Suorita korkeakouluopintoja Viikin normaalikoulun lukiossa

Oman jatko-opintoalan valintaa voi helpottaa tutustumalla jo lukion aikana eri tieteenaloihin. Viikin normaalikoulussa voit tehdä monipuolisesti korkeakouluopintoja jo lukioaikanasi. Saat opinnot hyväksi luettua sekä lukio-opintojen valinnaisina opintojaksoina että kyseisen aineen mahdollisissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.
Suorita korkeakouluopintoja Viikin normaalikoulun lukiossa

Lisätietoja saat kyseisen oppiaineen opettajalta.

GE08 Maantieteen tiedeopinnot 1-2op

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin käytännössä. Se suoritetaan itsenäisesti osallistumalla korkeakoulujen luennoille tai jollekin muulle kurssille jossakin maantieteen osa-alueessa. Luennoista tai kurssista sovitaan erikseen opintosuorituksen vastaanottavan opettajan kanssa. 

MAA15 Matematiikan tiedekurssi (2op)

Lukiolaisella on mahdollisuus opiskella Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella lukioopintojen ohessa matematiikan perusopintoja.

Opiskelu toteutetaan Avoimen yliopiston lukioyhteistyön kautta. Soveltuvia perusopintoihin liittyviä kursseja ovat esimerkiksi Johdatus yliopistomatematiikkaan sekä Lineaarialgebra ja matriisilaskenta. Opetus koostuu luennoista ja harjoitustehtävistä sekä harjoitustehtävien tekemiseen tarjotusta ohjauksesta.

FY11 Fysiikan yliopisto-opintoja (2op)

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukion 2. ja 3.vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella fysiikkaa Helsingin yliopistossa koulunkäynnin ohessa. Näihin opintoihin voidaan hakea fysiikan opettajan suosituksella. Opiskelu käsittää yliopisto-opintojen alkuvaiheen perusopintoja eri fysiikan aloilta. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE08 Kemian yliopisto-opinnot (2op)

Lukiolaisilla on mahdollisuus opiskella Helsingin yliopiston kemian laitoksella normaalin koulunkäynnin ohessa. Lähtötasovaatimuksena on vähintään kaksi suoritettua lukion kemian opintojaksoa. Opiskelijoiden valinnasta vastaavat kemian opettajat. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Kemian laitoksen opetusohjelmaan kuuluvia perusopintoja yhdessä yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Luento-opetus tapahtuu pääsääntöisesti koulupäivien aikana, mutta laskuharjoituksiin on mahdollisuus osallistua myös iltapäivisin ja iltaisin. Lukion opintoihin kirjataan yksi opintojakso (2op), kun opiskelija on suorittanut yliopiston opintokokonaisuuden.

HI11 Historian tiedeopinnot (2 op)

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti osallistumalla yliopiston tai korkeakoulun luennoille tai jollekin muulle kurssille jossakin historia-aineessa. Luennoista tai kurssista sovitaan opintosuorituksen vastaanottavan opettajan kanssa. Arviointi tapahtuu korkeakoulun suoritusmerkinnän perusteella (kuten LOPS5.2.5 edellyttää) tai oppimispäiväkirjan perusteella.

YH09 Yhteiskunnallisten aineiden tiedeopinnot 1 (1op)

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin käytännössä. Se suoritetaan itsenäisesti osallistumalla korkeakoulunopetukseen. Luennoista tai kurssista sovitaan opintosuorituksen vastaanottavan opettajan kanssa. Arviointi tapahtuu korkeakoulun suoritusmerkinnän perusteella (kuten LOPS 5.2.5 edellyttää) tai oppimispäiväkirjan perusteella.

YH09 Yhteiskunnallisten aineiden tiedeopinnot 2 (2 op)

Opintojakso tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin käytännössä. Se suoritetaan itsenäisesti osallistumalla korkeakoulunopetukseen. Luennoista tai kurssista sovitaan opintosuorituksen vastaanottavan opettajan kanssa. Arviointi tapahtuu korkeakoulun suoritusmerkinnän perusteella (kuten LOPS5.2.5 edellyttää) tai oppimispäiväkirjan perusteella.

TI3 Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot (2op)

Opiskelija syventää tietotekniikan osaamistaan valitsemallaan tietojenkäsittelytieteen yliopistokurssilla. Ne voivat sisältää esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen perusteita, ohjelmointitaitojen syventämistä tai tietokantojen perusteita. Kurssit arvioidaan yliopiston linjausten mukaisesti. Suoritettu kurssi merkitään lukion opintojaksoksi asteikolla hyväksytty/hylätty.

OP04 Kurkistusopinnot 1 (2op)

Opiskelija tutustuu häntä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin oman valintansa mukaan. Opiskelijan tulee toimittaa todistus suorittamastaan kurkistusopintojaksosta opinto-ohjaajalle. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

OP05 Kurkistusopinnot 2 (2op)

Opiskelija tutustuu häntä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin oman valintansa mukaan. Opiskelijan tulee toimittaa todistus suorittamastaan kurkistusopintojaksosta opinto-ohjaajalle. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Alle on kerätty esimerkkejä opinnoista, joita eri korkeakoulut tarjoavat lukiolaisille. Voit etsiä korkeakoulujen valikoimasta itsenäisesti sinua kiinnostavia opintoja. Voit saada niistä suorituksen LOPS2021:n opintojaksoina OP04 ja OPO5. Lisätietoja saat opinto-ohjaajaltasi.

Monet korkeakoulujen lukiolaisille suunnatuista opinnoista ovat maksuttomia. Mikäli opiskelija ilmoittautuu maksullisiin opintoihin, hän vastaa maksuista itse. Tarkista suoritustavan muutokset ennen ilmoittautumista

Aalto Yliopisto: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opinnot-lukiolaisille

Jyväskylän yliopisto: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille

Oulun yliopisto: https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/lukiotarjonta

Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/lapsille-nuorille-ja-perheille/lukiolaisten-ja-toisen-asteen-tiedeopinnot

XAMK: https://www.xamk.fi/koulutuskalenteri/?fwp_oac_keywords=suositukset-lukiolaisille-fi

Metropolia: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/lukiolaisille

HUMAK: https://kauppa.humak.fi/avoin-amk/lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville/kurkistuskurssit/

LOPS 2016:n mukaan opiskelevat voivat suorittaa yliopisto-opintoja fysiikassa, kemiassa, tietotekniikassa ja yhteiskuntaopissa seuraavina lukiokursseina:

FY10 Fysiikan yliopisto-opintoja

KE7 Kokeellinen kemia

TI4 Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot

YH9 Tiedekurssi yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella

Kysy tarkemmista suoritustavoista ja aikataulusta kyseisen oppiaineen opettajalta. Suoritustapana voi olla todistus suorituksesta korkeakoulusta ja/tai oppimispäiväkirja. Oppiaineen opettaja myöntää kurssista suoritusmerkinnän S.

Jos et suorita opintopisteitä, mutta haluat tutustua yliopistojen tutkimukseen esimerkiksi vain yhden luennon verran, voit seurata Studia Generalian luentoja. Se tarjoaa kaikille avoimia Helsingin yliopiston eri tieteenalojen yksittäisiä luentoja striimattuna ja paikan päällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa.

Studia Generalia