Valintakokeiden ennakkomateriaalit
Tällä sivulla julkaistaan suomenkielisten kokeiden ennakkomateriaalit. Ennakkomateriaali julkaistaan pääsääntöisesti noin kuukautta ennen valintakoetta. Kaikissa kokeissa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia, joten niitä kokeita ei tällä sivulla ole lueteltu. Ruotsinkielisten kokeiden ennakkomateriaalit löydät ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.
Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeet voivat perustua ennakkoon julkaistavaan ja luettavaan materiaaliin (eli ennakkomateriaaliin), valintakokeessa jaettavaan materiaaliin, lukion oppimäärään tietyissä aineissa tai näiden yhdistelmään. Ennakkomateriaali ja kokeessa jaettava materiaali voi olla myös englanninkielistä. Huomaathan, että ennakkomateriaali ei saa olla esillä valintakokeessa. Opintopolussa kerrotaan kunkin hakukohteen valintakokeen osalta, millä tavoin juuri kyseiseen valintakokeeseen tulee valmistautua.

Ennakkomateriaalin hankkiminen

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali voidaan julkaista verkossa tai se voi jo olla verkossa vapaasti (ilmaiseksi) luettavana. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla myytävänä kirjakaupoissa ja verkkokaupoissa, jolloin materiaali on maksullinen. Voit myös etsiä materiaalia kirjastoista, mutta varauduthan, että kirjoja on rajoitetusti saatavilla.

Aiempien vuosien ennakkomateriaalit

Vanhojen valintakokeiden yhteydessä on joissain tapauksissa julkaistu lista kyseisen valintakokeen ennakkomateriaalista. Tiedot kokeen ennakkomateriaalista voi listauksen sijaan löytyä myös kokeen tehtävänannoista.

Eläinlääketieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta

Psykologia ja logopedia

Ennakkomateriaali julkaistiin psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla

Humanistinen tiedekunta

Filosofia (opetus suomeksi)

Payne, W. Russ (2015). An Introduction to Philosophy. Bellevue College. Vain vuoden 2015 painos kelpaa. Linkki aineistoon.

Teos sisältää linkkejä useisiin muihin julkaisuihin. Teoksessa linkatut julkaisut eivät kuitenkaan sisälly ennakkomateriaaliin.

Huom! Filosofian ruotsinkielisen hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Historia

Historia vuosien 1450–1750 välillä.

Kulttuurien tutkimus
 • Helsloot, J.I.A. (2012). Zwarte Piet and Cultural Aphasia in the NetherlandsQuotidian: Journal for the Study of Everyday Life, 3, 1–20. Linkki aineistoon
 • Heimo, Anne (2017). Chapter 11 The Italian Hall Tragedy, 1913: A Hundred Years of Remediated Memories. In The Twentieth Century in European Memory. Leiden, The Netherlands: Brill, 240–267. ISBN: 978-90-04-35235-3 (E-Book), 978-90-04-35234-6 (Hardback). Linkki aineistoon.
 • Virginie Spenlé (2011). “Savagery” and “Civilization”: Dutch Brazil in the Kunst- and Wunderkammer. Journal of Historians of Netherlandish Art 3:2. Linkki aineistoon.
Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
 • Lena Lind Palicki: Så gjorde Pippi språklig revolt. Språktidningen 5/2020. Tillgänglig online 
 • Inga-Lill Grahn & Camilla Lindholm: Vi zoomar in på videosamtal. Språktidningen 6/2021. Tillgänglig som PDF-fil.
 • Anna Sågvall Hein: Den maskinella översättningen ökar -- översättaren behövs ändå. Språkbruk 1/2018. Tillgänglig online.

Huom! Nordiska språk (svenska som modersmål) hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Suomen kieli ja kulttuuri (vieraskielisille hakijoille)
 • Tuuve Aro: Kotiinpaluu. Merkki ja muita novelleja. WSOY 2006. s. 7–16. Linkki aineistoon.
 • Jenny Paananen: Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Virittäjä 2/19, s. 1–7. Linkki aineistoon.
 • Heidi Vepsäläinen: Miksi haastateltava sanoo no? Kielikello 3/19. Linkki aineistoon.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus
 • Turunen, M. 1997: Nykyvatjan koodinvaihdosta. – Virittäjä 101(2): 208-232. Linkki aineistoon.
 • Priiki, K. 2014: Antagonistin äänellä. Hän-pronominin käyttö valituskertomuksessa. – Virittäjä 118(2): 194–220. Linkki aineistoon.
 • Vaakanainen, N. 2020: Me-metelöintiä: yhteisöllisyyden poetiikka Kristina Carlsonin Herra Darwinin puutarhurissa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 17(1): 20–35. Linkki aineistoon.
Taiteiden tutkimus
 • Taylor, Hollis & and Hurley, Andrew (2015). Music and Environment: Registering Contemporary Convergences. Journal of Music Research Online, 6. Linkki aineistoon.
 • Jaakko Seppälä (2020): The Style of Nordic Noir: Bordertown as a Stylistic Adaptation of the Prototype. In Badley, L., Nestingen, A., Seppälä J. (eds.) Nordic Noir, Adaptation, Appropriation. Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture. Palgrave Macmillan, 255-273. ISBN: 978-3-030-38658-0 (E-Book), 978-3-030-38657-3 (Hardback). Linkki aineistoon.
 • Korsmeyer, Carolyn (2018): Taste and Other Senses: Reconsidering the Foundations of Aesthetics. The Nordic Journal of Aesthetics, 26(54). Linkki aineistoon. 
 • Catherine Charlwood (2018): National Identities, Personal Crises: Amnesia in Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant. Open Cultural Studies, 2(1), 25–38Linkki aineistoon.
 • Cleveland, Janne (2020): Making Community in the Age of Migration: What Is the Role of Social Media in Contemporary Theatre. Critical Stages, The IATC journal, 21. Linkki aineistoon.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Elintarviketieteet

Linkki materiaaliin (pdf-tiedosto)

Tiedoston alussa (sivu 1) tarkempia ohjeita artikkelin lukemiseen, artikkeli alkaa näiden ohjeiden jälkeen alaspäin selaamalla (sivulta 2).

McClements DJ, Öztürk B. 2021. Utilization of Nanotechnology to Improve the Handling, Storage and Biocompatibility of Bioactive Lipids in Food Applications. Foods, 10, 365.

Maataloustieteet
 • Peltonen, Sari & Hagelberg, Eija (toim.) 2019. Ilmastoviisas maatilayritys. ProAgria Keskusten Liitto. Luvut 1-4, sivut 4-81.
 • FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2021. The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. Rome, FAO. Chapter 3. Major drivers of recent food security and nutrition trends. sivut 51-84 ja Glossary, sivut 188-193. Linkki aineistoon.
 • OECD/FAO 2021. OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030, OECD Publishing, Paris. Chapter 1. Agricultural and food markets: Trends and prospects. Sivut 20-76. Linkki aineistoon.
Ympäristö- ja elintarviketalous
 • Reisch, L., Eberle, U., & Lorek, S. (2013). Sustainable food consumption: An overview of contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice, and Policy, 9(2), 7-25. doi:10.1080/15487733.2013.11908111 Linkki materiaaliin.
 • EC (2021). EU agricultural outlook for markets, income and environment, 2021-2031. European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels. doi: 10.2762/753688 Linkki materiaaliin.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali on julkaistu oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Ruotsinkielisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan ruotsinkielisellä ennakkomateriaalit-sivulla.

Teologinen tiedekunta

Teologia ja uskonnontutkimus
 • Elina Juntunen & Ulla Siirto. 2016. Välinpitämättömyyttä, kyselyä ja elämänsisältöä – Nuorten käsityksiä suhteestaan uskontoon. Diakonian tutkimus 1/2016, 13–37. Linkki aineistoon.
 • Outi Lehtipuu. 2017. To Remarry or Not to Remarry? 1 Timothy 5:14 in early Christian ascetic discourse. Studia Theologica 71(1), 29–50. Linkki aineistoon.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Politiikka ja viestintä

Fiona B. Adamson & Gerasimos Tsourapas (2019) Migration Diplomacy in World Politics. International Studies Perspectives 20, 113–128. https://academic.oup.com/isp/article/20/2/113/5253595

Alise Coen (2019) Can’t be held responsible: Weak norms and refugee protection evasion. International Relations 35(2) 341–362. 
https://www.academia.edu/40841768/Cant_be_held_responsible_Weak_norms_and_refugee_protection_evasion

Pontus Odmalm & Tim Bale (2015) Immigration into the mainstream: Conflicting ideological streams, strategic reasoning and party competition. Acta Politica 50(4), 365–378. https://www.researchgate.net/publication/265148926_Immigration_into_the_mainstream_Conflicting_ideological_streams_strategic_reasoning_and_party_competition

Caroline Schultz (2020) Ambiguous goals, uneven implementation – how immigration offices shape internal immigration control in Germany. Comparative Migration Studies 8, 10. https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-019-0164-0

Salla-Maaria Laaksonen, Joonas Koivukoski & Merja Porttikivi (2021) Clowning around a polarized issue: Rhetorical strategies and communicative outcomes of a political parody performance by Loldiers of Odin. New media & society. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1461444821989621

Rianne Dekker & Peter Scholten (2017) Framing the Immigration Policy Agenda: A Qualitative Comparative Analysis of Media Effects on Dutch Immigration Policies. The International Journal of Press/Politics 22(2), 202–222.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940161216688323

Sosiaalityö

Ennakkomateriaali julkaistiin yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) EI ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Soc&komin ruotsinkielisen sosiaalityön hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Yhteiskunnallinen muutos

De León, J. 2015. The land of open graves: living and dying on the migrant trail. Berkeley: University of California Press.

ISBN: 9780520282742 (hbk.) : 9780520282759 (pbk.) E-book ISBN: 9780520958685 (eBook) https://www.ucpress.edu/book/9780520282759/the-land-of-open-graves

De Leónin kirja on saatavissa e-kirjana, ja luettavissa esimerkiksi Kindle-sovelluksen avulla tietokoneella ja mobiililaitteilla. Lisäksi kirja on kuunneltavissa äänikirjana.

Humanistinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Huom! Filosofian ruotsinkielisen hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Huom! Nordiska språk (svenska som modersmål) hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan 26.4.2023 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Ruotsinkielisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan ruotsinkielisellä ennakkomateriaalit-sivulla.

Teologinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan 2.5.2023 sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) EI ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Soc&komin ruotsinkielisen sosiaalityön hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.