Valintakokeiden ennakkomateriaalit
Tällä sivulta julkaistaan suomenkielisten kokeiden ennakkomateriaalit. Kaikissa kokeissa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia, joten niitä kokeita ei tällä sivulla ole lueteltu. Ruotsinkielisten kokeiden ennakkomateriaalit löydät ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.
Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeet voivat perustua ennakkoon julkaistavaan ja luettavaan materiaaliin (eli ennakkomateriaaliin), valintakokeessa jaettavaan materiaaliin, lukion oppimäärään tietyissä aineissa tai näiden yhdistelmään. Ennakkomateriaali ja kokeessa jaettava materiaali voi olla myös englanninkielistä. Opintopolussa kerrotaan kunkin hakukohteen valintakokeen osalta, millä tavoin juuri kyseiseen valintakokeeseen tulee valmistautua.

Ennakkomateriaaleja on seuraavien tiedekuntien kokeissa

 • Eläinlääketieteellinen
 • Humanistinen
 • Lääketieteellinen
 • Maatalous-metsätieteellinen
 • Oikeustieteellinen
 • Svenska social- och kommunalhögskolan
 • Teologinen
 • Valtiotieteellinen

Ennakkotehtävä on käytössä kasvatustieteiden kandiohjelman käsityönopettajan opintosuuntaan haettaessa (kasvatusalan valintayhteistyöverkoston sivuilla).

Ennakkomateriaalin hankkiminen

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali voidaan julkaista verkossa tai se voi jo olla verkossa vapaasti (ilmaiseksi) luettavana. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla myytävänä kirjakaupoissa ja verkkokaupoissa, jolloin materiaali on maksullinen. Voit myös etsiä materiaalia kirjastoista, mutta varauduthan, että kirjoja on rajoitetusti saatavilla.

Aiempien vuosien ennakkomateriaalit

Vanhojen valintakokeiden yhteydessä on joissain tapauksissa julkaistu lista kyseisen valintakokeen ennakkomateriaalista. Tiedot kokeen ennakkomateriaalista voi listauksen sijaan löytyä myös kokeen tehtävänannoista.

Eläinlääketieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteelliset alat (lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede)

Lääketieteellisten alojen valintakoevaatimuksiin sisältyvä, valintakokeeseen vastaamista tukeva ennakko-materiaali sisältää v. 2021 vektorilaskennan perusteet: vektorin määritelmä (suunta, suuruus sekä merkitsemistavat) ja peruslaskutoimitukset. Peruslaskutoimituksia ovat yhteen-ja vähennyslasku sekä piste-tulo.

Sisällöt löytyvät v. 2015 hyväksytyn lukion opetussuunnitelman (LOPS2016) pitkän matematiikan kurssista MAA4: Vektorit; https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/172124_lukion_opetussuunnitel-man_perusteet_2015.pdf.

Esimerkkejä kirjasarjoista:

Studeo MAA4 Vektorit (LOPS 2016), kappaleet 1. Vektorit ja 3. Vektorit koordinaatistossaMa4 Lång: Vektorer (GLP 2016), kappaleet 2. Grunderna i vektorkalkyl, 3. Vektorer i ett koordinatsystem ja 4. Skalär produkt

Vastaavat tiedot löytyvät esim. seuraavista vapaista verkkosisällöistä: https://mathinsight.org/vector_introduction

https://mathinsight.org/dot_product

Psykologia ja logopedia

Kevään 2021 psykologian ja logopedian valintakokeen ennakkomateriaali koostuu seitsemästä (7) artikkelista ja neljästä (4) artikkelien opiskelun tueksi laaditusta ydintermiluettelosta. Voit ladata kaikki materiaalit itsellesi suoraan tältä sivulta.

