Valintakokeiden ennakkomateriaalit

Tällä sivulla julkaistaan suomenkielisten kokeiden ennakkomateriaalit. Ennakkomateriaali julkaistaan pääsääntöisesti noin kuukautta ennen valintakoetta. Kaikissa kokeissa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia, joten niitä kokeita ei tällä sivulla ole lueteltu. Ruotsinkielisten kokeiden ennakkomateriaalit löydät ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.
Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeet voivat perustua ennakkoon julkaistavaan ja luettavaan materiaaliin (eli ennakkomateriaaliin), valintakokeessa jaettavaan materiaaliin, lukion oppimäärään tietyissä aineissa tai näiden yhdistelmään. Ennakkomateriaali ja kokeessa jaettava materiaali voi olla myös englanninkielistä. Huomaathan, että ennakkomateriaali ei saa olla esillä valintakokeessa. Opintopolussa kerrotaan kunkin hakukohteen valintakokeen osalta, millä tavoin juuri kyseiseen valintakokeeseen tulee valmistautua.

Ennakkomateriaalin hankkiminen

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali voidaan julkaista verkossa tai se voi jo olla verkossa vapaasti (ilmaiseksi) luettavana. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla myytävänä kirjakaupoissa ja verkkokaupoissa, jolloin materiaali on maksullinen. Voit myös etsiä materiaalia kirjastoista, mutta varauduthan, että kirjoja on rajoitetusti saatavilla.

Aiempien vuosien ennakkomateriaalit

Vanhojen valintakokeiden yhteydessä on joissain tapauksissa julkaistu lista kyseisen valintakokeen ennakkomateriaalista. Tiedot kokeen ennakkomateriaalista voi listauksen sijaan löytyä myös kokeen tehtävänannoista.

Humanistinen tiedekunta
 • Marjanen, Jani. 2020. ”Ruotsalaisia emme enää ole. Erään ilmaisun historiasta”. Köpa salt i Cádiz och andra berättelser – Cádizin suolaa ja muita kertomuksia, toim. Henrika Tandefelt et al. Helsinki: Siltala. Linkki aineistoon.
 • Rebentish, Juliane. 2018. "Distinction and difference. Revisiting the question of taste", The Nordic Journal of Aesthetics vol. 26, nr 54 (2018). Linkki aineistoon. Jos linkki ei toimi, kokeile tätä toista linkkiä.
 • Savolainen, Ulla & Nika Potinkara. 2021. "Memory, Heritage, and Tradition in the Museum Exhibition Ingrians - the forgotten Finns", Ethnologia Europaea vol. 51, nr 2, 72–95 (2021). Linkki aineistoon.
 • Wright Georg Henrik von. 1992. "Wittgenstein ja 20. vuosisata". Minervan pöllö: Esseitä vuosilta 1987–1991, 97–118. Helsinki: Otava. Linkki aineistoon.

Ennakkomateriaali on sama koko valintakokeessa riippumatta siitä, mihin valintakokeessa mukana olevaan hakukohteeseen olet hakenut. Filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valintakokeessa ovat mukana seuraavat Helsingin yliopiston hakukohteet:

 • Filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Historian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Klarspråk. Bulletin från Språkrådet 1/2023. Linkki aineistoon.

Klarspråk. Bulletin från Språkrådet 4/2022. Linkki aineistoon

Lindström, Jan (2023). Komplexa konstruktioner men välvilliga instruktioner? Språkbruk 13.4.2023.  Linkki aineistoon

Burman, Anders (2023).  Viktor Rydbergs ”Tomten» - en ande begränsad gigant av små proportioner. Liberal debatt 21.12.2023. Linkki aineistoon

Nissilä, Leena (2022). Suomen kielivaranto muutoksessa. Kielikello 1/2022. Linkki aineistoon

Verkkokielioppi (Finn Lectura). Linkki aineistoon.

 • 1.8.1 Vokaalien fonotaksi
 • 1.8.2 Konsonanttien fonotaksi
 • 2.1.1 Mitä morfologia on?
 • 2.3.1 Taipumiseen perustuva sanaluokkajako
 • 2.3.2 Merkitykseen perustuva sanaluokkajako
 • 3.1 Syntaksin peruskäsitteitä (ei alaotsikoita, vain syntaksin määritelmä)
 • 3.2 Peruslausetyypit 

Pakkala, Teuvo (1895). Mari varkaissa. Kokoelmasta Lapsia (1895), s. 41-53. Linkki aineistoon
Teksti on osittain saatavilla valintakokeessa.

