Valintakokeet
Valintakokeessa menestymisen perusteella valitaan opiskelijoita pääasiassa kandiohjelmiin. Tätä valintatapaa kutsutaan valintakoevalinnaksi. Myös muutamaan maisteriohjelmaan valitaan opiskelijoita valintakokeen perusteella. Tälle sivulle on koottu tietoja, joiden avulla voit valmistautua Helsingin yliopiston kirjallisiin valintakokeisiin.
Yleistä hakemisesta

Hakeminen koulutusohjelmiin tapahtuu Opintopolussa. Löydät sieltä myös valitsemasi koulutusohjelman hakuohjeet.

Lue hakuohjeista millä eri valintatavoilla kyseiseen koulutusohjelmaan voi tulla valituksi. Huomaa, että kaikissa hakukohteissa ei ole valintakoevalintaa. Lisäksi joissakin hakukohteissa valintakoevalinta on rajattu tietylle hakijajoukolle, kuten hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa.

Helsingin yliopisto järjestää osan valintakokeistaan digitaalisina valintakokeina. Tällöin valintakoe tehdään omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston osoittamissa tiloissa.

 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe
 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe
 • Elintarviketieteiden valintakoe
 • Englannin valintakoe
 • Espanjan valintakoe
 • Farmasian valintakoe
 • Filosofian valintakoe (opetus suomeksi)
 • Geotieteiden valintakoe
 • Historian valintakoe
 • Italian valintakoe
 • Kulttuurien tutkimuksen valintakoe
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe
 • Maailman kielten ja kielitieteiden valintakoe
 • Maantieteen valintakoe
 • Maataloustieteiden valintakoe
 • Metsätieteiden valintakoe
 • Oikeustieteen suomenkielinen valintakoe
 • Pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) valintakoe
 • Politiikan ja viestinnän valintakoe
 • Psykologian ja logopedian valintakoe
 • Psykologian maisteriohjelman lisätehtävä
 • Ranskan valintakoe
 • Saksan valintakoe
 • Sosiaalitieteiden näyttökoe
 • Suomen kielen ja kulttuurin (vieraskielisille hakijoille) valintakoe
 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien sekä kotimaisen kirjallisuuden valintakoe
 • Taiteiden tutkimuksen valintakoe
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen valintakoe
 • Tietojenkäsittelytieteen valintakoe 
 • VAKAVA-koe
 • Yhteiskunnallisen muutoksen valintakoe
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden valintakoe
 • Fysikaalisten tieteiden valintakoe
 • Kemian valintakoe
 • Matemaattisten tieteiden (sis. taloustiede) valintakoe
 • Sosiaalityön valintakoe
 • Venäjän (vieraana kielenä) valintakoe
 • Venäjän (äidinkielenä) valintakoe
Valintakokeiden ennakkomateriaalit

Joissakin valintakokeissa on käytössä ennakkomateriaalia. Valintakokeet voivat myös perustua tiettyyn lukion oppimäärään. Opintopolussa kerrotaan kunkin hakukohteen osalta, millä tavoin valintakokeeseen tulee valmistautua.

Tutustu valintakokeiden ennakkomateriaaleihin

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali voidaan julkaista verkossa. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla myytävänä kirjakaupoissa ja verkkokaupoissa. Voit myös etsiä materiaalia kirjastoista, mutta varauduthan, että kirjoja on rajoitetusti saatavilla.

Helsingin yliopisto ei järjestä valmennuskursseja. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä Opintopolussa ja yliopiston verkkosivulla on kerrottu.

Valintakokeiden ajat ja paikat

Emme lähetä hakijoille erillistä kutsua suurimpaan osaan valintakokeita, vaan kaikki hakeneet voivat osallistua kokeeseen. Joissakin hakukohteissa kokeisiin ei kuitenkaan saa osallistua kaikki hakijat. Näissä tapauksissa lähetämme kokeeseen kutsun niille hakijoille, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan kokeeseen. Voit tarkistaa Opintopolusta, kumpaan ryhmään hakukohteesi kuuluu. Tieto löytyy koulutusohjelman valintaperusteista, Kokeet-otsikon alta.

Tarkista Oma Opintopolku -palvelusta, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Joidenkin hakukohteiden nimet ovat hyvin samankaltaisia, joten ole tarkkana, että osallistut oikeaan kokeeseen.