Koulumme

Olemme Helsingin yliopiston harjoittelukoulu Viikissä. Koulun historia alkaa jo vuodesta 1869 ensimmäisenä suomenkielisenä tyttökouluna. Lukuvuonna 2018-2019 juhlimme koulumme 150-vuotista taivalta. Tukeudumme perinteisiin mutta samalla suuntaamme ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan osana vastaamme opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta. 

Viikin normaalikoulun yhteisössä on monenlaisia, monen ikäisiä ja monissa tehtävissä olevia ihmisiä. Moninaisuus ja hyvinvointi ovat voimavaroja, joita vaalitaan. Koulussamme kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon sekä kaikkien kouluyhteisön jäsenten ystävälliseen kohteluun. Aloitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä, yhteistyötaitoja sekä luovuutta arvostetaan. Lisäksi vaalitaan yhteisöllisyyttä, joka näkyy monin eri tavoin koulun arjessa ja juhlassa

Ekososiaalisen sivistyksen merkityksen ymmärtäminen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ovat osa koulun arvoperustaa. Kouluyhteisön jäseniä kannustetaan tiedostamaan toiminnan seurauksia. Ekososiaalista toimijuutta tuetaan ja kestävään elämäntapaan kuuluvia arkipäivän taitoja harjoitellaan muun muassa osana eri oppiaineiden opiskelua.

Viikin normaalikoulu lukuina

Toiminta-ajatus

Viikin normaalikoulussa on hyvä oppia ja turvallista työskennellä yhdessä. 

Arvot

Työkumppanuus

Viikin normaalikoulu on lasten, nuorten ja aikuisten työpaikka, jossa jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa ja turvallisin mielin. Tavoitteena on luoda koulun henki, työkumppanuus, jolle on ominaista avoimuus, rehellisyys, keskinäinen kunnioitus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu ja turvallisuus.

Keskinäinen kunnioitus

Viikin normaalikoulun yhteisössä on monenlaisia, monenikäisiä ja monissa tehtävissä olevia ihmisiä. Moninaisuus on voimavara, jota suojellaan ja vaalitaan. Kouluyhteisön toiminnassa näkyvät toisen kuunteleminen ja huomioon ottaminen. Ihmisen arvostus ja huomaavainen käytös ovat miellyttävän ja tuloksekkaan yhteistyön edellytyksiä.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun visio ja strategia vuoteen 2025

Johtava rehtori

Tapio Lahtero

tapio.lahtero@helsinki.fi

0503501361

 

Lukion rehtori

Päivi Korhonen

paivi.korhonen@helsinki.fi

+358504485916

Perusopetuksen rehtori, 7.-9.-luokat

Ilkka Laasonen

ilkka.laasonen@helsinki.fi

0503124377

Perusopetuksen rehtori 1.-6.-luokat

Kimmo Koskinen

kimmo.i.koskinen@helsinki.fi

0503263394

Kanslia alaluokat ja lukio

Heli Poutala-Villanen

vink-kanslia@helsinki.fi

0503894125

Kanslia yläluokat ja hallinto

Milla Söder-Bhandari

vink-kanslia@helsinki.fi

0503448101

Opinto-ohjaaja

Sanna Pöysä

sanna.poysa@helsinki.fi

0505707164

Opinto-ohjaaja

Antti Nyman

050 434 3810

Opinto-ohjaaja

Inka Ryynänen

050 318 3122

Viikin normaalikoulussa toimii vahtimestareina Jarkko Järvinen, Pirkko Korkiakoski ja Anu Tikkanen.

Sähköposti: vink-vaksi@helsinki.fi

Puhelinnumero: 02 941 57930

Viikin normaalikoulun kirjastosihteerinä toimii Niko Määttä, niko.maatta@helsinki.fi, 02 941 57515

Terveydenhoitaja 1.-4. luokat

Ansa Kokljuschkin

050 436 2019

Terveydenhoitaja 5.-6. luokat

Marja Pitkänen

040 836 1261

Terveydenhoitaja 6.-9. luokat ja lukio

Hanna Korhonen

050 527 7838

Koulupsykologi, lukio

Hanna Vappula

040 660 7354

Koulukuraattori perusopetus

Matleena Kosunen

040 661 7717

Koulukuraattori lukio

Elisabeth Maimanen

040 718 0744