Valintakokeiden ennakkomateriaalit
Tällä sivulta julkaistaan suomenkielisten kokeiden ennakkomateriaalit. Kaikissa kokeissa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia, joten niitä kokeita ei tällä sivulla ole lueteltu. Ruotsinkielisten kokeiden ennakkomateriaalit löydät ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta. Ennakkomateriaalien julkaisupäivät löydät alta kunkin kokeen kohdalta.
Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeet voivat perustua ennakkoon julkaistavaan ja luettavaan materiaaliin (eli ennakkomateriaaliin), valintakokeessa jaettavaan materiaaliin, lukion oppimäärään tietyissä aineissa tai näiden yhdistelmään. Ennakkomateriaali ja kokeessa jaettava materiaali voi olla myös englanninkielistä. Opintopolussa kerrotaan kunkin hakukohteen valintakokeen osalta, millä tavoin juuri kyseiseen valintakokeeseen tulee valmistautua.

Ennakkomateriaaleja on seuraavien tiedekuntien kokeissa

  • Eläinlääketieteellinen
  • Humanistinen
  • Lääketieteellinen
  • Maatalous-metsätieteellinen
  • Oikeustieteellinen
  • Svenska social- och kommunalhögskolan
  • Teologinen
  • Valtiotieteellinen

Ennakkotehtävä on käytössä kasvatustieteiden kandiohjelman käsityönopettajan opintosuuntaan haettaessa (kasvatusalan valintayhteistyöverkoston sivuilla).

Ennakkomateriaalin hankkiminen

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali voidaan julkaista verkossa tai se voi jo olla verkossa vapaasti (ilmaiseksi) luettavana. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla myytävänä kirjakaupoissa ja verkkokaupoissa, jolloin materiaali on maksullinen. Voit myös etsiä materiaalia kirjastoista, mutta varauduthan, että kirjoja on rajoitetusti saatavilla.

Aiempien vuosien ennakkomateriaalit

Vanhojen valintakokeiden yhteydessä on joissain tapauksissa julkaistu lista kyseisen valintakokeen ennakkomateriaalista. Tiedot kokeen ennakkomateriaalista voi listauksen sijaan löytyä myös kokeen tehtävänannoista.

Eläinlääketieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan lääketieteellisten alojen verkkosivulla 23.4.2021.

Julkaistaan 28.4.2021 klo 12 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla.

Humanistinen tiedekunta

Nigel Warburton (2013) Philosophy: The Basics (5th Edition), Routledge.

Kustantajan sivut

Vain 5. painos kelpaa.

Huom! Filosofian ruotsinkielisen hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Aikakausi 1750–2000.

Niklas Källner: Inget varmprat utan kallprat. Språkbruk 3/2019. (verkkojulkaisu)

Anders Svensson: Svenskan växer ord för ord. Språktidningen 4/2020. (verkkojulkaisu)

Daniel Wiklander: Kampen om tanken – om propaganda. Ordfront Magasin 2/2016. (verkkojulkaisu)

Monika Äikäs: Om betydelse hos metaforer. Språkbruk 4/2018. (verkkojulkaisu)

Huom! Nordiska språk (svenska som modersmål) eli ruotsi äidinkielenä -hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Jaakola, Minna 2018: Tietäminen argumentoinnin resurssina. Tietysti, tietenkin, ei tietenkään lukijakommenteissa. – Toini Rahtu, Susanna Shore & Mikko T. Virtanen (toim.) Kirjoitettu vuorovaikutus, SKS, 145–178. (pdf)

Juntunen, Tuomas 2013: Kuuroille korville. Dialogi ja ohipuhumisen funktiot Juha Seppälän tuotannossa. – Aino Koivisto & Elise Nykänen (toim.) Dialogi kaunokirjallisuudessa, SKS, 99–121. (pdf)

Metslang, Helle 1994: Kielet ja kontrastit. Virittäjä 98 (2), 203–226.  (verkkojulkaisu)

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Mervi Seppänen ja Hanna-Riitta Kymäläinen (toim.) 2017. Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous? Unigrafia. ISBN 978-951-51-2756-3

Valintakokeessa saa käyttää digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskinta.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Ruotsinkielinen oikeusnotaarin koulutusohjelma ei ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Teologinen tiedekunta

Teemu Pauha: Praying for One Umma: Rhetorical Construction of a Global Islamic Community in the Facebook Prayers of Young Finnish Muslims 2017, In: Temenos : Nordic journal of comparative religion. 53, 1, p. 55-84 (Verkkojulkaisu)

Susanna Asikainen: "Digiraamattu: Pyhä teksti digitaalisessa maailmassa." Teoksessa: Kirjakääröistä digiraamattuun: Pyhien tekstien idea, muoto ja käyttö. Toim. Jutta Jokiranta ja Nina Nikki. Suomen eksegeettinen seura 2021. (pdf)

Valtiotieteellinen tiedekunta

Jeremy Rose, John Stouby Persson, Lise Tordrup Heeager & Zahir Irani (2015) Managing e-Government: value positions and relationships. Information Systems Journal, 25, 531-571. Linkki artikkeliin.

 

Katharine Dommett & Luke Temple (2017) Digital Campaigning: The Rise of Facebook and Satellite Campaigns. Britain Votes, 71, 1, 189-202. Linkki artikkeliin.

 

Irina Lock & Ramona Ludolph (2020): Organizational propaganda on the Internet: A systematic review. Public Relations Inquiry, 9, 1, 103-127. Linkki artikkeliin.

 

Silvio Waisbord (2018) Truth is What Happens to News. Journalism Studies, 19, 13, 1866-1878. Linkki artikkeliin.

 

Madeline Carr & Feja Lesniewska (2020) Internet of Things, cybersecurity and governing wicked problems: learning from climate change governance. International Relations, 34, 3, 391-412. Linkki artikkeliin.

 

Shamel Azmeh, Christopher Foster & Jaime Echavarri (2020) The International Trade Regime and the Quest for Free Digital Trade. International Studies Review, 22, 3, 671-692. Linkki artikkeliin.

Julkaistaan 30.4.2021 klo 12 sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Piot, Charles: Remotely Global. Village Modernity in West Africa. University of Chicago Press, 1999 tai 2008. ISBN: 9780226669694.

E-kirja

Kustantajan sivut

Published on
2 kuukautta 3 viikkoa ago