Koulumme

Olemme Helsingin yliopiston harjoittelukoulu Viikissä. Koulun historia alkaa jo vuodesta 1869 ensimmäisenä suomenkielisenä tyttökouluna. Lukuvuonna 2018-2019 juhlimme koulumme 150-vuotista taivalta. Tukeudumme perinteisiin mutta samalla suuntaamme ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan osana vastaamme opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta. 

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti Viikin normaalikoulussa on hyvä oppia ja turvallista työskennellä yhdessä. Koulun kaikessa toiminnassa pyritään kestävän kehityksen elämäntapaan. Lukiomme sai kesällä 2008 ensimmäisenä pääkaupunkiseudun lukiona arvostetun ympäristösertifikaatin, syksyllä 2010 Vihreän lipun ja syksyllä 2014 kestävän kehityksen sertifikaatin.

Viikin normaalikoulu lukuina

Toiminta-ajatus

Viikin normaalikoulussa on hyvä oppia ja turvallista työskennellä yhdessä. 

Arvot

Työkumppanuus

Viikin normaalikoulu on lasten, nuorten ja aikuisten työpaikka, jossa jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa ja turvallisin mielin. Tavoitteena on luoda koulun henki, työkumppanuus, jolle on ominaista avoimuus, rehellisyys, keskinäinen kunnioitus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu ja turvallisuus.

Keskinäinen kunnioitus

Viikin normaalikoulun yhteisössä on monenlaisia, monenikäisiä ja monissa tehtävissä olevia ihmisiä. Moninaisuus on voimavara, jota suojellaan ja vaalitaan. Kouluyhteisön toiminnassa näkyvät toisen kuunteleminen ja huomioon ottaminen. Ihmisen arvostus ja huomaavainen käytös ovat miellyttävän ja tuloksekkaan yhteistyön edellytyksiä.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun visio ja strategia vuoteen 2025

Johtava rehtori

Tapio Lahtero, tapio.lahtero@helsinki.fi, 0503501361

Lukion rehtori

Marja Mikkola, marja.k.mikkola@helsinki.fi, 0504484663

Perusopetuksen rehtori, 7.-9.-luokat

Ilkka Laasonen, ilkka.laasonen@helsinki.fi, 0503124377

Perusopetuksen rehtori, 1.-6.-luokat

Kimmo Koskinen, kimmo.i.koskinen@helsinki.fi, 0503263394

Kanslia alaluokat ja lukio

Heli Poutala-Villanen, vink-kanslia@helsinki.fi, 0503894125

Kanslia yläluokat ja hallinto

Milla Söder-Bhandari, vink-kanslia@helsinki.fi, 0503448101

Opinto-ohjaajat

Elisa Vilhunen, elisa.vilhunen@helsinki.fi, 0503182303

Sanna Pöysä, sanna.poysa@helsinki.fi, 0505707164

Viikin normaalikoulussa toimii vahtimestareina Jarkko Järvinen, Pirkko Korkiakoski ja Anu Tikkanen.

Sähköposti: vink-vaksi@helsinki.fi

Puhelinnumero: 02 941 57930

Viikin normaalikoulun kirjastosihteerinä toimii Niko Määttä, niko.maatta@helsinki.fi, 02 941 57515

Terveydenhoitaja 1.-5. luokat, Ansa Kokljuschkin, 050 436 2019

Terveydenhoitaja 6.-9. luokat ja lukio, Hanna Korhonen 050 527 7838

Koulupsykologi, lukio Hanna Vappula, 050 401 3276

Koulukuraattori perusopetus, Matleena Kosunen, 040 661 7717

Koulukuraattori lukio, Nanna Myrskylä, 040 718 0744

Parkki-toiminta, Tarja Tuppurainen, 050 448 5980