Tulosten julkaisu kandiohjelmissa

Tältä sivulta löydät ajantasaisen tiedon siitä, minkä hakukohteiden tulokset on julkaistu. Näet oman tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa, kun tieto julkaisusta on lisätty tälle sivulle. Emme lähetä hakijoille erillisiä viestejä tulosten julkaisusta. Saat sähköpostitse Opintopolun tuloskirjeen, kun kaikki yhteishaun tulokset on julkaistu.
Valintakoevalinnan ja muiden valintatapojen tulokset

Kaikki tulokset on julkaistu

Tutustu ohjeita hyväksytyille ja hylätyille hakijoille -sivuun, kun tulokset on julkaistu. Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, muista ottaa paikka vastaan viimeistään 14.7.2023 ennen klo 15.00.

Todistusvalinnan tulokset

Kaikki todistusvalinnan tulokset on nyt julkaistu

Tutustu ohjeita hyväksytyille ja hylätyille hakijoille -sivuun, kun tulokset on julkaistu. Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, muista ottaa paikka vastaan viimeistään 14.7.2023 ennen klo 15.00.

  Usein kysyttyä tuloksista

  Kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

  Palvelu voi ajoittain ruuhkautua suuren kävijämäärän vuoksi. Jos kirjautuminen ei heti onnistu, yritä hetken kuluttua uudelleen.

  Jos sinulla ei ole Oma opintopolkuun kirjautumiseen vaadittavaa tunnistustapaa käytössäsi, voit olla yhteydessä hakuneuvojiimme.

  Näet todistuspisteidesi kokonaismäärän Oma Opintopolusta, kun tulokset on julkaistu.

  Täältä löydät hakukohteiden pistetaulukot, joista näet kuinka monta pistettä mistäkin aineista saa. Sivulla kerrotaan myös, jos hakukohteessa on kynnysehtoja, jotka sinun tulee täyttää voidaksesi tulla valituksi todistusvalinnassa.

  Näet valintakoepisteidesi kokonaismäärän Oma Opintopolusta, kun kunkin hakukohteen tulokset on julkaistu.

  Tarkemmat tiedot valintakokeen pisteytyksestä löydät Valintakoevastaukset ja koepisteet -sivulta.

  Näet hakukohteidesi alimmat hyväksytyt pistemäärät valintatavoittain Opintopolun tuloskirjeestä, sekä Oma Opintopolusta, kun tiedot ovat saatavilla. Pisterajat voivat kuitenkin muuttua, kun hakijoita valitaan varasijoilta. Kooste pisterajoista julkaistaan myös yliopiston verkkosivuilla, kun kaikki tulokset on julkaistu. Pisterajat voivat kuitenkin muuttua, kun hakijoita valitaan varasijoilta.

  Oma Opintopolussa näkyvä valinnan tulos on jokin seuraavista:

  • opiskelijavalinta kesken,
  • hyväksytty,
  • hyväksytty (ehdollinen: korkeakoulun määrittämä ehto),
  • hyväksytty (odottaa ylempien hakukohteiden tuloksia)
  • varasijalla (+ varasijanumero),
  • peruuntunut, perunut, peruutettu tai
  • et saanut opiskelupaikkaa.

  Opintopolussa kerrotaan tarkemmin, mitä nämä tarkoittavat.

  Jos kahdella tai useammalla hyväksymisrajalla olevalla hakijalla on samat todistus- tai valintakoepisteet, sovelletaan paremmuusjärjestyksen muodostamiseksi tasapistesääntöjä. Tasapistesäännöt on määritelty kunkin hakukohteen osalta valintaperusteissa. Löydät valintaperusteet Opintopolusta.

  Voit tutustua omaan valintakokeeseesi sen jälkeen, kun yhteishaun tulokset on julkaistu. Tarkemmat ohjeet löydät Valintakoevastaukset ja koepisteet -sivulta.

