Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Haluatko tohtoriksi poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmasta? Hyvä valinta! Meille voit hakea kaksi kertaa vuodessa. Huomioi siis hakuajat, aloita valmistautuminen hyvissä ajoin ja varmista, että olet tutustunut valintakriteereihin ennen hakemista.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassamme on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

 

Kevään 2024 haku alkaa 3.4.2024 klo 9.00 ja päättyy 16.4.2024 klo 15.00.

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 6.6.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 19.6.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2024.

Syksyn 2024 hakuaika alkaa 4.9.2024 klo 9.00 ja päättyy 17.9.2024 klo 15.00:

 • Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 21.11.2024 mennessä.
 • Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 5.12.2024 mennessä.
 • Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2025.

 Sen jälkeen seuraava hakuaika on 2.-15.4.2025.

 

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta – hakuaikojen ulkopuolella ohjelmaan ei siis ole mahdollista hakea.

Kuka voi hakea?

Yliopiston yleisten tohtorihakijoiden hakukelpoisuutta ja kielitaitoa koskevien vaatimusten lisäksi tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksesi täyttää seuraavat kriteerit:

 • Aiemman tutkintosi (ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava) tulee soveltua pohjaksi suunnitellulle tutkimusaiheelle ja tieteenalalle. Soveltuvaksi katsotaan suoritettu tutkinto tai koulutus, johon sisältyy syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu tohtoriopintojen pohjaksi.
 • Kaikkien hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon (ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava) kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuna, arvosteltuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeuksia tähän sääntöön ei tehdä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.
 • Tohtorin tutkinnon toisella alalla jo suorittaneita suositellaan myös esittämään tieteellinen perustelu uudeksi jatko-opiskelijaksi hyväksymiselle.

Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset jatkavat tohtoriohjelmissa tapahtuvaan tieteelliseen arviointiin.

 

 

Tohtoriohjelmaan on mahdollista hakea suorittamaan jotakin seuraavista tavoitetutkinnoista:

 • Valtiotieteiden tohtori (valtiotieteellinen tiedekunta)
 • Filosofian tohtori (humanistinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)
 • Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)

Kaikki opiskelijat valitaan suorittamaan tohtorintutkintoa, mutta he voivat halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon.

Kussakin tiedekunnassa on omat tavoitetutkintonsa, joten kiinnitä hakemusta tehdessäsi huomiota siihen, mihin tohtorin tutkintoon pohjakoulutuksesi antaa valmiudet.  Huomaathan, että ohjausjärjestelyjesi tulee sopia yhteen valitsemasi tavoitetutkinnon ja tiedekunnan kanssa. Pääsääntöisesti vähintään yhden ohjaajistasi tulee olla pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tavoitetutkintoa haet suorittamaan.

Jos hakulomakkeella ei tieteenalavalikossa ole sopivaa tieteenala väitöskirjatutkimuksellesi, ilmoita tutkimuksesi ala hakulomakkeen kohdassa ’Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti’.

Tohtoriohjelman valintakriteerit
 • Hakijan on oltava hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin tavoitetutkinnon tiedekunnan tieteenalaan ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä tiedekunnassa työskentelevän ohjaajan kanssa. Hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta ohjaajan etsimisessä. Opettajalle lähetettyyn sähköpostiviestiin on liitettävä alustava tutkimussuunnitelma (max 5 sivua).
 • Ohjaajan sähköpostiviesti, jossa puolletaan hakemuksen jättämistä, liitetään hakemuslomakkeen kohtaan ’Ohjaajan puolto’.
 • Seurantaryhmän jäseniä ei tässä tohtoriohjelmassa vaadita vielä hakuvaiheessa 

Tässä tohtoriohjelmassa on useita tiedekuntia ja tieteenaloja, joten hakemuksen kohdentaminen oikeaan tieteenalaan ja tiedekuntaan on ratkaisevaa hakemuksen tieteellisen arvioinnin kannalta. Hakijan tulee huolellisesti pohtia hakemuksensa kohdentamista:

 1. mihin tiedekuntaan ehdotettu väitöskirjatutkimus kuuluu,
 2. mille tämän tohtoriohjelman tieteenalalle / oppiaineeseen hakemus ensisijaisesti kuuluu ja
 3. viimeiseksi, kehen potentiaaliseen ohjaajaan ao. tieteenalalla hakija on yhteydessä.

