Farmasian tiedekunnassa on mahdollistaa suorittaa opintoja ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi erillisopintoina ja sivuaineopintoina tai toisessa yliopistossa suoritettavaan tutkintoon liitettäväksi.

Jatkotutkintoina voi suorittaa farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkinnon sekä filosofian tohtorin jatkotutkinnot.  Tiedekunta järjestää myös farmasian erikoistumiskoulutusta farmaseuteille ja proviisoreille.