Opetusharjoittelu

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan osastona vastaamme opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta. Viikin normaalikoulu on harjoittelukoulu, jossa järjestetään opetusharjoittelua luokan- aineen- ja erityisopettajaksi opiskeleville

Yksi perustehtävistämme on toimia yliopistomme, Aalto-yliopiston ja pieniltä osin myös muiden yliopistojen opettajaksi opiskelevien ohjattua opetusharjoittelua mahdollistavana kouluna. Lähes kaikki koulumme opettajat toimivatkin opettajankouluttajina, ja he saavat siihen työhön pätevyyden suorittamalla eNorssi-verkoston ja/ tai HY:n harjoittelukoulujen ohjaajakoulutusmoduulin. Moni on ansioitunut myös tohtorintutkinnon suorittamisella sekä tutkimus-, oppimateriaali-, muun kehittämis- ja valtakunnallisen OPS-työn kautta.  Harjoittelussa on kolme päälinjaa: aineenopettajaharjoittelu (AO-harjoittelu), luokanopettajaharjoittelu (LO-harjoittelu) ja erityisopettajaharjoittelu (EO-harjoittelu), joiden toteutusten sisällöt ja vuotuiset rytmitykset ja kestot vaihtelevat. Ohjattua harjoittelua säätelevät HarOps:it, jotka on laadittu yhteistyössä tiedekuntamme (kasvatustieteellinen) kanssa.

Aineenopettaja- ja luokanopettajaharjoittelun kehittämiseksi koulussamme ja toimintaa tukevaksi toimivat tarpeen vaatiessa AO-harjoittelun, EO-harjoittelun kehittämisryhmä ja LO-harjoittelun kehittämisryhmä. Ryhmiä vetävät johtoryhmän jäseninä toimivat AO-koordinaattori ja LO-koordinaattori, jotka saavat koordinaattoritehtävästään korvauksen. Ryhmien jäsenille maksetaan korvausta, mikäli kyseessä on laajempi opetusharjoittelun kehittämistyö.

Tarkemmin opettajankoulutuksesta löydät tietoa Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen yhteiseltä sivulta.