Hakemuksen liitteet maisterihaussa
Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet kevään 2022 toisessa yhteishaussa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin.

Tältä sivulta löydät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden kuvaukset ja toimitusohjeet. Lue ohjeet huolella varmistaaksesi, että liitteesi täyttävät annetut vaatimukset ja ne toimitetaan oikein.

Liitteiden toimittaminen

Toimita vaaditut liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa, viimeistään 6.4.2022 klo 15.00.

Poikkeuksena ohjelmat, joissa liitteet tulee toimittaa viimeistään 1.6.2022 klo 15.00:

 • logopedian maisteriohjelma
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, varhaiskasvatuksen opintosuunta
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, luokanopettajan opintosuunta (opetus suomeksi)
 • kasvatustieteiden maisteriohjelma, luokanopettajan opintosuunta (opetus ruotsiksi)
 • psykologian maisteriohjelma
 • Pf-koulutusohjelma

Liitteiden käsittelystä

 • Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset. Käsittelemme liitteet saapumisjärjestyksessä.
 • Saat sähköpostiviestin, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. 
 • Jos käsittelyn aikana huomaamme, että liitteissäsi on puutteita, olemme sinuun yhteydessä ja pyydämme sinua täydentämään hakemustasi.

Hakuun liittyvässä viestinnässä käytetään Opintopolussa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta. Osoitetta ei voi vaihtaa hakemuksen lähettämisen jälkeen. Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä.

Toimitettavat liitteet

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on valmistunut suoritettuaan kaikki tutkinnon sisältämät opinnot.

Tutkintotodistuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntävän oppilaitoksen nimi
 • valmistumispäivämäärä
 • valmistuvan opiskelijan nimi
 • oppiarvon tai tutkinnon nimi

Voit toimittaa väliaikaisen (tai tilapäisen) tutkintotodistuksen, jos olet valmistunut, mutta et ole teknisistä tai hallinnollisista syistä saanut lopullista tutkintotodistustasi valmistuttuasi. Väliaikaisen tutkintotodistuksesi tulee sisältää samat tiedot kuin lopullisen tutkintotodistuksen (ks. yllä).

Huomaa, että asiakirjaa, jossa todetaan vain, että olet suorittanut kaikki vaaditut kurssit, ei hyväksytä väliaikaiseksi (tai tilapäiseksi) tutkintotodistukseksi.

Jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi

Voit hakea, jos et ole suorittanut tutkintoasi hakuajan päättymiseen mennessä. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistustasi hakuaikana. Jos sinut valitaan koulutusohjelmaan, valintapäätös on ehdollinen ja sinun on valmistuttava ja toimitettava tutkintotodistuksesi elokuun loppuun mennessä.

Opintosuoritusote on asiakirja, jossa eritellään oppilaitoksessa suorittamasi kurssit/opintojaksot. Opintosuoritusotteen on sisällettävä seuraavat tiedot kaikista kursseistasi:

 • kurssien nimet
 • kurssien suorituspäivät
 • kurssien arvosanat
 • kurssien opintopistemäärät.

Opintosuoritusotteen tulee myös kuvata oppilaitoksessasi opiskeluaikanasi käytetty arviointiasteikko.

Jos opintosuoritusotteesi ei sisällä kaikkia edellä mainittuja tietioja, sitä ei hyväksytä.

Tutkintotodistuksen liitettä (diploma supplement) voi käyttää opintosuoritusotteen sijasta, jos liite sisältää samat vaaditut tiedot kuin opintosuoritusote. Huomaa, että tutkintotodistuksen liite hyväksytään vain, kun se toimitetaan yhdessä tutkintotodistuksen kanssa.

Opintosuoritusote, jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi

Opintosuoritusotteessa on mainittava suoritettavan tutkinnon nimi. Jos tutkinnon nimeä ei mainita opintosuoritusotteessa, sinun on toimitettava oppilaitoksesi antama virallinen lausunto, jossa mainitaan sinulle myönnettävän tutkinnon nimi.

Hyväksiluetut opintopisteet ja muissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet

Jos opintosuoritusotteesi sisältää hyväksiluettuja opintopisteitä, ne on eriteltävä ja niistä on annettava samat tiedot kuin muistakin kursseistasi. Jos hyväksiluettuja opintopisteitä ei ole eritelty ja niistä ei ole annettu samoja tietoja, sinun on toimitettava erillinen opintosuoritusote, joka sisältää hyväksiluetut opintopisteet ja tarvittavat tiedot.

Kokonaisuusmerkinnät

Joissain koulutusohjelmissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Koulutusohjelmassa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perus- ja aineopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

 • Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.
 • Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.
 • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta, suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista (esim. Psykologian perusopinnot, 25 op, arvosana 3, 17.06.2021 sekä perusopintoihin sidotut kurssit listattuna tämän alle).
 • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Huomaa, että joissain oppilaitoksissa avointen yliopisto-opintojen kokonaisuusmerkintää ei tehdä opintosuoritusotteelle, vaan avoin yliopisto myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Täydennystutkinnot, siirto-opinnot, suoravalinta jne.

Jos tutkintosi sisältää eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (esimerkiksi täydennysopintoja tai siirto-opintoja), sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat opintosi kokonaisuudessaan.

Lisäksi jos olet päässyt suorittamaan suoraan tutkintosi syventäviä opintoja, sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat aiemmat opintosi, jos sinut valittiin koulutusohjelmaan niiden perusteella.

