Valintakokeiden ennakkomateriaalit
Tällä sivulta julkaistaan suomenkielisten kokeiden ennakkomateriaalit. Kaikissa kokeissa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia, joten niitä kokeita ei tällä sivulla ole lueteltu. Ruotsinkielisten kokeiden ennakkomateriaalit löydät ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta. Ennakkomateriaalien julkaisupäivät löydät alta kunkin kokeen kohdalta.
Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeet voivat perustua ennakkoon julkaistavaan ja luettavaan materiaaliin (eli ennakkomateriaaliin), valintakokeessa jaettavaan materiaaliin, lukion oppimäärään tietyissä aineissa tai näiden yhdistelmään. Ennakkomateriaali ja kokeessa jaettava materiaali voi olla myös englanninkielistä. Opintopolussa kerrotaan kunkin hakukohteen valintakokeen osalta, millä tavoin juuri kyseiseen valintakokeeseen tulee valmistautua.

Ennakkomateriaaleja on seuraavien tiedekuntien kokeissa

  • Eläinlääketieteellinen
  • Humanistinen
  • Lääketieteellinen
  • Maatalous-metsätieteellinen
  • Oikeustieteellinen
  • Svenska social- och kommunalhögskolan
  • Teologinen
  • Valtiotieteellinen

Ennakkotehtävä on käytössä kasvatustieteiden kandiohjelman käsityönopettajan opintosuuntaan haettaessa (kasvatusalan valintayhteistyöverkoston sivuilla).

Ennakkomateriaalin hankkiminen

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali voidaan julkaista verkossa tai se voi jo olla verkossa vapaasti (ilmaiseksi) luettavana. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla myytävänä kirjakaupoissa ja verkkokaupoissa, jolloin materiaali on maksullinen. Voit myös etsiä materiaalia kirjastoista, mutta varauduthan, että kirjoja on rajoitetusti saatavilla.

Aiempien vuosien ennakkomateriaalit

Vanhojen valintakokeiden yhteydessä on joissain tapauksissa julkaistu lista kyseisen valintakokeen ennakkomateriaalista. Tiedot kokeen ennakkomateriaalista voi listauksen sijaan löytyä myös kokeen tehtävänannoista.

Eläinlääketieteellinen ja lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan lääketieteellisten alojen verkkosivulla 23.4.2021.

Julkaistaan 28.4.2021 klo 12 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla.

Humanistinen tiedekunta

Julkaistaan 30.4.2021 klo 10.

Huom! Filosofian ruotsinkielisen hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Julkaistaan 30.4.2021 klo 10.

Julkaistaan 23.4.2021 klo 10.

Julkaistaan 23.4.2021 klo 10.

Huom! Nordiska språk (svenska som modersmål) eli ruotsi äidinkielenä -hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Julkaistaan 23.4.2021 klo 10.

Julkaistaan 23.4.2021 klo 10.

Julkaistaan 30.4.2021 klo 10.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Julkaistaan 30.4.2021.

Julkaistaan 30.4.2021.

Julkaistaan 30.4.2021.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Ruotsinkielinen oikeusnotaarin koulutusohjelma ei ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Teologinen tiedekunta

Julkaistaan 30.4.2021.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Julkaistaan 30.4.2021.

Julkaistaan 30.4.2021 klo 12 sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Julkaistaan 23.4.2021 klo 12.