  Kysymyksiä ja vastauksia yhteishaun 2023 ensikertalaisuusvirheestä

  Korkeakoulujen kevään 2023 toinen yhteishaku toteutetaan Opetushallituksen ylläpitämää Opintopolku-järjestelmää käyttäen. Järjestelmän pitäisi selvittää automaattisesti, onko hakija yhteishaussa niin sanottu ensikertalainen hakija. Järjestelmässä on kuitenkin ollut tiedonsiirtoihin liittynyt vika, jonka seurauksena järjestelmä on pitänyt ensikertalaisina hakijoina joitakin sellaisia hakijoita, jotka eivät ole ensikertalaisia. Tämän vuoksi järjestelmä on tehnyt virheitä laskiessaan opiskelijavalinnan tulosta joillekin hakijoille.

  Jotkut hakijat on hyväksytty ensikertalaisille tarkoitetuissa valintajonoissa, vaikka kyseiset hakijat eivät ole ensikertalaisia. Tällaisia hakijoita on noin 15.

  Jotkut hakijat on asetettu varasijalle ensikertalaisille tarkoitetuissa valintajonossa, vaikka kyseiset hakijat eivät ole ensikertalaisia. Tällaisia hakijoita on noin 240.

  Virheitä on syntynyt Helsingin yliopiston hakukohteissa, jotka on lueteltu luettelossa 1. Löydät luettelon tämän sivun lopusta.

  Virheitä on syntynyt myös monien muiden korkeakoulujen hakukohteissa. Kukin korkeakoulu vastaa syntyneiden virheiden selvittelystä omissa hakukohteissaan.

  Jos et ole hakenut mihinkään luettelossa 1 mainituista hakukohteista, opiskelijavalinnan tulos ei ole virheellinen sinun kohdallasi.

  Jos olet hakenut yhteen tai useampaan luettelossa 1 mainituista hakukohteista, mutta olet ensikertalainen hakija, opiskelijavalinnan tulos ei ole virheellinen sinun kohdallasi.

  Jos olet hakenut yhteen tai useampaan luettelossa 1 mainituista hakukohteista ja et ole ensikertalainen hakija, toimi seuraavasti:

  1. Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun.
  2. Siirry näkymään, jossa näet valintatilanteesi korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.
  3. Käy läpi sellaiset Helsingin yliopistoon liittyvät hakukohteet, jotka on mainittu luettelossa 1.
  4. Kunkin tällaisen hakukohteen kohdalla tutki lisätietoja, jotka saat esiin napsauttamalla linkkiä "Lisätiedot".
  5. Tutki, mikä sinulla on valinnan tuloksena ensikertalaisille tarkoitetussa valintajonossa.

  Opiskelijavalinnan tulos on virheellinen sinun kohdallasi, jos valinnan tulos on jokin muu kuin "Et saanut opiskelupaikkaa".

  Olet ensikertalainen hakija korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa, jos täytät seuraavat kaksi ehtoa:

  • Et ole 30.3.2023 tai sitä ennen suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoa.
  • Et ole 30.3.2023 tai sitä ennen ottanut vastaan opiskelupaikkaa yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

  Tarkista luettelon 1 avulla millaiseen hakukohteeseen sinut on hyväksytty.

  Jos sinut on hyväksytty hakukohteeseen, johon valintaperusteiden mukaan saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita:

  • Virheellinen opiskelijavalinnan tuloksesi korjataan. Korjauksen jälkeen opiskelijavalinnan tuloksesi tässä hakukohteessa on "Et saanut opiskelupaikkaa". Hylkäyssyynä on "Et ole ensikertalainen hakija".
  • Jos olet jo ottanut virheellisesti tarjotun opiskelupaikan vastaan, paikan vastaanottaminen perutaan.
  • Jos olet jo ilmoittautunut läsnäolevaksi lukuvuodelle 2023-2024 ja maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun, otamme sinuun yhteyttä sen jälkeen, kun virheellinen opiskelijavalinnan tuloksesi on korjattu, ja kerromme, miten sinun kannattaa menetellä maksamasi jäsenmaksun suhteen.