Huomaa, että eri maissa suoritettuihin opintoihin saattaa liittyä erilaisia maakohtaisia erityisvaatimuksia.

Jos koulutusasiakirjasi eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, sinun on toimitettava myös viralliset käännökset johonkin näistä kielistä. Huomaa, että sinun on toimitettava käännösten lisäksi myös jäljennökset alkuperäiskielisistä asiakirjoista.

Helsingin yliopisto hyväksyy vain virallisen kääntäjän tekemiä käännöksiä.

Viralliseksi käännökseksi hyväksytään vain virallisen kääntäjän tai asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös.

Virallisessa käännöksessä on oltava kääntäjän leima ja allekirjoitus. Lisäksi monisivuisen käännöksen jokaisella sivulla on oltava kääntäjän leima tai allekirjoitus.

Virallisen kääntäjän tekemä käännös

Virallisen käännöksen mistä tahansa asiakirjasta saat viralliselta kääntäjältä. Suomessa virallisia kääntäjiä ovat henkilöt, joilla on lain 1231/2007 mukainen oikeus toimia auktorisoituina kääntäjinä. Opetushallituksen ylläpitämästä rekisteristä voit tarkistaa, ketkä Suomessa ovat virallisia kääntäjiä. Jos et ole Suomessa, voit hankkia virallisen käännöksen myös oleskelumaassasi viralliselta kääntäjältä.

Asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös

Hyväksymme asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemän käännöksen. Jos oppilaitos myöntää asiakirjan suoraan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, erillistä käännöstä ei tarvita.

Sinun on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taitosi. Kaikki hyväksytyt kielitaidon osoittamisen tavat ja ohjeet kielitaidon osoittavan liitteen toimittamiseen löydät kielitaidon osoittamisen sivulta.

Kielitaidon voi osoittaa vain niillä tavoilla, jotka Helsingin yliopisto on ohjeissaan määrittänyt!

Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement)

Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement) on asiakirja, joka sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta. Sen toimittaminen on vapaaehtoista, jos olet toimittanut myös opintosuoritusotteen.

Huomaa, että jos haluat käyttää tutkintotodistuksen liitettä opintosuoritusotteen sijasta, tutkintotodistuksen liite on toimitettava opintosuoritusotteen lailla.

Koulutusohjelmakohtaiset liitteet

Jotkin koulutusohjelmat edellyttävät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden lisäksi tiettyjen muiden liitteiden toimittamista. Lisätietoja ohjelmakohtaisista liitteistä on ohjelmakuvauksissa Opintopolussa.

Liitteiden toimitustavat hakuvaiheessa

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoista (skannatut asiakirjat tai valokopiot). Varaudu kuitenkin toimittamaan virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset, jos tulet hyväksytyksi.

Liitteiden toimitus tapahtuu ensisijaisesti lisäämällä ne Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi.

Liitteiden lataaminen sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä

 • Skannaa vaaditut liitteet tai ota niistä hyvälaatuiset kuvat. Varmista, että asiakirjan sisällöstä saa kunnolla selvää.
 • Lataa liitteesi hakulomakkeelle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa.
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostosi niin, että tiedoston nimestä käyvät ilmi sekä oma nimesi että kyseessä oleva asiakirja: esimerkiksi sukunimi-etunimi-opintosuoritusote.
 • Tallenna liitteet hakulomakkeelle viimeistään 6.4.2022 klo 15.00.

Jos haet logopedian maisteriohjelmaan, kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen tai luokanopettajan opintosuuntiin, psykologian maisteriohjelmaan tai Pf-koulutusohjelmaan tallenna vaaditut liitteet hakulomakkeelle viimeistään 1.6.2022 klo 15.00.

Huomaa, että sähköpostitse toimitettuja liitteitä ei hyväksytä.

Jos et pysty lataamaan liitteitäsi hakulomakkeelle, voit lähettää liitteet postitse tai tuoda ne hakijapalveluiden postilaatikkoon henkilökohtaisesti. 

Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen maisteriohjelman nimi, johon olet hakemassa esim. ”Filosofian maisteriohjelma” ja toimita ne annettuun määräaikaan mennessä. Jos toimitat liitteitä postitse, saman päivän postileima ei riitä. Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät kohdasta paperisten asiakirjojen toimittaminen.

Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi

Jos sinut valitaan johonkin Helsingin yliopiston koulutusohjelmista ja olet toimittanut hakuvaiheessa tavalliset jäljennökset sinulta vaadituista asiakirjoista, eikä tietojasi pystytä varmentamaan suoritusrekisteristä, hyväksyntäsi on tällöin ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa asiakirjasi myös virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä viimeistään 31.8.2022 klo 15.00.

Voit toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset:

 1. postitse tai tuomalla ne hakijapalveluiden postilaatikkoon
 2. sähköisten opintosuorituspalveluiden kautta

Saat hyväksymiskirjeessä tarkemmat ohjeet vaadittujen asiakirjojen toimittamiseen.

Huomaa, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia. Maakohtaisten erityisvaatimusten mukaisten koulutusasiakirjojen toimittaminen saattaa olla hidas prosessi, joten aloita niiden hankkiminen hyvissä ajoin.

Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sinulta vaadituista asiakirjoista määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.