Soveltuvat opinnot maisterihaussa

Tämä ohje koskee sinua, jos haet Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin.

Soveltuvilla opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka antavat sinulle valmiudet suorittaa maisterin tutkinto hakemassasi koulutusohjelmassa. Soveltuvilla opinnoilla voidaan tarkoittaa myös soveltuvaa tutkintoa. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta ei tehdä.

Tarkistathan hakukohteesi valintaperusteista, pitääkö sinulla olla tietty määrä soveltuvan alan opintoja soveltuvan alan tutkinto vai kenties molempia.

Hakukohteesta riippuen soveltuvat opinnot voivat joko sisältyä hakuperusteena olevaan tutkintoon, tai ne voivat olla myös tutkintoon kuulumattomia opintoja. Erityisesti jos hakuperusteena oleva tutkintosi on eri alalta kuin hakemasi maisteriohjelman tieteenala, sinulla tulee olla suoritettuna vaaditut soveltuvat opinnot hakemasi maisteriohjelman tieteenalalta. Tiedekunta voi siis ottaa valintaperusteidensa mukaisesti huomioon myös tutkintosi ulkopuolella suorittamasi soveltuvat opinnot, esimerkiksi sellaiset, jotka olet suorittanut avoimessa yliopistossa tai osana toista tutkintoa.

Ammattikorkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden maisteriohjelmaan, ellei valintaperusteissa ole erikseen määritelty tiettyjä hakukelpoisuuden antavia tutkintoja (esimerkiksi oikeustieteen maisterin koulutusohjelma ja maisterihaun proviisori-hakukohde). Jos haet ammattikorkeakoulututkinnolla sellaiseen maisteriohjelmaan, johon vaaditaan yliopiston opetusohjelmaan kuuluvat tietyt perus- tai aineopinnot (tai opintokokonaisuudet) ja aineita ei opeteta ammattikorkeakoulussasi, sinun tulee olla suorittanut ne esimerkiksi avoimessa yliopistossa.

Jossakin maisteriohjelmissa soveltuvat opinnot on tarkasti määritelty valintaperusteissa. Näin on esimerkiksi, jos maisteriohjelmaan vaaditaan tietyt opintokokonaisuudet tai tietyt opintosuoritukset.

Mikäli hakukohteessasi ei ole tarkemmin määritelty, mitkä opinnot ovat soveltuvia tai antavat hakukelpoisuuden, voit arvioida opintojesi soveltuvuutta esimerkiksi:

Soveltuvien opintojen arvosanataso otetaan yleensä huomioon, mutta tämä riippuu erikseen jokaisen hakukohteen valintaperusteista. Yleisesti Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin vaaditaan hyvä arvosanataso. Hakijoita kuitenkin verrataan jokaisella hakukierroksella toisiinsa ja parhaat tulevat hyväksytyiksi, joten tarkempi arvosanataso vaihtelee vuosittain ja hakukohteittain. Yliopisto ei voi tästä syystä etukäteen arvioida hakijoiden keskiarvon riittävyyttä ohjelmiin.

Soveltuviksi opinnoiksi käyvien opintojen ei yleensä tarvitse olla suoritettu Helsingin yliopistossa, vaan ne voivat olla suoritettu muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Tarkista kuitenkin oman hakukohteesi osalta, onko hakukohteen valintaperusteissa määritelty toisin.