Voiman paikka

Helsingin yliopiston Voiman paikka -hankkeessa tutkimme kaupunkilaisille tärkeitä paikkoja. Selvitämme, mitkä paikat ovat arjessa voimaannuttavia, mikä tekee niistä sellaisia ja miten näiden paikkojen muutokset ovat vaikuttaneet kaupunkilaisten kokemuksiin omasta lähiympäristöstään.

Hankkeemme kiinnittyy humanistisen kaupunkitutkimuksen traditioon, jossa keskiössä ovat ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus sekä paikkasuhteessa ilmenevät merkitykset ja tunteet. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä etnologisia että nimistöntutkimuksellisia lähestymistapoja.