Opiskelijaksi Viikin normaalikoulun lukioon

Koulumme lukio, yksilöiden yhteisö, on laadukasta opetusta tarjoava pieni ja perinteikäs lukio, jossa voi rakentaa hyvän ja laajan pohjan jatko-opinnoille. Kestävän kehityksen koulussamme jokainen saa olla oma itsensä.
Lukioon tutustuminen

Lukioon tutustuminen (avoimet ovet)

Maanantaina 15.1.2024 klo 13.30– ja vanhempainilta klo 18.00 

Maanantaina 5.2.2024 klo 13.30–

Muista ajoista voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.

Lukiotulokkaat

Lukiotulokkaiden kesäohjauspäivät

Ilmoitamme kesän 2024 kesäohjauspäivien ajankohdat tällä sivulla kevään aikana.

 

 

Viikin norssi on Helsingin yliopiston koulu, jossa opiskelee noin 250 lukiolaista. Lukio painottaa laaja-alaista yleissivistystä ja uuden teknologian käyttöä opiskelussa. Koululla on kestävän kehityksen sertifikaatti ja Vihreä lippu. Lukion aikana on mahdollista suorittaa yliopisto-opintoja, puheviestinnän päättökoe ja useita lukiodiplomeja. Vuosittain toteutamme lukioproduktiona musikaalin. Lukio-opintoja tukee koulumme yhteisöllisyys ja opiskelijoita arvostava ilmapiiri. Samassa rakennuksessa toimii myös peruskoulu. Yliopiston kouluna meillä on myös opettajankoulutustehtävä. Tähän liittyen tutkimme, kokeilemme ja kehitämme uusia oppimisen ja opettamisen menetelmiä, työtapoja ja oppimateriaaleja. Ryhmäkokomme ovat keskimääräistä pienemmät.

Modernin koulun tilat ovat toimivat ja viihtyisät. Luokkatilat muodostavat aineittain soluja, jotka tuovat suureen koulurakennukseen useita opiskelijoiden oleskelutiloja. Koulu tarjoaa runsaasti soveltavia ja syventäviä kursseja. Erityisesti näitä on taito- ja taideaineissa, kuten kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa, kotitaloudessa ja käsityössä. Myös kieliohjelma on monipuolinen. Yliopisto-opintoja tarjotaan mm. biologiassa, fysiikassa, historiassa, kemiassa, maantieteessä, matematiikassa ja tietotekniikassa. Koulussa on aktiivista oppilaskunta- ja tutortoimintaa, kestävän kehityksen toimintaa sekä erilaisia musiikki- ja ilmaisuproduktioita. Koulu painottaa hyvää ja turvallista oppimisympäristöä. Luokkatiloissa on ajanmukainen tekniikka mm. opetusvälineiden, ilmastoinnin ja valaistuksen osalta.

Keskiarvorajoja

 

Alin keskiarvoraja oli keväällä 2021 9,28, keväällä 2020 9,25, keväällä 2019 9,23 ja keväällä 2018 9,58

Laaja kielitarjonta

A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa B1: ruotsi B2: espanja, ranska, saksa, venäjä B3: espanja, ranska, saksa.

Lukiodiplomit

Kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, musiikki, tanssi

Korkeakouluyhteistyö

Tärkein yhteistyötahomme on Helsingin yliopisto, jossa lukiolainen voi suorittaa tiettyjä opintoja jo lukioaikana. Tähän liittyen lukiolainen voi osallistua myös mm. geenitekniikan laboratoriokurssille Viikin kampuksella tai olla mukana kansainvälisissä hankkeissa kuten Cern-ydintutkimuskeskus. Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) kanssa toteutamme myös kansainvälisiä yhteiskuntaopin kursseja.

 

Tästä linkistä näet lukiolaistemme tekemän esittelyvideon.

DELF-kie­li­tut­kin­not

Koulumme on virallinen DELF-koekeskus.

•- Viralliset Ranskan opetusministeriön kansainväliset tutkinnot
•- Kaikki tasot A1-B2
•- Diplomit voimassa pysyvästi

Tutkinnot soveltuvat jokaiselle, joka tarvitsee diplomin kielitaidostaan ammattia tai opintoja varten. Tutkinnot voidaan suorittaa yksi tai useampi kerrallaan kokelaan haluamassa järjestyksessä, yhdessä tai useammassa maassa ilman aikarajoituksia. Ylimpien tasojen menestyksellinen suorittaminen on samalla reitti jatko-opintoihin Ranskassa.

PASCH-koulu

Viikin normaalikoululla on ystävyyskoulu Gymnasium Schloss Neuhaus Saksan Paderbornissa. Olemme myös ns. Pasch-koulu (Schulen – Partner für die Zukunft)  sekä Goethe-instituutin kumppanikoulu. Tämä tarkoittaa sitä, että saksanopiskelijoitamme tuetaan ja motivoidaan monella tavalla heidän kieliopinnoissaan. Oppilaille ja opiskelijoille järjestetään erilaisia kilpailuja ja projekteja saksanopiskeluun liittyen.  

Myös opettajille järjestetään täydennyskoulutusta ja mahdollisuus verkostoitua muiden Pasch-kollegojen kanssa ympäri maailmaa ja koululle toimitetaan ajanmukaista opetusmateriaalia.

Opiskelijoilla ja opettajilla on myös mahdollisuus saada stipendejä Goethe-Instituutin Saksassa järjestämille kielikursseille. 

Tämän lisäksi Goethe-instituutti tukee ystävyyskoulujen opettajien ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä opiskelijavaihtoa myös saksalaisten koulujen kanssa.

Oppilaat ja opiskelijat voivat suorittaa koulussamme Goethe-instituutin eritasoisia kielitutkintoja, jotka mittaavat heidän saksan kielen taitoaan Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon mukaisesti. 

Kevään yhteishaussa voit hakea elokuussa alkavaan koulutukseen. Haet samalla hakulomakkeella ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

  • hakuaika helmi-maaliskuussa
  • samalla hakulomakkeella voit hakea enintään viiteen eri koulutukseen.
  • valinnan tulokset saat kesäkuussa
  • oppilaitokset järjestävät lisähakuja mahdollisille vapaille opiskelupaikoille.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio jakaa vuosittain stipendejä eri rahastojen tuotosta lukio-opiskelijoille. Rahastot ovat osa Helsingin yliopiston rahastoja. Stipendien jakoperusteet vaihtelevat rahastojen alkuperän mukaan.

Haluatko lahjoituksellasi tukea lukiolaisten stipendejä Viikin normaalikoulussa?

Kouluneuvos Reijo Honkasen rahasto Helsingin yliopistossa ottaa vastaan lahjoituksia. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio-opiskelijoille. Reijo Honkanen toimi Viikin normaalikoulun lukion rehtorina vuosina 1993-2019.

Lahjoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa: onlinedonation.helsinki.fi tai Helsingin yliopiston rahastojen tilille: FI32 1572 3000 0300 72 (NDEAFIHH) viestillä "Reijo Honkasen rahasto". Lisätietoja Helsingin yliopiston rahastoista ja mm. verovähennysoikeudesta: www.helsinki.fi/lahjoita