Näin osallistut valintakokeeseen
Tältä sivulta löydät Helsingin yliopiston kirjallisia valintakokeita koskevat yleiset valintakoeohjeet. Lue ohjeet tarkasti kohta kohdalta ja valmistaudu valintakoepäivään huolellisesti.

Kevään 2023 valintakokeiden tarkemmat ohjeet päivitetään sivulle kevään aikana.
Sallitut ja kielletyt tavarat

Sinulla tulee olla kokeessa mukanasi

 • Voimassa oleva henkilöllisyystodistus
 • Kirjoitusvälineet
 • Digitaalisissa valintakokeissa sinulla tulee olla mukana kannettava tietokone, tietokoneen virtajohto ja sinulle lähetetty tunniste (QR-koodi). Tunniste lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta tekstiviestillä ja sähköpostilla.
 • Laskin, jos valintakokeessasi on sallittua käyttää omaa laskinta. 

Hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia ovat voimassa oleva

 • passi,
 • suomalainen ajokortti,
 • kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti ja
 • EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.
Laskimen käyttö valintakokeessa

Osassa valintakokeita on sallittua käyttää Vallu-valintakoepalvelun tai yliopiston jakamaa funktiolaskinta. Kokeissa ei ole sallittua käyttää omaa tai tietokoneen laskinta. Alta löydät tiedon siitä, missä valintakokeissa laskimen käyttö on sallittua:

 • Farmasian valintakoe: valintakoepalvelun funktiolaskin
 • Fysikaalisten tieteiden valintakoe: yliopiston jakama funktiolaskin
 • Kemian valintakoe: yliopiston jakama funktiolaskin
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe: valintakoepalvelun funktiolaskin. Saat ottaa mukaan myös oman nelilaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla.
 • Maantieteen valintakoe: valintakoepalvelun funktiolaskin
 • Matemaattisten tieteiden valintakoe: yliopiston jakama funktiolaskin
 • Psykologian ja logopedian valintakoe: valintakoepalvelun funktiolaskin

Seuraavien kokeiden osalta tieto laskimen käytöstä päivitetään viimeistään helmikuun 2023 loppuun mennessä:

 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe
 • Elintarviketieteiden valintakoe
 • Geotieteiden valintakoe
 • Maataloustieteiden valintakoe
 • Metsätieteiden valintakoe
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden valintakoe
Vallu-valintakoepalvelun funktiolaskin

Valintakoepalvelun funktiolaskimessa on seuraavat toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin M(in) ja arvon lukeminen muistista M(out).
Nelilaskin

Nelilaskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja) sekä neliöjuuri- ja prosenttilaskuja, mutta ei muita laskutoimituksia.

Vilppi valintakokeessa

Valintakoesuorituksesi voidaan hylätä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • sinulla on valintakokeen alettua hallussasi älyrannekello tai muu laite tai esine, jota voisi käyttää vilpin tekemiseen
 • häiritset muita hakijoita
 • poistut valintakoesalista ilman valvontaa ennen kuin valintakoesalista saa poistua
 • poistut vessakäynnillä valvojan seurasta
 • kommunikoit valintakokeen aikana jonkun muun kuin valvojan kanssa
 • käytät digitaalisessa valintakokeessa jotain muuta verkkosivua, tiedostoa tai ohjelmistoa kuin koejärjestelmää
 • jatkat kirjoittamista sen jälkeen, kun valvoja on ilmoittanut vastausajan päättyneen
 • syyllistyt vilppiin tai vilpin yritykseen tai jätät noudattamatta vilpin ehkäisemistä koskevia määräyksiä
 • avustat vilpissä tai vilpin yrityksessä.

Katso, mitä ovat vilppi ja plagiointi?