Studia Generalia
Helsingin yliopiston avoimet ja maksuttomat yleisöluennot kaikille tieteen ja oppimisen ystäville. Kevään 2023 Studia Generalia -luentosarja käsittelee tekoälyyn ja ihmismieleen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista.
Tekoäly ja ihmismieli

Tekoälyn ja digitalisaation monet muodot ovat tulleet osaksi jokapäivästä elämää. Tekoälyn ja digitalisaation moninaisuuden ymmärtäminen on nykyään olennainen kansalaistaito. Kuinka tekoälyä ja digitaalisia työkaluja voisi kehittää suuntaan, jossa ne tukevat entistä paremmin ihmisten kognitiota ja hyvinvointia?

Kevään 2023 Studia Generalia -luentosarja käsitteli tekoälyyn ja ihmismieleen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista. Luentosarjan suunnittelivat Helsingin yliopiston Mind and Matter -tutkimusalueen tutkijat.

Katso luentojen kuvaukset ja tallenteet alta.

Tekoälyn ymmärtämisen perustaidot voi hankkia Helsingin yliopiston maksuttomilla verkkokursseilla:

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella

Miten digitalisaatio vaikuttaa kansalaisen turvallisuuteen ja luottamukseen julkishallintoa kohtaan? Mitä hankalakäyttöisistä tietojärjestelmistä seuraa? Miten digitaalisia työvälineitä korjataan ja kehitetään suuntaan, jossa ne auttavat rakentamaan hyvinvoivaa yhteiskuntaa? Tässä keskustelutilaisuudessa näitä kysymyksiä tarkasteltiin yhteiskuntatieteen ja oikeustieteen näkökulmista keskittyen sosiaali- ja terveydenhuollon APOTTI-tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmään.

Keskustelijat:

professori Minna Ruckenstein (REPAIR)

ohjelmajohtaja Karoliina Snell (SHIELD)

oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Puheenjohtaja: apulaisprofessori Riikka Koulu

Yhteistyössä: Strategisen tutkimuksen ohjelma – Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (SHIELD) & Algoritmisten systeemien murtumat ja uudet alut (REPAIR)

brAIn: Learning in humans and machines

Artificial Intelligence (AI) is becoming influential throughout technological society, from transport to healthcare, civil engineering to personal electronics. But, what kind of intelligence does our AI possess? 

AI pioneer Judea Pearl has said that the state of the art of modern AI is just very sophisticated fitting of curves to data. Can this give us the intelligent machines we would wish to have? Artificial cognitive systems that support human cognition, and extend thinking beyond human limitations – in short, human-compatible AI. In order to chart a course towards AI with true intelligence, an AI that is relatable and can be asked to understand us, its users, we must study humans and AI together. The talks in this seminar focused on the study of learning in humans and AI together, interacting in cooperation or competition.

Meaning and understanding in humans and machines

Benjamin Cowley, Associate Professor in AI in Learning and Education (High Performance Cognition Group)

Probabilistic machine and human learning under extreme resource constraints

Luigi Acerbi, Assistant Professor of Artificial and Human Intelligence (Machine and Human Intelligence research group)

Towards cooperative AI

Antti Keurulainen, Founder and research director at Bitville, Doctoral researcher at Aalto University

 

Chairperson: Professor Riikka Möttönen

Organised in collaboration with the Finnish Center for Artificial Intelligence (FCAI)

Mikä on ChatGPT?

OpenAI:n marraskuussa 2022 julkistamaa ChatGPT:tä on kutsuttu arvauskoneeksi, chattailevaksi tekoälyksi ja spleinausteknologiaksi. Mikä ChatGPT oikein on ja miten se toimii? Missä määrin ChatGPT:n kielitaito vastaa ihmisen kielitaitoa? Tietääkö se, mitä se sanoo, vai eikö se ymmärrä mitään? Ajatteleeko se vai tuottaako se vain merkityksetöntä hölynpölyä? Mitä ChatGPT:stä ylipäätään pitäisi ajatella ja miten siitä pitäisi puhua? Kognitiotieteen, filosofian, kieliteknologian ja tietojenkäsittelytieteen tutkijat keskustelivat ihmismielestä, kielestä ja tekoälystä.

Keskustelijat:

yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen (kognitiotiede, tekoälyn filosofia ja etiikka)

yliopistonlehtori Mathias Creutz (kieliteknologia)

professori Riikka Möttönen (kognitiotiede, psykolingvistiikka ja kognitiivinen neurotiede)

professori Hannu Toivonen (tietojenkäsittelytiede)

 

 

Aiemmat Studia Generalia -luentosarjat

Voit nauttia myös aiemmista Studia Generalia -luennoista tallenteina!

Aiemmat Studia Generalia-luentosarjat
 

Sinua voisi kiinnostaa myös