Tutkimus ja täydennyskoulutus

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnalla (TutKoKe) on tärkeä osa harjoittelukoulujen toimintaa. Jokaisessa harjoittelukoulussa toimii TutKoKe-toimintaa koordinoiva työryhmä. Harjoittelukoulujen opettajia kannustetaan tekemään omaa tutkimusta sekä erilaisia kehittämis- ja kokeiluhankkeita. TutKoKe-toiminnan eräänä keskeisenä tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja näkyväksi tätä toimintaa.
Tutkimus- kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe)

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (Tutkoke) on tärkeä osa harjoittelukoulujen toimintaa. Koska harjoittelukouluissa koulutetaan tulevia opettajia, on olennaista, että niiden opettajat kehittävät jatkuvasti työtään ja ovat ajan tasalla oman alansa kehityksestä. Harjoittelukoulujen opettajia kannustetaan tekemään esimerkiksi erilaisia opetuskokeiluja ja oppimateriaaleja. Myös akateeminen tutkimustyö kuuluu Tutkoke-toimintaan. Monet Helsingin normaalikoulujen opettajista ovat esimerkiksi tekemässä tai ovat jo tehneet väitöskirjatyön.

Kummassakin Helsingin harjoittelukoulussa toimii Tutkoke-toimintaa koordinoiva työryhmä, joiden toimintaa vetävät Tutkoke-koordinaattorit. Tutkoke-toiminnan eräänä keskeisenä tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja näkyväksi Helsingin normaalikoulujen opettajien tekemää tutkimus-kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Opettajat esittelevät toiminnan tuloksia lukuvuosittain järjestettävässä Helsingin normaalikoulujen Novissima-seminaarissa. Helsingin harjoittelukoulujen Tutkoke-toimintaa esittelevä Novissima-lehti on kaikille avoin verkkojulkaisu: Novissima/

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe) on harjoittelukoulujen tärkeä strateginen painopistealue, jota tehdään tulevina vuosina entistä näkyvämmäksi Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa.

Tähän tavoitteeseen liittyy myös Helsingin normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun yhteinen TutKoKe-verkkojulkaisu Novissima. Sen sisältö koostuu sekä varsinaiseen akateemiseen tutkimukseen perustuvasta materiaalista että käytännönläheisten opetuskokeilujen esittelemisestä. Julkaisun tarjoaa opettajille mahdollisuuden esitellä pedagogista kehittämistyötään, kuten erilaisia opetuskokeiluja, tuottamiaan opetusmateriaaleja tai muita tutkimusprojekteja. Julkaisu on käytännönläheinen foorumi jakaa muille opettajille omaa osaamistaan sekä innostaa tutkimaan, kokeilemaan ja kehittämään. Julkaisu on myös Helsingin yliopistollisten harjoittelukoulujen näyteikkuna, sillä sen sisältö on kaikille avointa. Julkaisu auttaa toivottavasti osaltaan siinä, että TutKoKe-toiminnasta tulisi entistä kiinteämpi osa koulujen arkea.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ja Helsingin normaalilyseon TutKoKe-koordinaattorit Anni Loukomies ja Marko van den Berg.

eNorssi-portaalia kehitetään erityisesti opettajankoulutukseen kuuluvan ohjatun harjoittelun tukikohdaksi. Kehitystyössä ovat mukana yliopistojen harjoittelukoulut, opettajankoulutuslaitokset, SOOL sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Helsingin yliopiston tutkimusportaalista löytyy tietoja harjoittelukoulujen projekteista sekä henkilökunnan julkaisuista ja muista tutkimusaktiviteeteista.

  Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa tarvitaan erikseen haettava lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin, selvityksiin ja  kehittämishankkeisiin, joissa kerätään tai käsitellään koulujen oppilaita, opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tietoja.

  Täydennyskoulutus ja hankkeet

  Yliopiston harjoittelukouluna yhtenä tehtävänämme on antaa täydennyskoulutusta osaamisalueiltamme muille. Meillä on aktiivista täydennyskoulutustoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä verkon kautta että paikan päällä. Opettajat täydennyskouluttavat yhdessä mm. Etelä-Suomen aluehallintoviraston, eNorssi-verkoston ja HY+:n kanssa sekä eri hankkeiden yhteydessä.