Hakemuksessa valittua tieteenalaa ei enää vaihdeta tohtoriohjelman tekemässä hakemuksen tieteellisessä arvioinnissa.

Tohtoriohjelman mahdollisuus tarjota korkeatasoista ohjausta ja tukea suunnitellulle tutkimukselle on keskeinen osa väitöskirjatutkimusta. Siksi työnohjaajaksi suostuneella ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin kuusi aktiivisesti jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Ohjaajan alustava suositus ei ole sitoumus ohjata, vaan vain vahvistus, että hakemus kuuluu kyseiselle tieteenalalle.  Tohtoriohjelma ja valtiotieteellinen tiedekunta päättää ohjaajista ja ohjausjärjestelyistä sääntöjensä puitteissa (ks. kohta ’Päätöksenteko näiden ohjeiden lopussa).

Listaus tohtoriohjelman potentiaalisista ohjaajista (in English)

 

 

Tutkimussuunnitelmaa arvioitaessa keskeistä on sen 

 • tieteellinen laatu
 • suunnitellun väitöskirjatutkimuksen yhteys tohtoriohjelman tieteenaloilla tehtävään tutkimukseen
 • tutkimussuunnitelma noudattaa hakulomakkeella määriteltyä muotoa ja laajuutta

 

Aiempien opintojen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 • riittävä opintomenestys: aiempaan tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön arvosana on pääsääntöisesti vähintään 4/5, magna cum laude tai vastaava
 • opintojen soveltuminen suunnitellun ohjelman ja siihen kuuluvien tieteenalojen profiiliin
 • aiemmat opinnot antavat valmiudet tulevalle tohtorin tutkinnolle

Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin sekä opetustarjontaan. Opintosuunnitelma on alustava eikä siinä tarvitse olla yksityiskohtaista kurssilistausta. Tärkeintä on, että opintosuunnitelmastasi näkyy millaisia opintoja arvelet tarvitsevasi väitöskirjatutkimuksesi tueksi ja millainen on sen alustava toteuttamisaikataulu. 

Tohtoriohjelman opetus ja tutkintovaatimukset (in English)

 

Hakemuksen valmisteluun on syytä paneutua huolella, sillä haku on melko kilpailtu.

Tohtoriohjelman uusien opiskelijoiden enimmäismäärä vuodessa on 24 (kiintiö päätetty vuosille 2021-2024).

 

Kuinka haen?

Hakijan tulee huolellisesti pohtia hakemuksensa kohdentamista:

1) mihin tiedekuntaan ehdotettu väitöskirjatutkimus kuuluu,

2) mille tämän tohtoriohjelman tieteenalalle / oppiaineeseen hakemus ensisijaisesti kuuluu ja

3) viimeiseksi, kehen potentiaaliseen ohjaajaan ao. tieteenalalla hakija on yhteydessä.

Hakemuksessa valittua tieteenalaa ei enää vaihdeta tohtoriohjelman tekemässä hakemuksen tieteellisessä arvioinnissa.

 

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijoille, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

Päätöksenteko

Hakemukset, jotka täyttävät hakukelpoisuuden muodolliset vaatimukset etenevät hakemuksen tieteelliseen arviointiin, joka tapahtuu tohtoriohjelmassa ja sen ohjaajien toimesta. Lopullisen päätöksen tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä tekee tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Valinnan yhteydessä tohtorikoulutettavalle vahvistetaan tohtorintutkinnon tutkintonimike, tohtoriohjelma ja vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin yksi on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö, jonka tulee olla professori tai dosentti, joka toimii tiedekunnassa uraportaikon vähintään kolmannen tason tehtävässä ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista.

Huomaathan, että hakemuksessa mainitsemiasi ohjaajia ei välttämättä nimetä ohjaajiksesi lopullisessa päätöksenteossa, jos esimerkiksi heillä on jo ohjauskiintiö täynnä, tai tiedekunnassa on sopivampia ohjaajia käytettävissä akateemisen pätevyyden, tutkimusintressien ja/tai työsuhteen osalta. 

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.