Lukio

Koulun historia alkaa jo vuodesta 1869 ensimmäisenä suomenkielisenä tyttökouluna ja 2019 koulu täytti 150 vuotta. Tukeudumme perinteisiin ja samalla suuntaamme ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Koulumme on arvostettu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Ylioppilaskirjoitustuloksemme ovat maan kärkiluokkaa ja lukiossamme voit suorittaa lukioaikana korkeakouluopintoja

Koulumme lukio, yksilöiden yhteisö, on laadukasta opetusta tarjoava pieni ja perinteikäs lukio, jossa voi rakentaa hyvän ja laajan pohjan jatko-opinnoille. Kestävän kehityksen koulussamme jokainen saa olla oma itsensä.

Koulun historia alkaa jo vuodesta 1869 ensimmäisenä suomenkielisenä tyttökouluna. Vuonna 2019 koulu täytti 150 vuotta. Tukeudumme perinteisiin mutta samalla suuntaamme ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Koulumme on arvostettu sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla mm. monien vierailujen ja hankkeiden muodossa. Kestävän kehityksen toimintamme on saanut sertifikaatin vuonna 2008 ja se on päivitetty vuosina 2011, 2014 ja 2017.

Lukiomme vuotuinen musikaali on myös erittäin suosittu ja näyttävä tapahtuma.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun rehtori on Päivi Korhonen.

Lukion opetuksesta vastaavat koulun aineenopettajat ja opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat. Jokaisella lukioryhmällä on oma ryhmänohjaajansa. Lukion pedagogista ja strategista kehittämistä varten perustettu rehtorin vetämä lukion pedagoginen työryhmä (LuPeda) kokoontuu säännöllisesti.

Lukion opiskelijakuntaa edustaa opiskelijakunnan hallitus, joka kokoontuu opkh:n tilassa ja joka huolehtii lukiolaisten asioista koulun henkilökuntaan ja opiskelijakuntaan päin. Opiskelijakunnan hallitus huolehtii myös koko opiskelijakunnan hallituksen raha-asioista. Opiskelijakunnan puheenjohtaja käy säännöllistä vuoropuhelua lukion rehtorin kanssa.

Lukion ryhmänohjaajat tekevät yhteistyötä huoltajien kanssa. He ottavat yhteyttä opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, tapaavat huoltajia yksittäisissä oppilasasioissa, vanhempainilloissa, suunnittelevat yhteisiä tapahtumia (esim. lukion Vanhojen tanssien kahvitukset).

Pääasiallisena viestintävälineenä käytetään Wilma-järjestelmää.

Lukuvuosi 2024-2025

Lukuvuosi 2024-2025

Syyslukukausi

  • lukuvuosi alkaa pe 9.8.24 (91 koulupäivää)
  • Syysloma (vko 42) ma 14.10 — pe 18.10.2023
  • Joululoma su 22.12.2024 — pe 6.1.2025

Kevätlukukausi

  • ti 7.1. — la 31.5.2025 (96 koulupäivää)
  • Talviloma (vko 8) ma 17. — pe 21.2.2024
  • Alakoululla lauantaikoulupäivä la 5.4.2025 ja sitä vastaava vapaapäivä pe 2.5.2025

Periodit (lukio)

1A ke 9.8.-ke 30.8. (16)

1B to 31.8.-ke 20.9. (15)

koeviikko to 21.9.-pe 29.9. (7)

 

2A ma 2.10.-pe 27.10. (15)

2B ma 30.10. –to16.11. (14)

koeviikko: pe 17.11.-ma27.11. (7)

 

3A ti 28.11. –to 21.12. (17)

3B ma 8.1. –pe 26.1. (15)

koeviikko: ma 29.1.-ti 6.2. (7)

 

4A ke 7.2. –ti 5.3. (15)

4B ke 6.3. –ti 26.3. (15)

koeviikko: ke 27.3. –ma 8.4. (7)

 

5A ti 9.4. –pe 26.4. (14)

