Hakemuksen liitteet maisterihaussa
Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet kevään 2021 toisessa yhteishaussa suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin.

Tältä sivulta löydät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden kuvaukset ja toimitusohjeet. Lue ohjeet huolella varmistaaksesi, että liitteesi täyttävät annetut vaatimukset ja ne toimitetaan oikein.
Liitteiden toimittaminen

Toimitathan vaaditut liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa, viimeistään 7.4.2021 klo 15.00.

Poikkeuksena tästä logopedian maisteriohjelma, kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuunta, psykologian maisteriohjelma ja PF-koulutus, joissa liitteet tulee toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 1.6.2021 klo 15.00.

 • Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset. Käsittelemme liitteet saapumisjärjestyksessä.
 • Saat sähköpostiviestin, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. 
 • Jos käsittelyn aikana huomaamme, että liitteissäsi on puutteita, olemme sinuun yhteydessä ja pyydämme sinua täydentämään hakemustasi.

Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. 

Toimitettavat liitteet

Sinun on toimitettava virallinen opintosuoritusote kaikista korkeakouluopinnoista, jotka haluat sisällyttää hakemukseesi. Toimita opintosuoritusotteestasi myös virallinen käännös, ellei alkuperäinen opintosuoritusote ole suomen, ruotsin- tai englanninkielinen. 

Opintosuoritusote on asiakirja, jossa eritellään oppilaitoksessa suorittamasi kurssit/opintojaksot. Opintosuoritusotteen on sisällettävä seuraavat tiedot kaikista kursseistasi:

 • kurssien nimet
 • kurssien suorituspäivät
 • kurssien arvosanat
 • kurssien opintopistemäärät.

Opintosuoritusotteen tulee myös kuvata oppilaitoksessasi opiskeluaikanasi käytetty arviointiasteikko.

Hyväksiluetut opintopisteet ja muissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet

Jos opintosuoritusotteesi sisältää hyväksiluettuja opintopisteitä, ne on eriteltävä ja niistä on annettava samat tiedot kuin muistakin kursseistasi. Jos hyväksiluettuja opintopisteitä ei ole eritelty ja niistä ei ole annettu samoja tietoja, sinun on toimitettava erillinen opintosuoritusote, joka sisältää hyväksiluetut opintopisteet ja tarvittavat tiedot.

Kokonaisuusmerkinnät

Joissain hakukohteissa hakuperusteena olevat opinnot on sidottava opintokokonaisuuksiksi. Hakukohteessa saatetaan esimerkiksi edellyttää, että perus- ja aineopinnoista tulee olla kokonaisuusmerkintä.

 • Kokonaisuusmerkintä tarkoittaa sitä, että kun olet suorittanut tiettyyn opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, voit hakea opintosuoritusotteellesi erillisen merkinnän siitä, että olet suorittanut kyseisen opintokokonaisuuden.
 • Sinun tulee itse pyytää opintojesi sitomista kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden rekisteröintiä pyydetään siitä paikasta, jossa opinnot on suoritettu.
 • Kun olet sitonut opinnot kokonaisuudeksi, näet opintosuoritusotteellasi erillisen merkinnän opintokokonaisuudesta, sen laajuudesta (esim. 25 op), suorituspäivämäärästä, saamastasi arvosanasta ja kokonaisuuteen sisältyvistä opintojaksoista.
 • Jos hakukohteessa edellytetään opintojen sitomista opintokokonaisuuksiksi, pelkät merkinnät kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen (ts. kurssien) suorittamisesta eivät näissä tapauksissa riitä.

Huomaathan, että joissain oppilaitoksissa avointen yliopisto-opintojen kokonaisuusmerkintää ei tehdä opintosuoritusotteelle, vaan avoin yliopisto myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Täydennystutkinnot, siirto-opinnot, suoravalinta jne.

Jos tutkintosi sisältää eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (esimerkiksi täydennysopintoja tai siirto-opintoja), sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat opintosi kokonaisuudessaan.

Lisäksi jos olet päässyt suorittamaan suoraan tutkintosi syventäviä opintoja, sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat aiemmat opintosi, jos sinut valittiin koulutusohjelmaan niiden perusteella.

Huomaathan, että eri maissa suoritettuihin opintoihin saattaa liittyä erilaisia maakohtaisia erityisvaatimuksia.

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on valmistunut suoritettuaan kaikki tutkinnon sisältämät opinnot.

Tutkintotodistuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntävän oppilaitoksen nimi
 • valmistumispäivämäärä
 • valmistuvan opiskelijan nimi
 • oppiarvon tai tutkinnon nimi

Voit toimittaa väliaikaisen (tai tilapäisen) tutkintotodistuksen, jos olet valmistunut, mutta et ole teknisistä tai hallinnollisista syistä saanut lopullista tutkintotodistustasi valmistuttuasi. Väliaikaisen tutkintotodistuksesi tulee sisältää samat tiedot kuin lopullisen tutkintotodistuksen.

Huomaa, että asiakirjaa, jossa todetaan vain, että olet suorittanut kaikki vaaditut kurssit, ei hyväksytä väliaikaiseksi (tai tilapäiseksi) tutkintotodistukseksi.

Toimita tutkintotodistuksestasi myös virallinen käännös, ellei alkuperäinen tutkintotodistus ole suomen, ruotsin- tai englanninkielinen. 

Jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi

Voit hakea, jos et ole suorittanut tutkintoasi hakuajan päättymiseen mennessä. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistustasi hakuaikana. Jos sinut valitaan koulutusohjelmaan, valintapäätös on ehdollinen ja sinun on valmistuttava ja toimitettava tutkintotodistuksesi elokuun loppuun mennessä.

Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement) on asiakirja, joka sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta. Sen toimittaminen on vapaaehtoista, jos olet toimittanut myös opintosuoritusotteen.

Huomaathan, että jos haluat käyttää tutkintotodistuksen liitettä opintosuoritusotteen sijasta, tutkintotodistuksen liite on tällöin pakollinen liite ja se on toimitettava opintosuoritusotteen lailla. Katso opintosuoritusotetta koskevat lisätiedot.

Jotkin ohjelmat edellyttävät kaikilta hakijoilta ohjelmakohtaisten liitteiden toimittamista esim. kurssikuvaukset, työtodistukset jne.  

Tarkista maisteriohjelman valintaperusteista Opintopolku.fi:stä, täytyykö sinun toimittaa hakemukseesi ohjelmakohtaisia liitteitä.

Sinun on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taitosi. Lisätietoja hyväksytyistä kielitaidon osoittamistavoista ja niihin liittyviä ohjeita:

 • Kielitaidon osoittaminen
 • Opetushallituksen Yleisen kielitutkinnon (YKI) voi suorittaa 27.3.2021. Ilmoittautumisaika on 1.2–28.2.2021. Maaliskuussa testiin osallistuvan ja yliopistoon hakevan tulee laittaa pyyntö todistuksen tarpeesta sähköpostilla osoitteeseen yki-info@jyu.fi. Todistus testistä on toimitettava 14.4.2021 klo 15.00 mennessä. Ilmoita myös hakijapalveluille osoitteeseen hakijan-liitepalvelu@helsinki.fi hakuajan loppuun (31.3.2021 klo 15.00) mennessä, jos aiot osallistua maaliskuun YKI-testiin.

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset jäljennökset alkuperäisistä kielitaitoa osoittavista todistuksista (skannatut asiakirjat tai valokopiot). Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös täytyy toimittaa vasta, jos tulet hyväksytyksi.

Liitteiden toimitustavat hakuvaiheessa

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoista (skannatut asiakirjat tai valokopiot)

Ensisijainen tapa toimittaa vaaditut liitteet on lisätä ne suoraan Opintopolun hakulomakkeen liitteeksi.

Liitteiden lataaminen sähköiselle hakulomakkeelle Opintopolku.fi:ssä

 • Skannaa vaaditut liitteet tai ota niistä hyvänlaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää.
 • Lataa liitteesi hakulomakkeelle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa.
 • Kokoa samaan kokonaisuuteen liittyvät sivut yhteen tiedostoon. Esimerkiksi opintosuoritusote tulisi olla yksi tiedosto, joka sisältää useita sivuja.
 • Nimeä tiedostosi niin, että tiedoston nimestä käyvät ilmi sekä oma nimesi että kyseessä oleva asiakirja esimerkiksi Sukunimesi-Etunimesi-opintosuoritusote.
 • Tallenna liitteet hakulomakkeelle viimeistään 7.4.2021 klo 15.00.

Jos haet logopedian maisteriohjelmaan, kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, psykologian maisteriohjelmaan tai PF-koulutukseen tallenna vaaditut liitteet hakulomakkeelle viimeistään 1.6.2021 klo 15.00.

Hakuvaiheessa liitteiksi kelpaavat tavalliset jäljennökset alkuperäisistä asiakirjoista (skannatut asiakirjat tai valokopiot)

Jos haluat, voit myös lähettää liitteet postitse tai tuoda ne hakijapalveluiden postilaatikkoon henkilökohtaisesti. 