Artikkelit (1-7):

 1. Hajian-Tilaki, K. (2013): Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve Analysis for Medical Diagnostic Test Evaluation
 2. Harris, J.M. et al (2019): Neuropsychological Differentiation of Progressive Aphasic Disorders
 3. Hyvönen, K. at al (2018): Profiles of Nature Exposure and Outdoor Activities Associated With Occupational Well-Being Among Employees
 4. Jehkonen, M. & Yliranta, A. (2015): Tahdonalaisten liikkeiden häiriöt eli apraksiat
 5. Kohonen, I., Kuula-Luumi, A. & Spoof, S.-K. (2019): Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa – Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 HUOM. Luetaan vain kappaleet 3 ja 4. Teksti on erikseen sekä suomeksi että ruotsiksi samassa tiedostossa.
 6. Levy, E. et al (2020): The effects of intensive speech treatment on intelligibility in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial
 7. Puolakanaho, A., Kiuru, N., & Lappalainen, P. (2019): HOT-pohjaiset verkko- ja mobiili-interventiot nuorten koulutyön tukena

Ydintermiluettelot englanninkielisistä artikkeleista (1-4):

 1. Ydintermit: Hajian-Tilaki (englanti-suomi-ruotsi)
 2. Ydintermit: Harris et al (englanti-suomi)
 3. Ydintermit: Hyvönen et al (englanti-suomi)
 4. Ydintermit: Levy et al (englanti-suomi-ruotsi)

Humanistinen tiedekunta

Filosofia (opetus suomeksi)

Nigel Warburton (2013) Philosophy: The Basics (5th Edition), Routledge. Kustantajan sivut. Vain 5. painos kelpaa.

Huom! Filosofian ruotsinkielisen hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Historia

Aikakausi 1750–2000.

Kulttuurien tutkimus

Haapoja-Mäkelä, Heidi 2020. Silencing the Other's Voice? On Cultural Appropriation and the Alleged Finnishness of Kalevalaic Runo Singing. Ethnologia Fennica 47 (1), 6-32. ISSN 2489-4982

Herva, Vesa-Pekka & Antti Lahelma 2019. Northern Archaeology and Cosmology: a Relational View. London: Routledge. (Luvut 1 & 2, s. 1-45). ISBN 978-0-429-43394-8 (ebook)

Jönsson, Håkan 2019. Tales from the Kitchen Drawers: the Microphysics of Modernities in Swedish Kitchens. Ethnologia Scandinavica 49 (1), 5-21. ISSN 2003-6043

 Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)

Niklas Källner: Inget varmprat utan kallprat. Språkbruk 3/2019. (verkkojulkaisu)

Anders Svensson: Svenskan växer ord för ord. Språktidningen 4/2020. (verkkojulkaisu)

Daniel Wiklander: Kampen om tanken – om propaganda. Ordfront Magasin 2/2016. (verkkojulkaisu)

Monika Äikäs: Om betydelse hos metaforer. Språkbruk 4/2018. (verkkojulkaisu)

Huom! Nordiska språk (svenska som modersmål) hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Suomen kieli ja kulttuuri (vieraskielisille hakijoille)

Harry Salmenniemi: Uraanilamppu. Novelli kokoelmasta Uraanilamppu ja muita novelleja. Kustannusosakeyhtiö Siltala, 2017. (pdf)

Leinonen, A. (2020). ”Kato, tuo puhhuu suomea!” –  sujuvasti äännetty suomi ja yhteiskunnallinen osallisuus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(4). (verkkojulkaisu)

Tiililä, Ulla 2020: Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli palvelee myös tasa-arvoa. Kielikello 3/2020. (verkkojulkaisu)

Jaakola, Minna 2018: Tietäminen argumentoinnin resurssina. Tietysti, tietenkin, ei tietenkään lukijakommenteissa. – Toini Rahtu, Susanna Shore & Mikko T. Virtanen (toim.) Kirjoitettu vuorovaikutus, SKS, 145–178. (pdf)

Juntunen, Tuomas 2013: Kuuroille korville. Dialogi ja ohipuhumisen funktiot Juha Seppälän tuotannossa. – Aino Koivisto & Elise Nykänen (toim.) Dialogi kaunokirjallisuudessa, SKS, 99–121. (pdf)

Metslang, Helle 1994: Kielet ja kontrastit. Virittäjä 98 (2), 203–226.  (verkkojulkaisu)

Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus

Jaakola, Minna 2018: Tietäminen argumentoinnin resurssina. Tietysti, tietenkin, ei tietenkään lukijakommenteissa. – Toini Rahtu, Susanna Shore & Mikko T. Virtanen (toim.) Kirjoitettu vuorovaikutus, SKS, 145–178. (pdf)

Juntunen, Tuomas 2013: Kuuroille korville. Dialogi ja ohipuhumisen funktiot Juha Seppälän tuotannossa. – Aino Koivisto & Elise Nykänen (toim.) Dialogi kaunokirjallisuudessa, SKS, 99–121. (pdf)

Metslang, Helle 1994: Kielet ja kontrastit. Virittäjä 98 (2), 203–226.  (verkkojulkaisu)

Taiteiden tutkimus

Gamaker, Elan (2018) Opening the Paratext: The Hitchcock Trailer as Assertion of Authorship. Open Screens. 1(1): 7, pp. 1–26.

DOI: https://doi.org/10.16995/os.8

Kallenbach, Ulla & Kuhlmann, Annelis (2018) Towards a Spectatorial Approach to Drama Analysis. Nordic Theatre Studies. Vol. 30, No. 2, pp. 22–39.

DOI: https://doi.org/10.7146/nts.v30i2.112950

Kovalčik, Jozef & Ryynänen, Max (2018) The Art Scenes. Contemporary Aesthetics. Vol. 16, Article 6.

https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol16/iss1/6/

Sarrimo, Cristine (2020) Mapping a Postmodern Dystopia: Hassan Loo Sattarvandi’s Construction of a Swedish Suburb. In: Malmio K., Kurikka K. (eds.) Contemporary Nordic Literature and Spatiality. Geocriticism and Spatial Literary Studies. Palgrave Macmillan, Cham. pp. 55–78.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-23353-2_3

Torvinen, Juha & Välimäki, Susanna (2019) Stockhausen's Helicopter String Quartet and the Challenge of Conceptual Music. Popular Inquiry. Vol. 2019, issue 2, pp. 23–42.

https://www.popularinquiry.com/blog/2019/12/19/juha-torvinen-amp-susanna-vlimki-stockhausens-helicopter-string-quartet-and-the-challenge-of-conceptual-music

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Elintarviketieteet

Hefni M, Witthöft CM. Enhancement of the folate content in Egyptian pita bread. Food & Nutrition Research 2012;56.

Ennakkomateriaaliin liittyvä sanasto (englanti-suomi)

Valintakokeessa saa käyttää digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskinta.

Maataloustieteet

Mervi Seppänen ja Hanna-Riitta Kymäläinen (toim.) 2017. Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous? Unigrafia. ISBN 978-951-51-2756-3

Valintakokeessa saa käyttää digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskinta.

Ympäristö- ja elintarviketalous

(WRI 2018) World Resources Report: Creating a Sustainable Food Future. Synthesis Report. s. 1–88.

(EC 2020) EU Agricultural Outlook: For Markets and Income 2020–2030. s. 4–60.

Valintakokeessa ei käytetä laskinta.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeusnotaarin koulutusohjelma (suomenkielinen koulutus)

Pia Letto-Vanamo: Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun
Sakari Melander: Johdatus rikosoikeuteen
Sampo Mielityinen (toim.): Oikeus ja julkisuus

Huom! Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Ruotsinkielisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan ruotsinkielisellä ennakkomateriaalit-sivulla.

Teologinen tiedekunta

Teologia ja uskonnontutkimus

Teemu Pauha: Praying for One Umma: Rhetorical Construction of a Global Islamic Community in the Facebook Prayers of Young Finnish Muslims 2017, In: Temenos : Nordic journal of comparative religion. 53, 1, p. 55-84 (Verkkojulkaisu)

Susanna Asikainen: "Digiraamattu: Pyhä teksti digitaalisessa maailmassa." Teoksessa: Kirjakääröistä digiraamattuun: Pyhien tekstien idea, muoto ja käyttö. Toim. Jutta Jokiranta ja Nina Nikki. Suomen eksegeettinen seura 2021. (pdf)

Valtiotieteellinen tiedekunta

Politiikka ja viestintä

Jeremy Rose, John Stouby Persson, Lise Tordrup Heeager & Zahir Irani (2015) Managing e-Government: value positions and relationships. Information Systems Journal, 25, 531-571. Linkki artikkeliin.