5B ma 29.4. –ti 21.5. (15)

koeviikko: ke 22.5. –to 30.5. (7)

 

6 pe 31.5. –la 1.6. (2)

 

Jaksot(yläluokat)

1. ke 9.8. –pe 29.9. (38)

2. ma 30.9. –ma27.11. (36)

3. ti28.11. –ti 6.2. (39)

4. ke 7.2. –ma 8.4. (37)

5. ti 9.4. –la 1.6. (38)

Mikäli olet pois koeviikon kokeesta tai saat kurssista hylätyn arvosanan, voit osallistua uusintakuulusteluun. Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava kirjallisesti kansliassa viimeistään koetta edeltävän viikon perjantaina klo 12.00.

Koe­vii­kot

1. koeviikko: to 21.9.-pe 29.9

2. koeviikko: pe17.11.-ma 27.11.

3. koeviikko: ma 29.1.-ti 6.2.

4. koeviikko: ke 27.3. –ma 8.4.

5. koeviikko: ke 22.5. –to 30.5.

Uusintakuulustelut

ma 10.6.2024 klo 16.30 (myös korotus) luokassa HI1

pe 9.8.2024 klo 15.00  luokassa HI1

Ohjeita ja asiakirjoja

Tavoitteet

Järjestyssääntöjemme tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja koulutyön häiriötöntä sujumista sekä viihtyvyyttä. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä toimissa.

 

Koulun tehtävänä on ohjata oppilaita hyviin tapoihin. Kouluyhteisön kaikki jäsenet pyrkivät omalla myönteisellä käyttäytymisellään edistämään koulun työrauhaa. Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain, ja tarvittaessa voidaan tehdä myös luokka-astekohtaisia täsmennyksiä. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää oppilasta voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyllä tavalla.

Päivittäinen työskentely

Edistä koulun yleistä järjestystä hyvällä käyttäytymiselläsi. Käyttäydy asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä ja vieraita kohtaan. Sopimaton ja loukkaava kielenkäyttö ja kaikenlainen kiusaaminen ovat kiellettyjä. Kiusaamisen estäminen on kaikkien yhteinen asia.

 

Tule oppitunnille ajoissa, noudata määräaikoja ja tee annetut tehtävät. Ilmoita poissaolon, myöhästymisen ja tehtävien laiminlyönnin syy opettajalle.

 

Pukeudu sääolosuhteiden ja lukujärjestyksen mukaisesti. Säilytä päällysvaatteesi niille varatuissa paikoissa. Luokkiin, ravintolaan, auditorioon ja muihin erikseen ilmoitettuihin tiloihin ei tulla ulkovaatteissa tai päähine päässä.

 

Päivänavaukset pidetään lukujärjestykseen merkittynä aikana koulussa oleville oppilaille ja opettajille. Poissaolo päivänavauksesta merkitään myöhästymiseksi oppitunnilta. Seurakunnan päivänavauksen sijasta voi valita rinnakkaistilaisuuden. Auditorioissa pidettävissä päivänavauksissa istutaan luokan omalla rivillä.

 

Osallistu kouluruokailuun, ellei huoltajasi ole pyytänyt vapautusta siitä. Syö tarjotut ruuat ravintolassa. Noudata ruokailussa hyviä tapoja ja siivoa jälkesi. Ruokien tai juomien tuonnissa opetustiloihin noudata opettajan ohjeita. Alaluokilla kouluun saa tuoda makeisia ja virvoitusjuomia vain opettajan luvalla. Vietä välitunnit koulun alueella.

 

Huolehdi koulussa ja koulumatkalla omasta ja muiden turvallisuudesta. Säilytä kulku- ja harrastusvälineet niille osoitetuissa paikoissa. Niitä ei saa käyttää koulun sisätiloissa ja piha-alueellakin ainoastaan opettajan luvalla.

