Valintakokeiden ennakkomateriaalit

Tällä sivulla julkaistaan suomenkielisten kokeiden ennakkomateriaalit. Ennakkomateriaali julkaistaan pääsääntöisesti noin kuukautta ennen valintakoetta. Kaikissa kokeissa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia, joten niitä kokeita ei tällä sivulla ole lueteltu. Ruotsinkielisten kokeiden ennakkomateriaalit löydät ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.
Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeet voivat perustua ennakkoon julkaistavaan ja luettavaan materiaaliin (eli ennakkomateriaaliin), valintakokeessa jaettavaan materiaaliin, lukion oppimäärään tietyissä aineissa tai näiden yhdistelmään. Ennakkomateriaali ja kokeessa jaettava materiaali voi olla myös englanninkielistä. Huomaathan, että ennakkomateriaali ei saa olla esillä valintakokeessa. Opintopolussa kerrotaan kunkin hakukohteen valintakokeen osalta, millä tavoin juuri kyseiseen valintakokeeseen tulee valmistautua.

Ennakkomateriaalin hankkiminen

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali voidaan julkaista verkossa tai se voi jo olla verkossa vapaasti (ilmaiseksi) luettavana. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla myytävänä kirjakaupoissa ja verkkokaupoissa, jolloin materiaali on maksullinen. Voit myös etsiä materiaalia kirjastoista, mutta varauduthan, että kirjoja on rajoitetusti saatavilla.

Aiempien vuosien ennakkomateriaalit

Vanhojen valintakokeiden yhteydessä on joissain tapauksissa julkaistu lista kyseisen valintakokeen ennakkomateriaalista. Tiedot kokeen ennakkomateriaalista voi listauksen sijaan löytyä myös kokeen tehtävänannoista.

Humanistinen tiedekunta

Filosofia (opetus suomeksi)

Thomas Nagel: What Does It All Mean? A Very Short Introduction to Philosophy, Oxford University Press. Vain vuosien 1987, 1988 ja 1989 painokset kelpaavat.

Huom! Filosofian ruotsinkielisen hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Historia

Ajanjakso vuodesta 1750 nykypäivään.

Kulttuurien tutkimus
 • Korpisaari, A., & Hakola, O. J. 2021: The Portrayal of Continental Latin America in the James Bond Films. International Journal of James Bond Studies, 4(1). Linkki aineistoon.
 • Liimatainen, T. 2022: In/visible Finnishness - Representations of Finnishness and Whiteness in the Sweden-Finnish Social Media Landscape. In J. Hoegaerts, T. Liimatainen, L. Hekanaho & E. Peterson (eds.), Finnishness, Whiteness and Coloniality. Helsinki University Press, Helsinki, pp. 181-205. Linkki aineistoon.
 • Burlando, D. 2022: “Moroccan” Artek—Colonized Textiles within 1930s Modernist Interiors, Journal of Design History, 2022, epac035. Linkki aineistoon.
Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
 • Riitamaa, T. (2022). Ämbar eller hink – sverigesvensk okunskap och finlandismernas existensberättigande som litterärt tema. Språkbruk 11.8.2022. Linkki aineistoon.
 • Persson, M. (2022). Dags att vända på steken: Dagens ungdom talar för bra! Språkbruk 21.4.2022. Linkki aineistoon.
 • Svensson, A. (2022). Från ynkedom till finrummet. Språktidningen 7/2022. Linkki aineistoon tai Linkki pdf-tiedostoon.