  Viikin normaalikoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa rahoitetaan osittain hanketoiminnalla. Keskeisimmät yhteistyötahot ovat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), opetushallitus (OPH) ja aluehallintovirasto (AVI). Hanketoiminta on suunniteltu strategian ja lukuvuoden painopisteiden kautta. Hankkeissa kehitetyt tuotokset ovat lähtökohtaisesti avoimia ja niitä jaetaan muille koulutuksen järjestäjille. Hanketyöhön osallistuvat opettajamme jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan erilaisissa konferensseissa ja seminaareissa ja tietenkin osana opettajankoulutusta. Mikäli olet kiinnostunut hanketoiminnastamme, ole yhteydessä hankekoordinaattori Perttu Erveliukseen.

  Lukuvuonna 2023-2024 meillä ovat meneillään seuraavat hankkeet:

  Kerhotoiminnan kehittämisen hanke

  Hankkeessa järjestetään monipuolista kerhotoimintaa perusopetuksen oppilaille.

  Unesco & norssit -hanke

  Viikin normaalikoulu koordinoi harjoittelukoulujen verkoston Unesco-toimintaa.

  Unesco Helsinki ja Uusimaa -hanke

  Viikin normaalikoulu koordinoi alueellista Unesco-toimintaa.

  Erasmus+ -hankkeet

  Koulumme akkreditointi on hyväksytty vuosille 2021-2027 mahdollistaen opettajien täydennyskoulutuksen ja oppilaiden ja opiskelijoiden EU:n alueen vierailut ja KV-toiminnan.

  Lukuvuonna 2023-2024 meiltä lähtee matkaan 5 ryhmäliikkuvuutta, joissa oppilaat ja opiskelijat suuntaavat Saksaa, Ranskaan ja Espanjaan.

  Erityisopetuksen digitalisaatio

  Kehitemmä malleja ja ohjeita miten digitalisaatio tukee ja auttaa erityisopetuksessa.

  Lukion hybridimalli

  Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen lukioissa kehitetään vuorovaikutteista hybridiopetuksen mallia, jonka tarkoituksena on mahdollistaa kattavampi osallistuminen lukion kursseille.

  Lukuvuonna 2023-2024 meillä järjestetään ensimmäiset lukioiden väliset hybridikurssit, joilla saimme laajennettua kurssitarjotinta entisestään.

  Hyvin toimiva lukio -hanke

  Viikin normaalikoulun lukiossa kehitetään mallia, jossa opiskelijoille syntyy aiempaa kattavampi ja selkeämpi kuva digitaalisuuden hyödyntämisestä osana lukiolaisen arkea.

  Kestävä norssi

  Kehitämme Kestävän tulevaisuuden opetusta Turun norssin vetämässä hankkeessa, jossa muina kumppaneina toimii STEM-Turku ja LUMA-keskus.

  FC Lab -hanke

  Viikin normaalikoulun oppimisen tiloja muokataan vyöhykeajattelun mukaisesti (www.fclab.fi).

  Lukion koronatuki -hanke

  Etäopetuksesta ja korona-ajasta johtuvia oppimisen haasteita ja puutteita paikataan ylimääräisellä rahoituksella, joka mahdollistaa ylimääräisen opinto-ohjauksen, muutaman kurssin pilkkomisen pienemmäksi ja lukiolaisten tukiopettamisen.

  MaSCoT -hanke

  Viikin normaalikoulu on mukana yhdessä mm. Oslon ja Helsingin yliopistojen kanssa tutkimassa ja kehittämässä algoritmista ja ohjelmoinnillista ajattelua.

  Oikeus oppia -hanke

  Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa kehitämme inkluusiosta toimivampaa osaa opetusta.

  Tasa-arvo-hanke

  Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa mahdollistamme resurssiopettajan ja koulunkäyntiavustajien palkkaamisen.

  Tekoäly Nyt!

  Osana Innokas-verkostoa, kehitämme tekoälyn opetukseen malleja ja oppimisen polkua.

  Uudet lukutaidot Helsingin perusopetuksessa

  Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, jalkautamme Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaisten digitaalisen osaamisen tavoitteita koulumme arkeen.

  Uudet lukutaidot osana Viikin normaalikoulua

  Teemme erilaisia kokeiluita ja kehitämme uusia malleja, kuinka digitaalista osaamista voi oppia ja opettaa eri oppiaineissa.