Hyllyluokitus - Taiteiden tutkimus

Taiteiden tutkimuksen kokoelmat sijaitsevat Kaisa-talon 5. kerroksessa ja kellarikerroksessa K3.
Kirjallisuudentutkimus, estetiikka, teatteritiede, tanssintutkimus ja elokuva- ja televisiotutkimus

5. kerros

 • Kartta
 • Sijaintitieto Helkassa: Hc 5. krs Taiteiden tutkimus
Lhak Kirjallisuudentutkimuksen, estetiikan ja teatteritieteen hakuteokset
Lkah Kirjallisuudenhistoria
Lkr Yleinen kirjallisuudentutkimus ja kotimaisen kirjallisuuden tutkimus
Estetiikka
Lt Teatteri
Lte Elokuva- ja televisiotutkimus (täydentävä kokoelma)

Kellarikerros K3

 • Kartta
 • Sijaintitieto Helkassa: Hc K3 Taiteiden tutkimus
  Tanssintutkimus
GV 1580–1600 Tanssitietosanakirjat, tanssifilosofia, tanssisosiologia yms.
GV 1601–1728 Tanssihistoria
GV 1735–1779 Tanssin erikoisteokset
GV 1781–1795 Tanssitaide, ml. tanssijoiden henkilöhistoria
GV 1796–1799 Yksittäiset tanssilajit ym.
   
  Taiteidenvälisyys
700–709 Yhdysvaltain taiteiden yleinen historia (täydentävä kokoelma)
790–795 Yhdysvaltain esittävien taiteiden historia (täydentävä kokoelma)
NX Taiteidenvälisyys ja taiteet yleensä
   
  Elokuva- ja televisiotutkimus
PN 1992 Televisio-ohjelmat
PN 1993–1999 Elokuvataide, elokuvat
PN 2205–3018 Elokuvanäyttelijöiden henkilöhistoria
Musiikintutkimus

5. kerros

 • Kartta
 • Sijaintitieto Helkassa: Hc 5. krs Taiteiden tutkimus
M2 Monumenta musica (lähdejulkaisut)
M 3 Säveltäjien kootut teokset
ML 5–54 Hakemistot, kongressijulkaisut, libretot ym.
ML 55–60 Musiikkialan kokoomateokset
ML 62–92.5 Musiikki radiossa, musiikki-ikonografia ym.
ML 100–109 Musiikkitietosanakirjat ja musiikkisanakirjat
ML 110–112.5 Musiikkikirjastoala ja musiikkikustannustoiminta
ML 112.8–158.8 Musiikkibibliografiat ja diskografiat
ML 159–3776 Musiikinhistoria
ML 3780–3795 Musiikkijournalismi, musiikki- ja ääniteteollisuus jne.
ML 3797–3799.5 Musiikintutkimuksen oppihistoria ja menetelmät
ML 3800–3840 Musiikkifilosofia, -akustiikka, -fysiologia ja -psykologia
ML 3845–3918 Musiikin estetiikka ja arvottaminen sekä musiikkisosiologia
ML 3919–3930 Musiikkiterapia, musiikki uskonnon näkökulmasta yms.
MT 1–5 Musiikkikasvatus
MT 6–165 Musiikinteoria ja musiikkianalyysi
MT 170–810 Soittaminen ja soitonoppaat
MT 820–960 Laulaminen ja laulunoppaat

Kellarikerros K3

 • Kartta
 • Sijaintitieto Helkassa: Hc K3 Taiteiden tutkimus
780–789 Yhdysvaltain musiikinhistoria (täydentävä kokoelma)
06 B 2 Musiikki yleensä (täydentävä kokoelma)
ML 385–429 Muusikoiden henkilöhistoria, ml. säveltäjien teoshistoria
QC Akustiikka ym.
TK Äänentallennus, äänitekniikka jne.
Nuottijulkaisut Lainattavat nuottijulkaisut
Pienoispartituurit Pienoispartituurit
Taidehistoria