  Jos sinut on hyväksytty hakukohteeseen, johon valintaperusteiden mukaan saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita:

  • Virheellistä opiskelijavalinnan tulostasi ei korjata.
  • Jos olet jo ottanut virheellisesti tarjotun opiskelupaikan vastaan, saat pitää paikan.
  • Jos et ole vielä ilmoittanut, otatko virheellisesti tarjotun opiskelupaikan vastaan, voit itse päättää, otatko paikan vastaan vai et. Näet paikan vastaanottamisen määräajan Oma Opintopolku -palvelussa.

  Tämä johtuu siitä, että joihinkin hakukohteisiin saa valintaperusteiden mukaan hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita, kun taas joihinkin hakukohteisiin saa valintaperusteiden mukaan hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.

  Jos hakukohteeseen saa valintaperusteiden mukaan hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita, mutta Opintopolku-järjestelmä on hyväksynyt hakijan, joka ei ole ensikertalainen, kyseisen hakijan on täytynyt ymmärtää, että kyse on virheestä. Tällaisessa tilanteessa ei ole kohtuutonta, että virheellinen tulos korjataan.

  Jos taas hakukohteeseen saa valintaperusteiden mukaan hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita, olisi kohtuutonta odottaa, että tällaiseen hakukohteeseen hyväksytyt hakijat olisivat tarkoin perehtyneet Oma Opintopolku -palvelussa valinnan tuloksen valintajonokohtaisiin lisätietoihin ja olisivat sitä kautta päätelleet, että kyse on virheestä.

  Virheellinen opiskelijavalinnan tuloksesi korjataan. Korjauksen jälkeen opiskelijavalinnan tuloksesi tässä hakukohteessa on "Et saanut opiskelupaikkaa". Hylkäyssyynä on "Et ole ensikertalainen hakija".

  Virheellinen opiskelijavalinnan tuloksesi korjataan. Korjauksen jälkeen opiskelijavalinnan tuloksesi tässä hakukohteessa on "Et saanut opiskelupaikkaa". Hylkäyssyynä on "Et ole ensikertalainen hakija".

  Opiskelijavalinnan tulokset korjataan hakukohde kerrallaan. Pyrimme saamaan korjaukset valmiiksi kaikissa hakukohteissa perjantaihin 9.6.2023 mennessä.

  Voit seurata korjaamisen edistymistä luettelossa 1.

  Voit seurata korjaamisen edistymistä myös Oma Opintopolku -palvelun kautta:

  • Kun opiskelijavalinnan tuloksia on ryhdytty hakukohteessa korjaamaan, näet Oma Opintopolku -palvelussa kyseisen hakukohteen tuloksena "Opiskelijavalinta kesken".
  • Kun opiskelijavalinnan tulokset on hakukohteessa korjattu, näet Oma Opintopolku -palvelussa kyseisen hakukohteen tuloksena "Et saanut opiskelupaikkaa".

  Huolehdimme siitä, että kukaan ensikertalainen hakija ei menetä opiskelupaikkaa, joka kuuluisi hänelle. Tarvittaessa hyväksymme hakijoita ensikertalaisen jonosta suunniteltua enemmän, jotta ensikertalaisten jonosta tulisi loppujen lopuksi hyväksyttyä niin monta ensikertalaista kuin valintaperusteissa määrätään.

  Jos kysymyksesi koskee Helsingin yliopiston  hakukohdetta, ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

  Jos kysymyksesi koskee jonkin muun korkeakoulun hakukohdetta, ota yhteyttä kyseisen korkeakoulun hakijapalveluihin.

  Jokaisen hakukohteen osalta on kerrottu, hyväksytäänkö ohjelmaan todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita vai myös muita hakijoita ja mikä on korjausten ajankohtainen tilanne.

  Eläinlääketieteen kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Englanti, kielten kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi)

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors)

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Logopedian kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Maailman kielet ja kielitieteet, kielten kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Maantieteen kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi)

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Vaasassa suomeksi)

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä), kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Psykologian kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus, kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Taloustieteen kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta myös muita kuin ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning i Vasa på svenska)

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.

  Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

  • Hakukohteeseen saa hyväksyä todistusvalinnan kautta vain ensikertalaisia hakijoita.
  • Korjaukset valmistuivat 6.6.2023.