Avoin yliopisto: Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista. Osa opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempaa opintokokonaisuutta (30 op).

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, jota opetetaan uskonnon sijasta uskontokuntiin kuulumattomille. Helsingin yliopistossa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudet on suunniteltu luokan- ja aineenopettajiksi aikoville, mutta ne sopivat myös yleissivistäviksi opinnoiksi.

Opinnot koostuvat käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian  opinnoista. Asioita lähestytään pohdiskelevasti ja keskustellen. Tavoitteena on antaa tietoa kulttuurien ja uskontojen merkityksestä ihmisille sekä lisätä eettisiä valmiuksia ja suvaitsevaisuutta.

Elämänkatsomustiedon opinnot

Avoimina yliopisto-opintoina voit suorittaa elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op tai yksittäisiä opintojaksoja valintasi mukaan.

Johdatus elämänkatsomustietoon -kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op Elämänkatsomustiedon perusopinnoista voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja valintasi mukaan tai suorittaa kaikki 30 opintopisteen laajuiseen perusopintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot. Voit suorittaa opintoja haluamassasi järjestyksessä.

Elämänkatsomustiedon aineopinnoista voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja valintasi mukaan tai kaikki 30 opintopisteen laajuiseen opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot. Vertaileva alueellinen etnografia -opintojaksosta on tarjolla eri teemaisia vaihtoehtoja, joista opintokokonaisuuteen voi sisällyttää yhden 5 op:n laajuisen kurssin.

Elämänkatsomustiedon aineopinnot Aineopintojen opintojaksoja voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä eivätkä ne edellytä perusopintojen suorittamista.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen