Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Suunnitteletko hakevasi luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelmaan? Hienoa! Valitsemme uusia väitöskirjatutkijoita neljä kertaa vuodessa, joten merkitse hakupäivämäärät muistiin, valmistaudu ajoissa ja lue valintakriteerit ennen hakemuksen jättämistä.
Hakuajat

Ohjelmaan valitaan uusia väitöskirjatutkijoita neljä kertaa vuodessa: kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä.

Vuoden 2024 hakuajat löytyvät sivulta Näin haet tohtoriohjelmiin

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden voi saada ainoastaan hakumenettelyn kautta. Ohjelmaan ei voi hakea ennalta määrättyjen hakuaikojen ulkopuolella.

 

Kuka voi hakea?

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten lisäksi tohtoriohjelma on asettanut seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

Aiempi tutkinto

Aiemmin suoritetun tutkinnon tulee liittyä suunniteltuun tutkimusaiheeseen ja haun kohteena olevaan tieteenalaan. Tutkinnon katsotaan liittyvän aiheeseen ja alaan, kun siihen sisältyy riittävästi opintoja oppiaineessa, jonka voidaan katsoa muodostavan sopivan pohjan väitöskirjan suunnitellun aiheen mukaisille jatko-opinnoille.

Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelmaan hakevan henkilön edellytetään suorittaneen jonkin seuraavista:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu soveltuva koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin kyseisessä maassa.

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan hyväksyä hakija, jolle on myönnetty oikeus suorittaa lisensiaatin tutkinto lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen alalla Helsingin yliopistossa tai muussa suomalaisessa yliopistossa tai EU-/ETA-maassa sijaitsevassa yliopistossa.

Lisäksi tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan hyväksyä Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö tai Ruokaviraston laillistama eläinlääkäri, joka on suorittanut kotimaassaan ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon rinnastettavissa olevan soveltuvan ulkomaisen koulutuksen.

Ohjausjärjestelyt

Hakemuksen täytyy täyttää ohjausjärjestelyille asetetut vähimmäisvaatimukset (katso valintakriteerit). Hakemuksessa on oltava tiedot seuraavista asioista:

 • ohjaajat (1–3)
 • vastuuhenkilö
 • seurantaryhmän jäsenet.

Hakemuksen liitteenä on oltava allekirjoitettu puolto/sitoumus, jossa kuvataan suunnitellut ohjausjärjestelyt. Ohjaajien puoltolomake (pdf) löytyy alla olevasta valikosta "Tohtoriohjelman valintakriteerit", kohdasta "Ohjaus".

Eettiset luvat

Vahvista hakemuksessasi, että olet hankkinut kaikki tarvittavat eettiset luvat tai hakenut niitä. Näitä ovat eettisen toimikunnan lupa ja/tai kansallisen eläinkoelautakunnan lupa, jos tutkimusjärjestelyt edellyttävät sitä. Lupa-asiakirjoja ei tarvitse liittää hakemukseen. 

Ainoastaan muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset etenevät tohtoriohjelman akateemiseen arviointiin.

Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelmassa voit suorittaa jonkin seuraavista tavoitetutkinnoista:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Tarkista, minkä tutkinnon voit suorittaa valitsemassasi tiedekunnassa aiemman koulutuksesi perusteella. Maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla on tiettyjä tutkintoja koskevat erilliset ohjeet.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta voi myöntää maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden seuraavat ehdot täyttäville hakijoille:

 • hakijat, jotka ovat suorittaneet maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa
 • hakijat, joiden aiempi tutkinto tarjoaa vastuuhenkilön arvion mukaan riittävän alakohtaisen pohjan ja sisältää vähintään 100 opintopistettä alakohtaisia opintoja. 
Tohtoriohjelman valintakriteerit

Ohjausjärjestelyt ja tutkimusympäristön laatu ovat tärkeitä valintakriteereitä. Tohtoriohjelma edellyttää, että hakijalla on ohjaaja/ohjaajia hakemuksen jättöhetkellä. Hakija vastaa ohjaajan löytämisestä ja tutkimus- ja opintosuunnitelman tekemisestä ohjaajan kanssa. Ohjaajan etsimisessä kannattaa hyödyntää Helsingin yliopiston tutkimusportaalia.

 • Sinulla on oltava yhdestä kolmeen ohjaajaa, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon.
 • Tohtoriohjelma edellyttää, että sinulla on vähintään yksi ohjaaja, kun jätät hakemuksesi, mutta suosittelee vahvasti, että ohjaajia on kaksi.
 • Tohtoriohjelma suosittelee, että ainakin yksi ohjaaja tai seurantaryhmän jäsen on Helsingin yliopistolta.
 • Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava myös dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.
 • Lisätietoja mahdollisista ohjaajista on sivulla yhteystiedot ja ohjaus (englanniksi).