5. kerros

 • Kartta
 • Sijaintitieto Helkassa: Hc 5. krs Taiteiden tutkimus 
  Aiheenmukaiset luokat
A 9 Taidefilosofia, taideteoriat ja taiteen sosiologia. Taidehistorian oppihistoria ja menetelmät
A 10 Aihehistoria ja ikonografia
A 11 Kristillisen taiteen historia ja kristillinen ikonografia
A 12.1 Islamilaisen taiteen historia
A 12.2 Juutalaisen taiteen historia
A 12.3 Muiden uskontojen taiteen historia
A 12.4 Kansantaiteen ja art brut’n historia
A 13.1 Arkkitehtuurin yleinen historia
A 13.2 Arkkitehtuurin historian erikoisteokset
A 13.3 Arkkitehtuurin teoriat
A 13.4 Kaupunkisuunnittelu
A 13.5 Rakennussuojelu ja -konservointi
A 14 Maisemasuunnittelun ja puutarhataiteen historia
A 15.1 Maalaustaiteen yleinen historia ja maalausoppaat
A 15.2 Lasimaalauksen ja mosaiikkien historia
A 16 Kuvanveiston ja kineettisen taiteen historia
A 17 Piirustustaiteen, grafiikan ja kuvituksen historia
A 18 Tyylioppi
A 19 Ornamentiikka
A 20 Huonekalujen ja sisustustaiteen historia
A 22 Tekstiilitaiteen historia
A 23 Taidekäsityön historia. Esinetutkimus
A 24 Numismatiikka
A 25 Heraldiikka
A 26.1 Taiteenkeräilyn, taidekaupan ja taideväärennösten historia
A 26.2 Taiteen konservointi
A 28 Valokuvataiteen ja sähköisen taiteen historia
   
  Maantieteelliset luokat
C 1.1 Suomen taiteen yleinen historia
C 1.2 Suomen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun historia
C 1.3 Suomen paikallinen rakennushistoria
C 1.4 Suomen maalaustaiteen, piirustustaiteen, grafiikan ja kuvituksen historia
C 1.5 Suomen kuvanveiston ja kineettisen taiteen historia
C 1.6 Suomalaisten taiteilijoiden henkilö- ja teoshistoria
C 1.7 Suomen muotoilun, taidekäsityön ja taideteollisuuden historia
C 1.9 Suomen taidehistorialliset sarjajulkaisut
C 1.10 Suomen taidehistorialliset virallisjulkaisut
C 2 Ruotsin taiteen historia
Tässä ja seuraavissa ovat alaluokat samalla tavoin kuin Suomen osalta.
C 3 Tanskan taiteen historia
C 4 Norjan taiteen historia
C 5 Islannin taiteen historia
C 6 Pohjoismaiden taiteen historia
C 7 Alankomaiden taiteen historia
C 7a Belgian taiteen historia
C 8 Saksan taiteen historia
C 9 Itävallan taiteen historia
C 10 Sveitsin taiteen historia
C 11 Ison-Britannian taiteen historia
C 12 Irlannin taiteen historia
C 13 Ranskan taiteen historia
C 14 Italian taiteen historia

Kellarikerros K3

 • Kartta
 • Sijaintitieto Helkassa: Hc K3 Taiteiden tutkimus
  Aiheenmukaiset luokat
A 1 Taidetietosanakirjat, taiteilijamatrikkelit yms.
A 1.1 Taidesanastot, taiteilijasigneerausluettelot yms.
A 4 Taidebibliografiat
A 5 Taidehistorialliset sarjajulkaisut ja kirjasarjat
A 6 Yleinen taidehistoria
A 7 Taidehistorialliset juhlajulkaisut. Taiteentutkijoiden henkilöhistoria
A 8 Taidehistorialliset kokoomateokset ja kokousjulkaisut
A 27 Taidekokoelmat
Luokan aineisto on ryhmitelty paikkakunnan mukaiseen järjestykseen.
   