 

Tupakkatuotteiden, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

 

Käsittele huolellisesti omaa ja toisen omaisuutta. Olet korvausvelvollinen aiheuttamastasi vahingosta. Arvoesineiden, rahan ja muun koulutyöhön kuulumattoman omaisuuden tuominen kouluun tapahtuu oppilaan omalla ja huoltajien vastuulla.

 

TVT- laitteita käytetään oppitunneilla opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä.

 

Voit jakaa painotuotteita ja tiedotuksia vain rehtorin luvalla.

 

Kirjasto on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn. Noudata kirjaston käytöstä annettuja ohjeita.

 

Huolehdi koulun tilojen ja koulualueen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Suojele ja säästä ympäristöä.

Järjestyssääntöjä täydentäviä toimintaohjeita perusopetukseen

 

Myöhästyminen

Oppilaan myöhästymiset ilmoitetaan huoltajalle Wilman kautta. Yläluokilla myöhästymiset voivat vaikuttaa arviointiin. Poissaolo päivänavauksesta merkitään myöhästymiseksi oppitunnilta.

 

Poissaolo

Kaikki oppilaan poissaolot merkitään Wilmaan, ja niistä tiedotetaan huoltajalle Wilman kautta. Huoltaja selvittää oppilaan poissaolon Wilmaan viipymättä. Opettaja voi etukäteen myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi. Etukäteen anottavaa poissaoloa varten täytetään Wilmasta saatava loma-anomuslomake.

 

Oppitunneilta poistaminen

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan oppitunnilta. Oppilaan on tällöin toimittava opettajan ohjeiden mukaan.

Järjestyssääntöjä täydentäviä toimintaohjeita lukioon

 

Myöhästyminen

Toistuva myöhästyminen voi alentaa kurssin arvosanaa.

 

Poissaolo

Poissaolosta ilmoitetaan ryhmänohjaajalle Wilman kautta. Mikäli opiskelija sairastuu koeviikolla, poissaolosta on ilmoitettava kurssin opettajalle tai kansliaan ennen kurssikokeen alkamista. Pyydettäessä opiskelijan on toimitettava koululle huoltajan selvitys tai lääkärintodistus poissaolosta.

 

Etukäteen anottavaa poissaoloa varten täytetään Wilmassa oleva loma-anomuslomake. Ryhmänohjaaja voi etukäteen myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi.

 

Opiskelijan kaikki poissaolot merkitään Wilmaan, jossa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija selvittää ne. Poissaolo on selvitettävä viipymättä. Mikäli kurssin poissaoloja on enemmän kuin 4 ja niistä ei ole annettu riittävää selvitystä, voidaan kurssi jättää arvioimatta. Arvioimatta jättämisestä päättävät rehtori ja kurssin opettaja. Arvioimatta jätetyn kurssin voi suorittaa ainoastaan käymällä sen uudelleen.

 

Opiskelija vastaa siitä, että poissaolojen aikaiset tehtävät tulevat tehdyiksi.

Poissaoloanomus Wilmassa

Huoltaja valitsee ”Hakemukset ja päätökset”-otsikon ja tämän jälkeen ”Tee uusi hakemus” ja valitsee hakemuksen:

a) Loma-anomus 1-3 päivää

b) Loma-anomus yli 3 päivää

Hakemukset ovat samanlaisia. Loma-anomus 1-3 päivää lähtee automaattisesti luokanopettajalle tai luokanohjaajalle ja loma-anomus yli 3 päivää lähtee automaattisesti rehtorin käsittelyyn. Huoltajan tai opiskelijan ei siis tarvitse tietää kenelle hakemus lähetetään.

Oppilaan on selvitettävä loman aikana suoritettavat tehtävät suoraan opettajalta/opettajilta ennen loman alkamista.

Huom! ”Koulu ei ole velvollinen antamaan tukiopetusta, mikäli opinnoissa jälkeen jääminen johtuu siitä, että huoltajat ovat pyytäneet oppilaalle tilapäistä vapautusta koulutyöstä. Koulu ei ole myöskään velvollinen järjestämään oppilaalle em. syystä ylimääräistä koetta” (koulun opetussuunnitelma).