Sinun on liitettävä hakemukseesi ohjaajien, vastuuhenkilön ja seurantaryhmän jäsenten allekirjoittama puolto/sitoumus -lomake (pdf), jossa kuvataan suunnitellut ohjausjärjestelyt.

Vastuuhenkilösi on työskenneltävä tiedekunnassa, johon haet. Vastuuhenkilö tuntee tohtorikoulutusta ja tohtorintutkintoja koskevat Helsingin yliopiston ohjeet. Ohjaajasi voidaan nimetä vastuuhenkilöksi, jos hän täyttää tässä mainitut kriteerit.

Anna vaaditut tiedot vastuuhenkilöstäsi hakulomakkeella ja puoltolausunnossa, vaikka pääohjaajasi nimettäisiin vastuuhenkilöksi. 

Vastuuhenkilö:

 • varmistaa ohjausjärjestelyiden jatkuvuuden
 • auttaa sinua tutustumaan tohtorikoulutusta ja väitöskirjan tarkistusta koskeviin sääntöihin
 • tekee tiedekunnalle virallisen ehdotuksen esitarkistajista ja vastaväittäjästä
 • hyväksyy tohtoritutkintoosi sisältyvät opinnot. 

 

Tiedekuntakohtaiset ohjeet:

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilöt.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe). Lisätietoja tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta.

Sinulla on oltava seurantaryhmä, kun haet tohtorintutkinnon suoritusoikeutta.

 • Seurantaryhmä koostuu vähintään kahdesta asiantuntijasta, jotka pystyvät arvioimaan väitöskirjan edistymistä.
 • Vähintään yhdellä heistä on oltava dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Seurantaryhmän jäsenet eivät saa olla hakijan tai hänen ohjaajansa (ohjaajiensa) sukulaisia, läheisiä työtovereita, ystäviä tai esihenkilöitä/alaisia, heillä ei saa olla ollut yhteisjulkaisuja tai yhteistä rahoitusta hakijan tai hänen ohjaajansa (ohjaajiensa) kanssa viiden viime vuoden aikana, he eivät saa olla ohjanneet hakijan ohjaajaa (ohjaajia) tai olleet hakijan ohjaajan (ohjaajien) ohjattavana kolmen viime vuoden aikana, eivätkä he saa olla parhaillaan osallisina hakijan väitöskirjaprosessissa.

Seurantaryhmää kootessa on myös otettava huomioon, että ryhmän jäseniä ei voi myöhemmin nimetä kyseisen väitöskirjan esitarkastajiksi tai vastaväittäjiksi. Lisätietoja seurantaryhmän tehtävistä löydät Opiskelijan ohjeista.

Tutkimussuunnitelmasi arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • Aiheeseen liittyvien alojen riittävän tietämyksen osoittaminen ja hakijan mahdollisuudet kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi
 • Tutkimussuunnitelman tieteellinen merkitys ja kunnianhimoisuus, asiaankuuluvan metodologian käyttö
 • Tutkimussuunnitelman temaattinen sopivuus tohtoriohjelman profiiliin.
 • Väitöskirjaprojektin realistinen ja yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma (vahvistetut ja/tai suunnitellut rahoitukset) koskien sekä tutkimus- että palkkakuluja.
 • Mahdollisuus toteuttaa väitöskirjaprojekti neljän vuoden tavoiteajassa (täysipäiväinen työ).

Motivaatiosi ja aiempi osaaminen (esim. ansioluettelo tai vastaava) ovat tärkeitä arviointikriteereitä.

Hakemukseesi tulee sisältyä opintosuunnitelma. Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin Opiskelijan ohjeissa. Huom! Valitse tohtoriohjelma sivuston koulutusohjelmavalikosta:

 • Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma (LUOVA)
Kuinka haen?

Oletko jo tutustunut valintakriteereihin? Hienoa! Lue seuraavaksi Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevat ohjeet, joissa kerrotaan, miten laadit ja jätät hakemuksen ja vaadittavat liitteet. Onnea matkaan!

Valintapäätökset

Tohtoriohjelman valintapäätökset perustuvat Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen yleisiin valintakriteereihin sekä ohjelmakohtaisiin täydentäviin kriteereihin, joista kerrotaan tällä sivulla.

Lopullisen valintapäätöksen tekee hakijan tavoitetutkinnon myöntävä tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän ehdotuksen perusteella.

Ennen ehdotuksen tekemistä tohtoriohjelma pyytää kyseiseltä oppiaineelta lausunnon. Oppiaineiden antamat suositukset eivät sido tiedekuntaa ja johtoryhmää näiden tehdessä valintapäätöksiä.

Lisätietoja valintapäätösten aikataulusta on Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevissa ohjeissa.