Katharine Dommett & Luke Temple (2017) Digital Campaigning: The Rise of Facebook and Satellite Campaigns. Britain Votes, 71, 1, 189-202. Linkki artikkeliin.

Irina Lock & Ramona Ludolph (2020): Organizational propaganda on the Internet: A systematic review. Public Relations Inquiry, 9, 1, 103-127. Linkki artikkeliin.

Silvio Waisbord (2018) Truth is What Happens to News. Journalism Studies, 19, 13, 1866-1878. Linkki artikkeliin.

Madeline Carr & Feja Lesniewska (2020) Internet of Things, cybersecurity and governing wicked problems: learning from climate change governance. International Relations, 34, 3, 391-412. Linkki artikkeliin.

Shamel Azmeh, Christopher Foster & Jaime Echavarri (2020) The International Trade Regime and the Quest for Free Digital Trade. International Studies Review, 22, 3, 671-692. Linkki artikkeliin.

Sosiaalityö

Mirja Satka (2020) Sosiaalialan tietokäytäntöjen ensimmäinen modernisoitumisvaihe. Teoksessa: Lea Suoninen-Erhiö, Anneli Pohjola, Mirja Satka & Jenni Simola (toim) Sosiaaliala uudistuu – Tietopohjan ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Huoltaja-Säätiö. 15-36. https://www.huoltaja-saatio.fi/verkkojulkaisut/

Juha Hämäläinen & Timo Toikko (2020) Historiatietoisuus sosiaalityön itseymmärryksen rakentajana. Teoksessa Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön käänteet. SoPhi, 274 – 301 https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/tutkimus/sophi/126-150/sophi144

Anneli Pohjola (2020) Muuttuva sosiaalisen käsite ja uusi yhteiskunnallinen järjestys. Teoksessa Suoninen-Erhiö, Anneli Pohjola, Mirja Satka & Jenni Simola (toim) Sosiaaliala uudistuu – Tietopohjan ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Huoltaja-Säätiö, 269-290.  https://www.huoltaja-saatio.fi/verkkojulkaisut/

Satu Ranta-Tyrkkö (2017): Ihmisoikeudet ja sosiaalityö globaalien kriisien maailmassa. Teoksessa: Jäppinen Maija, Metteri Anna, Ranta-Tyrkkö Satu & Rauhala Pirkko-Liisa (toim) Kansainvälinen sosiaalityö – käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön vuosikirja 2016, United Press Global. 273 – 300.
Huom. Linkistä ladattavassa artikkelissa sivunumerot 1-30. https://www.researchgate.net/publication/317091058_Ihmisoikeudet_ja_sosiaalityo_globaalien_kriisien_maailmassa

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) EI ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Soc&komin ruotsinkielisen sosiaalityön hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Yhteiskunnallinen muutos

Piot, Charles: Remotely Global. Village Modernity in West Africa. University of Chicago Press, 1999 tai 2008. ISBN: 9780226669694.

E-kirja

Kustantajan sivut

Eläinlääketieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan lääketieteellisten alojen verkkosivulla noin kuukautta ennen valintakoetta.

Julkaistaan psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla noin kuukautta ennen valintakoetta.

Humanistinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.

Huom! Filosofian ruotsinkielisen hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 22.4.2022.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 22.4.2022.

Huom! Nordiska språk (svenska som modersmål) hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 22.4.2022.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 22.4.2022.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Ruotsinkielisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan ruotsinkielisellä ennakkomateriaalit-sivulla.

Teologinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.

Ennakkomateriaali julkaistaan 2.5.2022 klo 12.00.

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) EI ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Soc&komin ruotsinkielisen sosiaalityön hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 29.4.2022.