Huom! Nordiska språk (svenska som modersmål) hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Suomen kieli ja kulttuuri (vieraskielisille hakijoille)
 • Jotuni, M. (1947). Miniä. Teoksesta Norsunluinen laulu: novelleja ja katkelmia (1947, postuumi). Otava. Linkki aineistoon.
 • Savolainen, E. (2001). Verkkokielioppi. Finn Lectura. Linkki aineistoon.  Seuraavat kohdat: 
  • 1.1.1 Mitä fonetiikka on? 
  • 1.1.2. Mitä fonologia on? 
  • 1.9 Kirjoituksen ja ääntämisen väliset erot 
  • 1.9.1 Loppukahdennus 
  • 1.9.2 Assimilaatio 
  • 2.1.1 Mitä morfologia on? 
  • 3.1 Syntaksin peruskäsitteitä (ei alaotsikoita, vain syntaksin määritelmä) 
  • 3.2 Peruslausetyypit 
Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus:

 • Huhtinen, H. (2021). Teknologinen tiedostamaton Johannes Ekholmin romaanissa Rakkaus niinku ja Sisko Savolahden romaanissa Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Avain 18(4), 54-69.  Linkki aineistoon.

Suomen kieli:

 • Nurmikari, H. (2021). #eiku – itsekorjauksesta moniäänisyyteen. Virittäjä 3/2021, s.347-376. Linkki aineistoon.
 • Stevanovic, M. (2020). Twitterissä kieli köyhtyy #eiku. Keskustelunanalyysi – Yhteisymmärryksen juurilla. Linkki aineistoon.

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit:

 • Haikala, T. (2022). Ennen Suomea ja saamea Suomen alueella puhuttiin lukuisia kadonneita kieliä – kielitieteilijät ovat löytäneet niistä jäänteitä. Yliopistolehti 8/2022. Linkki aineistoon.
 • Heikura, P. (5.9.2021). Podcast Aristoteleen kantapää: ”Suomi ennen Suomea. Pasi Heikuran vieraana Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kieltentutkimuksen professori Janne Saarikivi” (aikaraja 01:20-18:50). Linkki aineistoon.
Taiteiden tutkimus
 • Alcaraz León, María José 2010–2011. Morally Wrong Beauty as a Source of Value. The Nordic Journal of Aesthetics 40–41, 37–52. Linkki aineistoon.
 • Marinčić, Lili & Polić, Tamara 2022. Metanarrative Function Of Entomology in Antonia Susan Byatt’s Morpho EugeniaEuropean Journal of Literary Studies, 3 (2) (March 2022). Linkki aineistoon.
 • Rosenberg, Tiina 2021. “We Are Still Not Being Heard.” Making Black Lives Matter in Contemporary Swedish Performance. Nordic Theatre Studies 33 (2), 6–20. Linkki aineistoon.
 • Torvinen, Juha 2018. Resounding: Feeling, Mytho-ecological Framing, and the Sámi Conception of Nature in Outi Tarkiainen's The Earth Spring's DaughterMUSICultures 45 (1–2). Linkki aineistoon.

Lääketieteellinen tiedekunta

Psykologia ja logopedia

Ennakkomateriaali on julkaistu psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Elintarviketieteet
 • Torp AM, Bahl MI, Boisen A, Licht TR (2022). Optimizing oral delivery of next generation probiotics. Trends in Food Science & Technology, 199, 101–109. Linkki aineistoon tai Linkki pdf-tiedostoon.
 • Pupa P, Apiwatsiri P, Sirichokchatchawan W, Pirarat N, Muangsin N, Shah AA, Prapasarakul N (2021). The efficacy of three double microencapsulation methods for preservation of probiotic bacteria. Scientific Reports, 11:13753. Linkki aineistoon tai Linkki pdf-tiedostoon.
 • Sanasto. Linkki pdf-tiedostoon.
Maataloustieteet
 • Keskitalo, M., Peltonen, S., Lindén, S., Anttila, S. (toim.) 2021. Uudistuva kasvintuotanto. ProAgria Keskusten Liitto. Tieto tuottamaan 147, 42-95 (luvut 3, 4 ja 5).
 • Mervi Seppänen ja Hanna-Riitta Kymäläinen (toim.) 2017. Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous? Unigrafia, 55–75, 170–195 (luvut 3 ja 7). Linkki pdf-tiedostoon (luku 3) ja Linkki pdf-tiedostoon (luku 7).
 • OECD/FAO 2022. OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031, OECD Publishing, Paris, 207-218 (chapter 7). Linkki aineistoon.
 • FAO. 2021. The State of Food and Agriculture 2021. Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses. Rome, FAO, xi-xiv, 1-61 (acronyms and abbreviations, glossary and chapters 1, 2 ja 3). Linkki aineistoon.
Ympäristö- ja elintarviketalous

