Digitaaliset valintakokeet

Helsingin yliopisto järjestää osan valintakokeistaan digitaalisina valintakokeina. Tällä sivulla kerrotaan, mistä löydät ohjeet digitaalisiin valintakokeisiin osallistumiseen. Alla on myös lista Helsingin yliopiston digitaalisista valintakokeista sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
Ohjeet digitaalisiin valintakokeisiin

Lähes kaikki Helsingin yliopiston digitaaliset valintakokeet järjestetään Vallu-valintakoepalvelulla. Lue ohjeet Vallu-valintakoepalvelun käyttöön yliopistojen yhteiseltä Yliopistovalinnat.fi-sivustolta.

Vallu-valintakoepalvelulla järjestetään kaikki muut Helsingin yliopiston digitaaliset valintakokeet paitsi tietojenkäsittelytieteiden valintakoe. Tietojenkäsittelytieteen valintakokeen ohjeet julkaistaan valintakoeyhteistyön verkkosivuilla.

 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe

 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe

 • Elintarviketieteiden valintakoe

 • Englannin valintakoe

 • Espanjan valintakoe

 • Farmasian valintakoe

 • Filosofian (opetus suomeksi) valintakoe

 • Urvalsprovet i filosofi (undervisning på svenska)

 • Geotieteiden valintakoe

 • Historian valintakoe

 • Italian valintakoe

 • Svenskspråkigt urvalsprov i juridik

 • Kulttuurien tutkimuksen valintakoe

 • Lääketieteellisten alojen valintakoe

 • Maailman kielten ja kielitieteiden valintakoe

 • Maantieteen valintakoe

 • Maataloustieteiden valintakoe

 • Metsätieteiden valintakoe

 • Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur

 • Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe

 • Pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) valintakoe

 • Politiikan ja viestinnän valintakoe

 • Psykologian ja logopedian valintakoe

 • Psykologian maisteriohjelman lisätehtävä

 • Ranskan valintakoe

 • Saksan valintakoe

 • Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov i samhällsvetenskaper

 • Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe

 • Svenska social- och kommunalhögskolans urvalsprov i socialt arbete

 • Suomen kielen ja kulttuurin (vieraskielisille hakijoille) valintakoe

 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien sekä kotimaisen kirjallisuuden valintakoe

 • Taiteiden tutkimuksen valintakoe

 • Teologian ja uskonnontutkimuksen valintakoe

 • Tietojenkäsittelytieteen valintakoe – HUOM! Tietojenkäsittelytieteen valintakokeen ohjeistukset tullaan julkaisemaan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

 • VAKAVA-koe

 • Yhteiskunnallisen muutoksen valintakoe

 • Ympäristö- ja elintarviketalouden valintakoe

Usein kysyttyä digitaalisista valintakokeista

Helsingin yliopiston opetusvaradekaanit ovat linjanneet syksyllä 2020, että Helsingin yliopistossa aloitetaan siirtymä asteittain digitaalisiin valintakokeisiin. Helsingin yliopiston valintakokeista suurin osa järjestetään digitaalisina, valvottuina kokeina kevään 2023 yhteishaussa. Tämä on myös hakijan etu; tavoitteena on sujuvoittaa prosessia ja vähentää virheiden mahdollisuuksia. Digitaalinen koe on laajemmin saavutettava mm. näkövammaisille tai lukivaikeudesta kärsiville hakijoille kuin paperipohjainen koe.

Hakijat ovat keskenään yhdenvertaisemmassa asemassa myös kun mm. vastauksen enimmäispituus määrittyy yksiselitteisesti. Valintakokeet ovat valvottuja vilpin ehkäisemiseksi. Digitaalisista kokeista on hyviä kokemuksia mm. ammattikorkeakoulujen valintakokeissa, joissa niitä on käytetty jo aiemmin. Digitaaliset valintakokeet on otettu käyttöön myös monessa yhteisvalinnassa (kuten kasvatustieteellisen alan), jolloin koe on käytössä monessa muussakin yliopistossa. Tietomme mukaan myös jotkin muut yliopistot ovat muissakin kuin yhteisvalinnoissa siirtyneet myös digitaalisiin valintakokeisiin.

Vain valintakoejärjestelmän käyttö on sallittua. Minkä tahansa muun verkkosivun, tiedoston, laitteen tms. käyttäminen valintakokeessa voi johtaa hylkäämiseen. Valintakoejärjestelmän ja sen sisällön tallentaminen on kiellettyä.

Yliopisto ei voi tarjota hakijoille tietokoneita lainaan. Hakeminen on yliopistoon hakevalle maksutonta.  Siihen voi kuitenkin liittyä kuluja, jotka syntyvät esimerkiksi ennakkomateriaalin ostamisesta, kannettavan tietokoneen vuokraamisesta ja koepaikalle saapumisesta. Eduskunnan oikeusasiamies on nimenomaisesti arvioinut tietokoneen edellyttämistä hakijalta opiskelijavalinnassa ja yliopistot ovat ottaneet tämän arvion huomioon.

Kannettavia tietokoneita voi myös vuokrata ulkopuolisilta toimijoilta. Asettamalla hakusanaksi googleen tai muuhun hakukoneeseen esimerkiksi ”tietokoneen vuokraus”, löytyy vuokrauspalveluita tarjoavia yrityksiä. Myös oman kotikunnan kirjastosta voi tiedustella kannettavan tietokoneen lainausmahdollisuutta. Oman kunnan sosiaalitoimen puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin, mikäli taloudellinen tilanne aiheuttaa haasteita valintakokeeseen osallistumiselle.

Käytössä oleva valintakoejärjestelmä ei mahdollista kokeen suorittamista puhelimella tai tabletilla.  Valintakokeiden muokkaaminen puhelimella tai tabletilla suoritettavaksi myös rajoittaisi kokeen sisältöä.

Tarjoamme hakijoille valintakoetilaisuudessa lähitukea kannettavan tietokoneen ja digitaalisen valintakoejärjestelmän käyttöön. Huolehdimme siis, että hakijat pystyvät suorittamaan digitaalisen valintakokeen mahdollisista teknisistä haasteista huolimatta. 

Hakijan on mahdollista saada valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä esimerkiksi terveydellisistä syistä. Lue lisää yksilöllisten järjestelyjen -sivulta. Digitaalinen koe on laajemmin saavutettava mm. näkövammaisille tai lukivaikeudesta kärsiville hakijoille kuin paperipohjainen koe.