Vala, Katri (1930). Sininen aamu. Kokoelmasta Maan laiturilla (1930), s. 44. Linkki aineistoon
Teksti on saatavilla valintakokeessa. 

Vala, Katri (1924). Kukkiva maa (maa kuohuu). Kokoelmasta Kaukainen puutarha (1924), s. 11-12. Linkki aineistoon
Teksti on saatavilla valintakokeessa. 

Suomen kieli

 • Pallaskallio, Ritva (2023). Selkeyttävää vai yksinkertaistavaa? Nuortenkirjan ja sen selkomukautuksen vertailua tekstilajikonventioiden näkökulmasta. Virittäjä127(1): 28–59. Linkki aineistoon.

Kotimainen kirjallisuus

 • Hämäläinen, Niina (2020). Sorsat täällä soittelevi. Kantelettaren luontokuvasto. Avain 17 (4): 46–63. Linkki aineistoon

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit 

 • Muikku-Werner, Pirkko & Riionheimo, Helka (2018): Livvinkarjalaisen tekstin ymmärtäminen suomen pohjalta. Lähivertailuja (28): 285–315. Linkki aineistoon
Lääketieteellinen tiedekunta

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen koetta psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla.

 • Busetto et al. 2020. How to use and assess qualitative research methods. Neurological research and practice, 2, 14. Linkki aineistoon
 • Horgan et al. 2024. Healthcare professionals' knowledge and attitudes towards surgical site infection and surveillance: A quasi-experimental study. Nursing Open, 11, e2048. Linkki aineistoon
 • Shorten, A., & Smith, J. 2017. Mixed methods research: expanding the evidence base. Evidence-based nursing, 20(3): 74–75. Linkki aineistoon
 • Wang, X., & Cheng, Z. 2020. Cross-Sectional Studies: Strengths, Weaknesses, and Recommendations. Chest, 158(1S), S65–S71. Linkki aineistoon
 • Weiner B. J. 2009. A theory of organizational readiness for change. Implementation science: Implementation Science, 4, 67. Linkki aineistoon
 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 2/2023. ISSN 2669–9427, ISBN 978-952-5995-82-4. 1. painos, Helsinki 2023. Linkki aineistoon
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Surya Ulhas R, Ravindran R, Malaviya A, Priyadarshini A, Tiwari BK, Rajauria G (2023). A review of alternative proteins for vegan diets: Sources, physico-chemical properties, nutritional equivalency, and consumer acceptance. Food Res Int 173(Pt 2), 113479. Linkki aineistoon.

Sanasto. Linkki pdf-tiedostoon.

Lisämateriaali ennakkoaineiston täydennykseksi. Linkki pdf-tiedostoon.

Peltonen, Sari & Hagelberg, Eija (toim.) 2019. Ilmastoviisas maatilayritys. ProAgria Keskusten Liitto. Sivut 1-102.

Deconinck, K., ym. 2023. Towards resilient food systems: Implications of supply chain disruptions and policy responses. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 205, OECD Publishing, Paris. Sivut 1-28. Linkki aineistoon.

Giller, K. E., Hijbeek, R., Andersson, J. A., & Sumberg, J. 2021. Regenerative Agriculture: An agronomic perspective. Outlook on Agriculture, 50(1), 13–25. Linkki aineistoon.

Silvius, J., Hoogstra, A.G., Candel, J.J.L. et al. 2023. Determining the transformative potential of circular agriculture initiatives. Ambio. Linkki aineistoon.

FAO. 2023. The State of Food and Agriculture 2023. Revealing the true cost of food to transform agrifood systems. Rome. Linkki aineistoon.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta (23.4.2024) oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Ruotsinkielisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan ruotsinkielisellä ennakkomateriaalit-sivulla.

Teologinen tiedekunta

Vähäkangas, Auli, 2023, Deathscapes in Finnish funerals during Covid-19, Approaching Religion 13, 21-37.  Linkki aineistoon.
 

Kahlos, Maijastina, 2023, Miekalla vai nuijalla? Augustinus, Petilianus ja keskustelu uskonnollisesta painostuksesta donatolaiskiistan aikana myöhäisantiikissa, Teologinen aikakauskirja 128, 286-302. Linkki aineistoon.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan 30.4.2024 sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) ei ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Soc&komin ruotsinkielisen sosiaalityön hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.