United Nations (2022) The Sustainable Development Goals Report. Linkki aineistoon.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen ala (suomenkielinen koulutus)

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali on julkaistu oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Ruotsinkielisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan ruotsinkielisellä ennakkomateriaalit-sivulla.

Teologinen tiedekunta

Teologia ja uskonnontutkimus
 • Kokkonen, Laura Hanna. 2019. Kirkko brändinä? Suomen evankelis-luterilaisen kirkon brändäys viestintästrategioissa vuosina 1992-2020. Julkaisussa: Uskonnontutkija. 2019; Vuosikerta 8, Nro 2. Linkki aineistoon.
 • Salonen, Anna Sofia & Silvasti, Tiina. 2019. Faith based organizations as actors in the charity economy: A case study of food assistance in Finland. Teoksessa: H. Gaisbauer, G. Schweiger, & C. Sedma (Eds.), Absolute Poverty in Europe: Interdisciplinary Perspectives on a Hidden Phenomenon (pp. 267-288). Policy Press. Linkki aineistoon.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Politiikka ja viestintä
 • Peter M. Haas (2018) Preserving the epistemic authority of science in world politics, WZB Discussion Paper, No. SP IV 2018-105, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin. Linkki aineistoon.
 • Mai'a K. D. Cross. (2013). Rethinking epistemic communities twenty years later. Review of international studies39(1), 137-160. Linkki aineistoon.
 • Johan Christensen, Catherine Holst, & Anders Molander. (2022). Expertise, policy-making and democracy. New York: Routledge. Kirjan luvut 1-5. 
 • Timo Harjuniemi (2022): The ”Hierarchy of Credibility” among Economic Experts: Journalists’ Perceptions of Experts with Varying Institutional Affiliations. Journalism Practice 16(8), 1635-1652. Linkki aineistoon.
 • Esa Väliverronen, Salla-Maaria Laaksonen, Mikko Jauho & Piia Jallinoja (2020): Liberalists and data-solutionists: redefining expertise in Twitter debates on coronavirus in Finland. Journal of Science Communication 19(5), 1-21. Linkki aineistoon.
Sosiaalityö

Ennakkomateriaali on julkaistu sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) EI ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Soc&komin ruotsinkielisen sosiaalityön hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Yhteiskunnallinen muutos

Stuhl, Andrew. Unfreezing the Arctic : Science, Colonialism, and the Transformation of Inuit Lands. Chicago: University of Chicago Press, 2016

Humanistinen tiedekunta

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

Tarkka julkaisupäivämäärä päivitetään tähän viimeistään 31.1.2024.

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

Tarkka julkaisupäivämäärä päivitetään tähän viimeistään 31.1.2024.

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

Tarkka julkaisupäivämäärä päivitetään tähän viimeistään 31.1.2024.

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

Tarkka julkaisupäivämäärä päivitetään tähän viimeistään 31.1.2024.

Lääketieteellinen tiedekunta

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

Tarkka julkaisupäivämäärä päivitetään tähän viimeistään 31.1.2024.

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

Tarkka julkaisupäivämäärä päivitetään tähän viimeistään 31.1.2024.

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

Tarkka julkaisupäivämäärä päivitetään tähän viimeistään 31.1.2024.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Ruotsinkielisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan ruotsinkielisellä ennakkomateriaalit-sivulla.

Teologinen tiedekunta

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

Tarkka julkaisupäivämäärä päivitetään tähän viimeistään 31.1.2024.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan 30.4.2024 sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) ei ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Soc&komin ruotsinkielisen sosiaalityön hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.