  Aikakauden mukaiset luokat
B 1 Esihistoriallisen taiteen historia
B 2 Assyrian, Babylonian, Persian ja Lähi-idän muiden korkeakulttuurien taiteen historia
B 3 Muinaisen Egyptin taiteen historia
B 3b Muinaisen Egyptin hellenistisen kauden taiteen historia. Egyptin kreikkalais-roomalaisen ja koptilaisen taiteen historia
B 4 Antiikin taiteen yleinen historia
B 5 Antiikin Kreikan saariston taiteen historia
B 6.1 Antiikin Kreikan taiteen yleinen historia
B 6.2 Antiikin Kreikan arkkitehtuurin historia
B 6.4 Antiikin Kreikan maalaustaiteen historia
B 6.5 Antiikin Kreikan kuvanveiston historia
B 6.6 Antiikin Kreikan taiteilijoiden henkilö- ja teoshistoria
B 7 Etruskien taiteen historia
B 8.1 Rooman valtakunnan taiteen yleinen historia
B 8.2 Rooman valtakunnan arkkitehtuurin historia
B 8.4 Rooman valtakunnan maalaustaiteen (ml. mosaiikit) historia
B 8.5 Rooman valtakunnan kuvanveiston historia
B 8.6 Rooman valtakunnan taiteilijoiden henkilö- ja teoshistoria
B 9 Varhaiskristillisen taiteen historia
B 10 Bysanttilaisen taiteen historia
B 11 Kirjataiteen historia ja kodikologia
B 12 Keskiajan taiteen historia
B 13 Renessanssin taiteen historia
B 14 1600–1700-lukujen taiteen historia
B 15 1800-luvun taiteen historia
B 16 Modernin taiteen historia
B 17 Nykytaiteen historia
   
  Maantieteelliset luokat
C 15 Espanjan taiteen historia
C 16 Portugalin taiteen historia
C 16a Euroopan pienten valtioiden taiteen historia
C 17 Venäjän taiteen historia
C 18 Latvian ja Liettuan taiteen historia
C 19 Viron taiteen historia
C 20 Puolan taiteen historia
C 21 Tšekin ja Slovakian taiteen historia
C 22 Unkarin taiteen historia
C 23a Bulgarian taiteen historia
C 23b Bosnia-Hertsegovinan, Kosovon, Kroatian, Makedonian, Montenegron, Serbian ja Slovenian taiteen historia
C 23c Romanian taiteen historia
C 23d Albanian taiteen historia
C 23e Kreikan taiteen historia
C 24 Afrikan taiteen historia
C 24a Pohjois-Afrikan taiteen historia
C 24b Saharan eteläpuolisen Afrikan taiteen historia
C 25 Australian ja Oseanian taiteen historia
C 26 Aasian taiteen historia
C 26a Tiibetin taiteen historia
C 27 Etelä-Aasian (Bangladeshin, Intian, Nepalin, Pakistanin ja Sri Lankan) taiteen historia
C 28 Kiinan (ml. Hongkongin ja Macaon) ja Taiwanin taiteen historia
C 29 Japanin taiteen historia
C 30 Yhdysvaltain taiteen historia
C 31 Kanadan taiteen historia
C 32 Latinalaisen Amerikan taiteen historia
C 33 Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen taiteen historia
C 34 Lähi-idän taiteen historia
C 35 Turkin taiteen historia
   
  Varia
710–719 Yhdysvaltain kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin historia (täydentävä kokoelma)
720–729 Yhdysvaltain arkkitehtuurin historia (täydentävä kokoelma)
730–739 Yhdysvaltain kuvanveiston, keramiikan ja metallitaiteen historia (täydentävä kokoelma)
740–749 Yhdysvaltain piirustustaiteen ja koristetaiteen historia (täydentävä kokoelma)
750–759 Yhdysvaltain maalaustaiteen historia (täydentävä kokoelma)
760–769 Yhdysvaltain grafiikan ja kuvituksen historia (täydentävä kokoelma)
770–779 Yhdysvaltain valokuvataiteen ja mediataiteen historia (täydentävä kokoelma)
06 B 1 Tarkemmin erittelemätön taidehistoria (täydentävä kokoelma)
73/76 Kuvanveiston, piirustuksen, maalauksen ja grafiikan historia (täydentävä kokoelma)