Jos lähetät asiakirjat postitse tai tuot asiakirjat hakijapalveluiden postilaatikkoon, merkitse kuoreen maisteriohjelman nimi, johon olet hakemassa esim. ”Filosofian maisteriohjelma” ja toimita ne annettuun määräaikaan mennessä. Huomaathan, jos toimitat liitteitä postitse, saman päivän postileima ei riitä. Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät kohdasta paperisten asiakirjojen toimittaminen.

Liitteiden toimitustavat, jos tulet ehdollisesti hyväksytyksi

Jos sinut valitaan johonkin Helsingin yliopiston koulutusohjelmista ja olet toimittanut hakuvaiheessa tavalliset jäljennökset sinulta vaadituista asiakirjoista, eikä tietojasi pystytä varmentamaan suoritusrekisteristä, hyväksyntäsi on tällöin ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa asiakirjasi meille myös virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä viimeistään 31.8.2021 klo 15.00. Saat hyväksymiskirjeessä tarkemmat ohjeet vaadittujen asiakirjojen toimittamiseen.

Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia. Maakohtaisten erityisvaatimusten mukaisten koulutusasiakirjojen toimittaminen saattaa olla hidas prosessi, joten aloita niiden hankkiminen hyvissä ajoin.

Mikäli et toimita virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä sinulta vaadituista asiakirjoista määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Vi­ral­li­ses­ti oi­keak­si to­dis­tet­tu­jen asia­kir­jo­jen jäl­jen­nös­ten toi­mi­tus­ta­vat

Virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset tulee yleensä toimittaa postitse, paperisena. Tarkan osoitteen liitteiden lähettämistä tai tuomista varten löydät kohdasta paperisten asiakirjojen toimittaminen.

Voit myös tulla näyttämään alkuperäiset todistukset hyväksymisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti. Huomaathan, että maakohtaisia erityisvaatimuksia tulee noudattaa ensisijaisesti, ja ne saattavat rajoittaa sitä, mitä voit näyttöpalvelussa esittää.

Kansallinen suoritusrekisteri

Mikäli olet suorittanut tutkinnon tai opintoja suomalaisessa korkeakoulussa saamme pääsääntöisesti tiedot suorituksistasi suoritusrekisteristä. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa erillisiä virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä vaadituista asiakirjoista. Jos emme kuitenkaan jostain syystä saa aikaisempia korkeakouluopintojasi koskevia tietoja suoritusrekisteristä, valintapäätöksesi tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet vaadittujen asiakirjojen toimittamiseen.

Kansainväliset varmennuspalvelut

Helsingin yliopiston hakijapalvelut hyväksyy myös tiettyjen kansainvälisten palveluiden kautta toimitettuja sähköisiä virallisia opintosuoritusotteita. Lähettäessäsi opintosuoritusotteesi tällaisen palvelun kautta, osoita opintosuoritusotteesi Helsingin yliopistolle ja anna tarvittaessa yhteysosoitteeksi maisteriliitteet@helsinki.fiMuista noudattaa kunkin palvelun omia tarkempia ohjeita.

Hyväksytyt kansainväliset varmennuspalvelut:

Huomaathan, että varmennuspalveluista on voitava tarkistaa koko alkuperäisen asiakirjan sisältö. Palveluita, jotka varmentavat vain osan alkuperäisen asiakirjan sisällöstä, ei hyväksytä.

Asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen oma varmennuspalvelu

 • Hyväksymme sähköiset koulutusasiakirjat ainoastaan, jos varmennuspalvelu sijaitsee oppilaitoksen omilla verkkosivuilla tai oppilaitoksen omilta verkkosivuilta on linkki ulkopuoliseen varmennuspalveluun.
 • Oppilaitoksen sähköpostiosoitetta ei hyväksytä sähköiseksi varmennuspalveluksi.
 • Oppilaitoksen lähettämiä tavallisia skannattuja koulutusasiakirjoja ei hyväksytä, jos asiakirjaa ei voida varmentaa sähköisen varmennuspalvelun avulla.
 • Varmennuspalveluita, jotka edellyttävät vastaanottajan maksavan varmennuksesta, ei hyväksytä.

Huomaathan, että varmennuspalveluista on voitava tarkistaa koko alkuperäisen asiakirjan sisältö. Palveluita, jotka varmentavat vain osan alkuperäisen asiakirjan sisällöstä, ei hyväksytä.