Studia Generalia

Helsingin yliopiston avoimet ja maksuttomat yleisöluennot kaikille tieteen ja oppimisen ystäville. Syksyn 2023 Studia Generalia -luentosarja käsittelee vapautta sekä sen rajoja ja määritelmiä.
Vapaus

Vapaus on yksi yliopiston keskeisistä arvoista: se on perusta autonomiallemme, luovuudellemme ja vastuullisuudellemme. Myös suomalainen yhteiskunta ja demokratian ihanne perustuvat pitkälti ajatukseen vapaudesta. Miten vapaus näkyy ja toteutuu arjessa? Miten vapautta määritellään? Missä menevät sen rajat?

Kasvun, kehittymisen ja ajattelun vapaus

Vapaudella on tärkeä rooli kasvun ja kehittymisen tukemisessa. Myös ajattelun kehittyminen vaatii tietynlaista vapautta. Miten vapaus ja vastuu yhdistyvät ihmisten välisissä kohtaamisissa? Miten varmistamme vapauden ja tasa-arvon toteutumisen kasvatuksessa? Miten vapaus edistää ajattelumme kehittymistä? Minkälaisia raameja vapaus luo kasvulle ja kehitykselle?

Luennoitsijat

yliopistonlehtori Harry Lunabba - Pojat läheltä katsoen, eväitä sukupuolisensitiiviseen kohtaamiseen

matematiikan opettaja Martina Aaltonen, Gymnasiet Lärkan - Från taluppfattningen till tallinjen / Lukukäsitteestä lukusuoraan 

kasvatustieteen tohtori Mikko Tujula - Kouludemokratia ja vapaus peruskoulussa 

 

Illan puheenjohtaja on Tuomas Heikkilä. Ilta on kaksikielinen Ruotsalaisuuden päivän kunniaksi.

Kestävä vapaus - mihin asti vapaus ulottuu?

Yhteiskunnat ovat kypsyneet, eliöt kehittyneet ja avaruuskin laajenee laajenemistaan. Siinä sivussa on syntynyt monenlaisia vapauksia. Evoluution ja kehityksen ansiosta olemme vapautuneet monista rajoituksistamme. Moni meistä ajattelee olevansa vapaa – mutta olemmeko oikeasti?

Olemmeko vapaita ajattelemaan, mitä haluamme? Miten ympäristömme rajaa vapauksiamme? Esimerkiksi tekniikan avulla olemme tehostaneet toimintaamme, mutta olemmeko samalla ylittäneet ajattelumme kestokyvyn? Haaveilemme myös avaruusmatkailusta ja maapallon kahleista vapautumisesta, mutta kuka päättää avaruuteen liittyvistä säännöistä, laeista ja toiminnasta?

Tule kuulemaan, mitä vastauksia Jälkikaronkan asiantuntijoilla on näihin kysymyksiin. 

Luennoitsijat

dosentti Jukka Häkkinen - Vapaus uskoa outoihin teorioihin – tuhoaako tietotulva ihmisen ajattelun? 

vanhempi yliopistonlehtori Mikael Niku - Onko ihminen vapaa? Alkumerestä Fermin paradoksiin

tähtitieteilijä Anne Liljeström, Ursan toiminta- ja tiedotussuunnittelija - Vain taivas rajana? Vapaus ja sen rajat avaruudessa 

 

Illan puheenjohtaja on Samuli Siltanen.

Kuluttamisen vapaus – tuupata vai tukea?

Kuluttajan valinnanvapaus on tärkein markkinataloutta kuvaava piirre. Todellisuudessa valinnanvapaus toteutuu vain rajallisesti. Yhteiskunta rajoittaa haitalliseksi katsottuja valintoja mm. verotuksella ja lainsäädännöllisillä ohjauskeinoilla. 2000-luvulla on yleistynyt pehmeäksi paternalismiksi kutsutut keinot.

Niin sanotussa tuuppaamisessa (nudging) kuluttajan valintatilannetta muutetaan hienovaraisesti. Suostuttelukeinoina voidaan tarjota kotitalouksille vaikkapa omaa kulutusta kuvaavia sähkömittareita tai kalorimittareita. Myös ympäristötuotemerkinnöillä tai esimerkiksi ravintoloiden lautaskoon pienentämisellä uskotaan olevan vaikutus kulutukseen. Tilaisuudessa käydään läpi eri alojen valinnanvapauskeskustelua.

Taloustieteessä valinnanvapaus on ollut pitkään keskeinen periaate osana resurssien tehokasta kohdentamista. Visa Heinosen esitys "Vapaus ja sen rajat taloudessa" keskittyy tähän tematiikkaan.

Virve Koljonen tarkastelee kysymystä plastiikkakirurgian näkökulmasta: "Onko meillä vapaus näyttää miltä itse haluamme?".

Maijaliisa Erkkola pohtii ravitsemussuositusten ja valinnnanvapauden suhdetta: "Ovatko ruokasuositukset piilotettua maatalouspoliittista pakko-ohjausta, ideologispohjaista hörhöilyä vai tiedepohjaisia ja valinnanvapauksia tarjoavia?". Erkkola on itse osallistunut tuoreeseen hankkeeseen, jossa pohjoismaat ovat yhdessä laatineet kansalliset ravitsemussuositukset. 

Luennoitsijat

professori Visa Heinonen

professori Virve Koljonen

professori Maijaliisa Erkkola

 

Illan puheenjohtaja on Mika Pantzar.

Aiemmat Studia Generalia -luentosarjat

Studia Generalia -luentoja on järjestetty 1950-luvulta saakka. Voit nauttia myös aiemmista luennoista tallenteina!
 

Sinua voisi kiinnostaa myös