Studia Generalia

Helsingin yliopiston avoimet ja maksuttomat yleisöluennot kaikille tieteen ja oppimisen ystäville. Kevään 2024 Studia Generalia -luentosarjan teemana on yhteisöllisyys.
Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on yliopiston neljäs arvo. Yhteisöllisyys on tasa-arvoa, avoimuutta, toisten kunnioitusta ja yhdessä tekemistä. Yhteisöllisyys on myös yhteiskunnassa tärkeä tekijä, joka määrittää vuorovaikutustamme ja toimintatapojamme. Teeman kunniaksi jalkaudumme yliopistolta pääkaupunkiseudulle ja järjestämme luentoja vaihtelevissa sijainneissa.

Liikettä ja yhteisöllisyyttä Vantaalla ennen ja nyt

Vantaan 50-vuotisjuhlien kunniaksi Studia Generalia goes Vantaa! Laurean auditoriossa Tikkurilassa pääsemme tutustumaan Vantaan esihistoriaan ja liikkumiseen kaupunkialueella. Millaisia olivat esiäitimme ja isämme Vantaan alueella? Miten nykypäivän kaupunkilaiset liikkuvat arjessa, ja millaiset liikuntapaikat keräävät ihmisiä? Tule viihtymään Vantaalle 16.4. klo 17–19!

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Luennoitsijat

arkeologi Andreas Koivisto (Vantaan kaupunginmuseo) - Ikikallion tarinoita – Vantaan 10 000 vuotinen historia jään sulamisesta nykyaikaan

dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Petteri Muukkonen - Kaupunkilaisten moninaiset liikuntaympäristöt ja -paikat

akatemiatutkija Olle Järv - Mobiililaitteiden tuottama tieto ihmisten dynamiikan ymmärryksessä

 

Keskustelua veti professori Minna Palmroth.

Dataistunut yhteisöllisyys

Maailmamme on alati digitaalisempi, ja siksi myös datan merkitys yhteiskunnissa on lisääntynyt. Digitaalisuus on tuonut paljon muutoksia elämäämme, mutta ehkä näkyvimmin se on muuttanut tapaamme kommunikoida ja tuntea yhteyttä toisten kanssa. Toisaalta datan merkitys ja vaikutusvalta jää usein piiloon arkisilta ja normaaleilta tuntuvien vuorovaikutustilanteiden keskellä.

Miltä näyttää yhteisöllisyys maailmassa, jossa vuorovaikutus on monin tavoin digitaalista? Tuliko meistä maailmankansalaisia digitaalisen yhteisöllisyyden nousun myötä vai elämmekö edelleen alueellisissa kuplissamme? Miten digitaalisuus ja data ovat muuttaneet esimerkiksi kulutustapojamme?

Luennoitsijat

dosentti Venla Bernelius

tutkimusjohtaja Petteri Repo (Kuluttajatutkimuskeskus)

 

Iltaa luotsasi professori Samuli Siltanen.

Yliopisto - koulu vai akateeminen yhteisö?

Onko yliopisto koulu vai akateeminen yhteisö? Mikä on opiskelijoiden asema ja tehtävä yliopistolla? Akateeminen vapaus on arvostanut yksilöllisiä opintopolkuja, mutta vapauden kääntöpuolena on vastuu. Kaventavatko strukturoidut opinnot vapautta, ja voiko kasvua akateemiseen kansalaisuuteen vauhdittaa?

Luennoitsijat

HYY:n hallituksen jäsen (koulutuspolitiikka) Tommi Mäki - Opiskelija - Valmistunut tutkinto vai akateemisen yhteisön jäsen

vanhempi yliopistonlehtori Janna Pietikäinen - Kaikki tasavertaisia yliopistoyhteisön jäseniä – miten opiskelija kasvaa asiantuntijaksi

professori Sakari Melander - Yliopistoyhteisön ja yliopistokoulutuksen luonne professioalan (oikeustiede) näkökulmasta

 

Illan puheenjohtajana toimi professori Hanna Korsberg.

Tiede, yhteiskunta ja politiikka – kohtaamisia vai yhteentörmäyksiä?

Tiede ja tutkimus ovat keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa. Tieteellistä yhteisöä ja tutkimusta ohjaavat monet periaatteet, jotka voivat tuntua epäsopivilta yhteiskunnan toimintojen kanssa. Samaan aikaan kuitenkin yhteiskunnallinen tarve tiedolle ja monimutkaisten ilmiöiden ymmärtämiselle kasvaa jatkuvasti.

Miten sovitamme yhteen tieteen, yhteiskunnan ja politiikan erilaiset periaatteet? Miten tieteellinen epävarmuus näyttäytyy päätöksenteossa? Miten siihen pitäisi yhteiskunnassa reagoida ja millaisia mahdollisuuksia se luo?

Aiheesta keskustelemassa on Helsingin yliopiston tutkijoita sekä kansanedustajia. Tilaisuus järjestetään yhteisyössä Tutkaksen kanssa.

Luennoitsijat

professori Atte Korhola

professori Markku Kulmala

Keskustelemassa

kansanedustaja Sakari Puisto (ps.)

kansanedustaja Hanna Holopainen (vihr.)

 

Iltaa luotsasivat Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalo sekä Tutkaksen varapuheenjohtaja, professori Tuomas Heikkilä.

Aiemmat Studia Generalia -luentosarjat

Studia Generalia -luentoja on järjestetty 1950-luvulta saakka. Voit nauttia myös aiemmista luennoista tallenteina!

 

Sinua voisi kiinnostaa myös