Avoin yliopisto: Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoja
Osa teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen ohjelma tutustuttaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaan sekä teologian soveltamiseen käytäntöön. Tutkimuskohteita ovat myös erilaiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoitukset ja instituutiot.

Avoimen yliopiston tarjonnassa olevat opinnot ovat osa Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaa. Teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopinnot 60 op vastaavat sisällöllisesti peruskoulun ja lukion ev.lut. uskonnon aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja aineenopettajan pätevyydestä.

Opinnot soveltuvat myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Avoimen yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen opintotarjonnassa on tieteenalaan tutustuttava johdantokurssi (2 op), perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op) sekä teologisten kielten opintoja (heprea, kreikka, latina). Tarjonnassa on vaihtelevasti myös joitakin muita koulutusohjelman kursseja. Kaikki opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman mukaisia.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

Tutustumiskurssi Kurssi on teologian ja uskonnontutkimuksen opintoihin johdatteleva 2 op:n laajuinen tutustumiskurssi. Kurssi sopii kaikille teologian opinnoista kiinnostuneille sekä lukiolaisille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen laajuus on 30 op. Opintokokonaisuuteen sisältyvät alla luetellut opintojaksot.
HUOM! Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -opintojaksosta perusopintoihin voidaan sisällyttää vain 5 op:n laajuinen kurssisuoritus.

Perusopinnot on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna valitsemalla kurssitarjonnasta Avoimen yliopiston verkkokurssit. Osa verkkokursseista, kuten Systemaattisen teologian perusteet sekä Uskontotieteen perusteet, järjestetään vain kesäopintoina.

Tarjolla on verkkokurssien lisäksi myös lukuvuoden aikana pidettäviä teologisen tiedekunnan luentokursseja, joihin on varattu pienet kiintiöt Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Perusopintojen kurssit Perusopintoihin sisältyy kuusi 5 op:n laajuista kurssia.

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot vastaavat sisällöllisesti peruskoulun ja lukion ev.lut. uskonnon aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja uskonnon opettajan pätevyydestä. Opinnot sopivat myös kaikille teologian opinnoista kiinnostuneille.

Aineopinnot ovat laajuudeltaan 30 op (aiemmin 35 op). Jos olet aiemmin suorittanut perusopinnot 25 op:n laajuisina, voit suorittaa aineopintoihin yhden 5 op:n valinnaisen opintojakson lisää, jolloin perus- ja aineopintojen yhteenlasketuksi opintopistemääräksi tulee 60 op.

Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Aineopinnot on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna valitsemalla kurssitarjonnasta Avoimen yliopiston verkkokurssit. Osa verkkokursseista järjestetään vain kesäopintoina.

Tarjolla on verkkokurssien lisäksi myös joitakin lukuvuoden aikana pidettäviä teologisen tiedekunnan luentokursseja, joihin on varattu pienet kiintiöt Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Pakolliset aineopintojen kurssit Suorita neljä pakollista kurssia: Maailman uskontoperinteet 5 op, Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op, Kristinusko Suomessa 5 op ja Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op.
Valinnaiset aineopintojen kurssit Valitse yksi valinnainen kurssi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.
Syventävä kurssi Valitse yksi syventävä kurssi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Syventävänä kurssina voit valita sen, jota vastaavan perustason kurssin olet suorittanut aiemmin. Syventävien kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Avoin yliopisto järjestää teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoihin sisältyvien klassisten kielten (heprea, kreikka ja latina) opintoja pääsääntöisesti kesäisin. Kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Teologisten kielten kurssit Teologisten kielten opetus on läsnäoloa vaativaa luento-opetusta. Kurssit järjestetään kesäopetuksena, ja kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain.
Muut teologian opinnot Muut teologian opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen aine- ja teemaopintojen kursseja, joita on mahdollista suorittaa oman kiinnostuksen ja valinnan mukaan. Kursseja voi sisällyttää tutkinnossa aineopintoihin tai temaattisten opintojen valinnaisiin kokonaisuuksiin TUK-510 Uskonto, historia ja yhteiskunta 15 op tai TUK-520 Arvot ja globaalin maailman haasteet 15 op.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

 

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.