Digitaaliset valintakokeet
Helsingin yliopisto järjestää osan valintakokeistaan digitaalisina valintakokeina. Valintakoe tehdään omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tarjoamassa langattomassa verkossa. Lue tältä sivulta, mitä tarvitset mukaan valintakokeeseen.

Sivun ohjeet koskevat kevään 2021 valintakokeita. Kevään 2022 valintakokeiden ohjeet päivitetään sivulle vuoden 2022 alussa.
Mitä mukaan digitaaliseen valintakokeeseen?

Sivun ohjeet koskevat kaikkia muita Helsingin yliopiston digitaalisia valintakokeita paitsi tietojenkäsittelytieteiden valintakoetta. Tietojenkäsittelytieteen valintakokeen ohjeistukset tullaan julkaisemaan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Lista päivitetään 15.3.2022 mennessä.

Ota valintakokeeseen mukaan:

Muista ottaa mukaan myös muut mahdolliset valintakokeessa tarvitsemasi tavarat. Lue näistä lisää yleisistä valintakokeeseen osallistumisen ohjeista. Saat koetilaisuudessa suttupaperia (konseptipaperia).

Valintakoe suoritetaan yliopiston tarjoamassa langattomassa verkossa.

Tunnisteesta ja tietokoneen teknisistä vaatimuksista kerrotaan tarkemmin tällä sivulla.

Tunniste

Valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste. Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä ilmoittautumisessa. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja paikasta. Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Sinulla tulee olla tunniste mukana valintakoetilaisuudessa, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset

Suoritat digitaalisen valintakokeen omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tilassa valintakoepäivänä. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse suorittamaan valintakoetta. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Valintakoe suoritetaan yliopiston tarjoamassa langattomassa verkossa. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen. Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi osallistua tabletilla tai puhelimella.

Laitteisto- ja verkkovaatimukset

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista.
 

Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistaminen

 1. Syötä Chrome-selaimen osoitekenttään seuraava osoite: chrome://extensions/. Laajennukset-näkymä (Extensions) aukeaa. Mahdollisesti käytössä olevat laajennukset näkyvät tässä näkymässä.
 2. Selainlaajennukset saa pois käytöstä klikkaamalla laajennuksen alareunassa olevaa sinistä liukunappia.
 3. Liukupainike muuttuu harmaan väriseksi. Laajennus on nyt pois käytöstä!
 4. Mikäli käytössäsi on useita laajennuksia, ota ne kaikki pois käytöstä painamalla niiden kohdalla sinisen väristä liukunappia.
 5. Laajennukset ovat nyt pois käytöstä!

Katso tarvittaessa kuvallinen ohje Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen (pdf).

Firefox-selaimen laajennusten käytöstä poistaminen

 1. Firefox-selaimen oikeasta yläreunasta klikataan auki hampurilaisvalikko. Avautuvasta valikosta valitaan lisäosat-kohta.
 2. Aukeavasta näkymästä valitaan laajennukset-osio.
 3. Laajennukset saadaan pois käytöstä klikkaamalla niiden kohdalla olevaa sinistä liukupainiketta. Mikäli näkymässä ei ole sinisiä liukupainikkeita, saa laajennukset pois päältä klikkaamalla kolmea pistettä laajennuksen vieressä ja valitsemalla poista käytöstä.
 4. Laajennuksen nimen viereen ilmestyy tämän jälkeen “Ei käytössä”. Toista tämä kaikille laajennuksille.

Katso tarvittaessa kuvallinen ohje Firefox-selaimen laajennusten käytöstä poistamiseen (pdf).

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella (Googlen Chrome OS -käyttöjärjestelmä).

Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen. Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä, näppäimistöjä, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa mukaan erillisen langallisen hiiren.

Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla valintakokeessa mukana.

Usein kysyttyä digitaalisista valintakokeista

Vain valintakoejärjestelmän käyttö on sallittua. Minkä tahansa muun verkkosivun, tiedoston, laitteen tms. käyttäminen valintakokeessa voi johtaa hylkäämiseen. Valintakoejärjestelmän ja sen sisällön tallentaminen on kiellettyä.

Helsingin yliopiston opetusvaradekaanit ovat linjanneet syksyllä 2020, että Helsingin yliopistossa aloitetaan siirtymä asteittain digitaalisiin valintakokeisiin. Valintakokeista noin puolet järjestetään digitaalisina, valvottuina kokeina kevään 2021 yhteishaussa. Tämä on myös hakijan etu; tavoitteena on sujuvoittaa prosessia ja vähentää virheiden mahdollisuuksia. Digitaalinen koe on laajemmin saavutettava mm. näkövammaisille tai lukivaikeudesta kärsiville hakijoille kuin paperipohjainen koe.

Hakijat ovat keskenään yhdenvertaisemmassa asemassa myös kun mm. vastauksen enimmäispituus määrittyy yksiselitteisesti. Valintakokeet ovat valvottuja vilpin ehkäisemiseksi. Digitaalisista kokeista on hyviä kokemuksia mm. ammattikorkeakoulujen valintakokeissa, joissa niitä on käytetty jo aiemmin. Digitaaliset valintakokeet on otettu käyttöön myös monessa yhteisvalinnassa (kuten kasvatustieteellisen alan), jolloin koe on käytössä monessa muussakin yliopistossa. Tietomme mukaan myös jotkin muut yliopistot ovat muissakin kuin yhteisvalinnoissa siirtyneet myös digitaalisiin valintakokeisiin.

Yliopisto ei voi tarjota hakijoille tietokoneita lainaan. Hakeminen on yliopistoon hakevalle maksutonta.  Siihen voi kuitenkin liittyä kuluja, jotka syntyvät esimerkiksi ennakkomateriaalin ostamisesta, kannettavan tietokoneen vuokraamisesta ja koepaikalle saapumisesta. Eduskunnan oikeusasiamies on nimenomaisesti arvioinut tietokoneen edellyttämistä hakijalta opiskelijavalinnassa ja yliopistot ovat ottaneet tämän arvion huomioon.

Kannettavia tietokoneita voi myös vuokrata ulkopuolisilta toimijoilta. Asettamalla hakusanaksi googleen tai muuhun hakukoneeseen esimerkiksi ”tietokoneen vuokraus”, löytyy vuokrauspalveluita tarjoavia yrityksiä. Myös oman kotikunnan kirjastosta voi tiedustella kannettavan tietokoneen lainausmahdollisuutta. Oman kunnan sosiaalitoimen puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin, mikäli taloudellinen tilanne aiheuttaa haasteita valintakokeeseen osallistumiselle.

Käytössä oleva valintakoejärjestelmä ei mahdollista kokeen suorittamista puhelimella tai tabletilla.  Valintakokeiden muokkaaminen puhelimella tai tabletilla suoritettavaksi myös rajoittaisi kokeen sisältöä.

Tarjoamme hakijoille valintakoetilaisuudessa lähitukea kannettavan tietokoneen ja digitaalisen valintakoejärjestelmän käyttöön. Huolehdimme siis, että hakijat pystyvät suorittamaan digitaalisen valintakokeen mahdollisista teknisistä haasteista huolimatta. 

Hakijan on mahdollista saada valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä esimerkiksi terveydellisistä syistä. Lue lisää yksilöllisten järjestelyjen -sivulta.  Digitaalinen koe on laajemmin saavutettava mm. näkövammaisille tai lukivaikeudesta kärsiville hakijoille kuin paperipohjainen koe.