Tutustu meihin

Farmasian tiedekunta on monitieteinen kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu tutkimus- ja koulutusyksikkö, jolla on laaja yhteistyöverkosto.

Tiedekunnasta valmistuu asiantuntijoita, tutkijoita ja johtajia lääkekehityksen ja terveydenhuollon eri sektoreille. Farmasian tutkinnoilla on hyvä työelämävastaavuus ja valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin. Vuosittain suoritetaan keskimäärin 150 farmaseutin, 50 proviisorin ja 15 tohtorin tutkintoa. 

Tiedekuntaan kuuluvat farmaseuttisten biotieteiden osasto, farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto, farmakologian ja lääkehoidon osasto sekä Lääketutkimusohjelma Drug Reseach Program (DRP). Lisätietoa osastoista ja lääketutkimusohjelmasta löytyy tiedekunnan tutkimuksen sivuilta.  

Koordinoimme vuonna 2019 perustettua kansallista lääketutkimuksen yhteistyö- ja tutkimusverkosto FinPharmaa. FinPharman tavoitteena on kehittää uudenlaisia lääkehoitoja yhdistämällä osaaminen biolääketieteessä, neurotieteessä ja eläinlääketieteessä.

Kestävän farmasian tutkimusta ja opetusta

Farmasian tiedekunta on ollut edelläkävijä integroidessaan farmasian ja ympäristöosaamisen. Opiskelijat saavat vankan farmasian käytännön ammattitaidon yhdistettynä huippututkimukseen sekä kestävän kehityksen syvälliseen ymmärrykseen. Kestävä kehitys lääkealalla tarkoittaa esimerkiksi lääkkeiden tehokasta ja turvallista käyttöä.

Avainluvut 2023
Tervetuloa Viikin kampukselle!

Farmasian tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella Biokeskus 2:ssa. Lue lisää Viikin kampuksen toimijoista ja palveluista kampussivulta.