 Opettajankoulutus
371.2 Oppilasarviointi. PISA-tutkimus
371.214 Opetussuunnitelmat
371.3 Opetusmenetelmät
371.4 Pedagogiikat
371.5 Koulun työrauha ja turvallisuus. Koulukiusaaminen
371.6 Opetusteknologia. Oppimateriaali. Koulun tilat
371.7 Oppilashuolto
372.3 Varhaiskasvatus. Esikouluopetus
372.4 Alkuopetus
372.8 Aineopetus. Ainedidaktiikka
372.82 Katsomusaineiden opetus
372.83 Yhteiskuntatieteiden opetus
372.85 Luonnontieteiden opetus. Ympäristökasvatus
372.851 Matematiikan opetus
372.86 Kotitalouden, käsityön, terveystiedon ja tietotekniikan opetus. Mediakasvatus
372.87 Taideaineiden opetus. Musiikin opetus
372.879.6 Liikunnan opetus
372.88 Kielten opetus
372.880 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus
372.89 Maantieteen ja historian opetus
373 Perusopetus. Toisen asteen koulutus
374 Opiskelu koulun ulkopuolella. Nuorisotyö
374.7 Aikuiskasvatus
376 Erityiskasvatus
377 Ammatillinen koulutus. Ammattikorkeakoulut
378 Korkeakouluopetus. Yliopistot
39 Käsityöperinne. Ruokakulttuuri
391 Pukeutuminen. Pukuhistoria. Muodin historia
64 Kotitalous
677 Tekstiilit. Tekstiiliteollisuus
677.02 Kudonta. Kankaanpainanta. Värjäys. Huovutus
677.07 Neulonta. Virkkaus. Kirjonta. Tilkkutyöt
687 Vaatteet. Ompelu. Muoti
Väitöskirjat Väitöskirjat - Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
Vuosikirjat Vuosikirjat - kasvatustieteet
Koululainsäädäntö Koululainsäädäntö
Hakuteokset Hakuteokset - kasvatustieteet
Sanakirjat Kasvatustieteiden sanakirjat

Kellarikerros K4

  • Kartta
  • Sijaintitieto Helkassa: Hc K4 Kasvatustieteet
613/614 Ravitsemus. Terveys
641/642 Ruoanvalmistus. Elintarvikkeet
688/689 Käsityöt. Askartelu
79 Teatteri. Tanssi. Leikit
796/799 Liikunta. Urheilu
Oppikirjat Oppikirjat