Todistusvalinta

Yhteishaussa vähintään puolet kandiohjelmien uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella eli todistusvalinnalla. Opiskelijaksi voi myös päästä valintakokeella tai muilla valintatavoilla. Olemme keränneet tälle sivulle koonnin kysymyksistä liittyen todistusvalintaan.
Usein kysyttyä todistusvalinnasta

2023-2025

Todistusvalinnan pisteytykset ja kynnysehdot on julkaistu täällä ja ne ovat voimassa vuosien 2023-2025 opiskelijavalinnoissa Helsingin yliopiston hakukohteissa.

Hakukohteiden valintaperusteissa määritetyt pisterajat on kerrottu Opintopolussa julkaistuissa valintaperusteissa ja ne voivat muuttua vuosittain. Katso mitä pisterajalla tarkoitetaan kohdasta ”Millä arvosanoilla voin tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa? Mitä tarkoittaa pisteraja ja kynnysehto?”

2026-

Todistusvalinnan pisteytykset ja kynnysehdot päätetään ja julkaistaan aina kolme vuotta etukäteen. Näiden tietojen julkaisu auttaa lukionsa aloittavia opiskelijoita lukion ainevalintojen tekemisessä.

Yliopistot päättävät vuoden 2026 valinnoissa käytettävästä todistusvalinnan pisteytyksestä 31.8. mennessä. Tämän jälkeen pisteytyksestä viestitään laajemmin toisen asteen toimijoille ja tuleville hakijoille yliopistovalinnat.fi-sivulla.

Todistusvalinnassa huomioidaan suomalainen ylioppilastutkinto, IB- ja EB-tutkinnot sekä Suomessa suoritetut RP- ja DIA-tutkinnot.

Jos olet suorittanut useampaan yllä mainittuun ylioppilastutkintoon liittyviä kokeita, todistuspisteesi lasketaan eniten pisteitä tuottavien kokeiden mukaan, vaikka ne kuuluisivatkin eri tutkintoihin. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vanhamuotoisesta reaalista ei kuitenkaan voi saada pisteitä.

Pisteesi lasketaan parhaat pisteet tuottavan aineyhdistelmän mukaisesti. Sinun ei siis tarvitse ilmoittaa, mitkä aineet haluat huomioitavan.

Löydät pistetaulukot täältä. Pistetaulukot vaihtelevat eri alojen välillä.

Todistusvalinta pistetaulukkoineen oli käytössä ensimmäistä kertaa kevään 2020 opiskelijavalinnassa. Vuoden 2022 haussa alimmat hyväksytyt todistuspistemäärät on julkaistu Tilastoja opiskelijavalinnoista -sivulla.

Jokaisen hakukohteen valintaperusteissa määritellään alin pistemäärä, joka sinun tulee vähintään saada. Jos saat tätä vähemmän pisteitä, tulet hylätyksi. Pisterajan ylittäminen ei kuitenkaan vielä tarkoita, että sinut hyväksytään opiskelijaksi. Alin hyväksytty pistemäärä on yleensä valintaperusteissa määriteltyä pisterajaa korkeampi, koska opiskelijoiksi valitaan Opintopolussa ilmoitettu määrä parhaat todistuspisteet saaneita hakijoita.

Lisäksi osassa hakukohteita on tietyille ylioppilaskokeille määritelty vähimmäisarvosanat eli kynnysehdot.

Hakukohdekohtaiset tiedot alimmista vaadituista vähimmäispistemääristä ja kynnysehdoista löydät Opintopolusta kunkin koulutusohjelman valintaperusteista.

Pääosassa hakukohteita kyllä. Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa, haetko todistusvalinnassa vai valintakoevalinnassa. Hakemuksesi huomioidaan automaattisesti kaikissa valintatavoissa.

 • Taloustieteen, kemian, fysikaalisten tieteiden ja matemaattisten tieteiden valintakokeisiin saavat osallistua vain hakijat, jotka eivät ole suorittaneet suomalaista ylioppilastutkintoa, IB- tai EB-tutkintoa tai Suomessa suoritettavaa RP- tai DIA-tutkintoa.
 • Sosiaalitieteiden kandiohjelmassa on valintakoevalinta vain sosiaalityön opintosuuntaan. Muihin opintosuuntiin on todistusvalinnan lisäksi kurssivalinta.

Useimmissa hakukohteissa todistusvalinta koskee sekä ensikertalaisia että muita hakijoita. Poikkeuksen muodostavat seuraavat alat, joissa todistusvalinta on vain ensikertalaisille:

 • lääketieteelliset alat
 • psykologia
 • oikeustiede
 • politiikka ja viestintä
 • sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka
 • yhteiskunnallinen muutos
 • tietojenkäsittelytiede

Ensikertalaiskiintiön määrä todistusvalinnassa vaihtelee hakukohteittain. Hakukohdekohtaiset tiedot ensikertalaiskiintiöistä löydät Opintopolusta kunkin koulutusohjelman valintaperusteista.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä Opintopolussa

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen kunkin hakukohteen valintakoetta.

Viimeistään tulokset kuitenkin julkaistaan 29.5.2023 Oma Opintopolku-palvelussa. Todistusvalinnan toteuttamista varten yliopiston on odotettava kevään 2023 ylioppilaskokeiden tuloksia, joiden Ylioppilastutkintolautakunta on luvannut valmistuvan 16.5.2023.

Tulosten julkaisu kandiohjelmassa -sivulta löydät ajantasaisen tiedon siitä, minkä hakukohteen tulokset on julkaistu.

Koska todistusvalinnan tulokset valmistuvat parhaassakin tapauksessa vain vähän ennen kutakin valintakoetta, sinun kannattaa valmistautua osallistumaan valintakokeeseen. Hakukohdekohtaiset tiedot valintakokeista löydät Opintopolusta kunkin koulutusohjelman valintaperusteista.

Kyllä. Todistusvalinnan tulosten julkaisun jälkeen opiskelupaikkoja voi vapautua muun muassa, jos koulutukseen hyväksytty hakija

 • ei ota paikkaa vastaan tai
 • tulee hyväksytyksi korkeamman prioriteettinsa hakukohteeseen esimerkiksi valintakoevalinnassa.

Vapautuvalle opiskelupaikalle voidaan hyväksyä hakija varasijalta.

Etukäteen ei voida arvioida, miltä varasijoilta missäkin hakukohteessa on realistista tulla hyväksytyksi. Varasijalla olevan hakijan kannattaa siis osallistua valintakokeeseen.

Varasijoilta valitseminen päättyy 1.8.2023.

Suomen- ja ruotsinkielisiin kandiohjelmiin on todistusvalinnan lisäksi yksi tai useampi muu tapa tulla valituksi. Useimpiin on edelleen mahdollista tulla valituksi pelkällä valintakokeella.

Osaan valtiotieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kandiohjelmia voi tulla valituksi kurssivalinnalla tai tiedekilpailussa menestymisen perusteella.

Useimpiin kandiohjelmiin voi myös hakea avoimen väylän haussa ja siirtohaussa.

Koulutusohjelmien eri valintatavat löydät Opintopolusta kunkin koulutusohjelman valintaperusteista.