Opetusharjoittelu
Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan osastona vastaamme opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta. Viikin normaalikoulu on harjoittelukoulu, jossa järjestetään opetusharjoittelua luokan- aineen- ja erityisopettajaksi opiskeleville

Yksi perustehtävistämme on toimia yliopistomme, taideyliopiston ja pieniltä osin myös muiden yliopistojen opettajaksi opiskelevien ohjattua opetusharjoittelua mahdollistavana kouluna. Lähes kaikki koulumme opettajat toimivatkin opettajankouluttajina, ja he saavat siihen työhön pätevyyden suorittamalla eNorssi-verkoston ja/ tai HY:n harjoittelukoulujen ohjaajakoulutusmoduulin. Moni on ansioitunut myös tohtorintutkinnon suorittamisella sekä tutkimus-, oppimateriaali-, muun kehittämis- ja valtakunnallisen OPS-työn kautta.  Harjoittelussa on kolme päälinjaa: aineenopettajaharjoittelu (AO-harjoittelu), luokanopettajaharjoittelu (LO-harjoittelu) ja erityisopettajaharjoittelu (EO-harjoittelu), joiden toteutusten sisällöt ja vuotuiset rytmitykset ja kestot vaihtelevat. Ohjattua harjoittelua säätelevät HarOps:it, jotka on laadittu yhteistyössä tiedekuntamme (kasvatustieteellinen) kanssa.

Aineenopettaja- ja luokanopettajaharjoittelun kehittämiseksi koulussamme ja toimintaa tukevaksi toimivat tarpeen vaatiessa AO-harjoittelun, EO-harjoittelun kehittämisryhmä ja LO-harjoittelun kehittämisryhmä. Ryhmiä vetävät johtoryhmän jäseninä toimivat AO-koordinaattori ja LO-koordinaattori, jotka saavat koordinaattoritehtävästään korvauksen. Ryhmien jäsenille maksetaan korvausta, mikäli kyseessä on laajempi opetusharjoittelun kehittämistyö.

Tarkemmin opettajankoulutuksesta löydät tietoa Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen yhteiseltä sivulta.