Perustutkinnot

Farmasian tiedekunnassa perustutkintoina voi suorittaa farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon ja proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon. Tiedekunta kouluttaa myös ruotsinkielisiä proviisoreita.

Näiden terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön pätevyyden tuottavien tutkintojen lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa filosofian maisterin tutkinnon tutkimus- ja tuotekehitystyöhön keskittyvässä kansainvälisessä maisteriohjelmassa (Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety). Opetus käynnistyi ensimmäisen kerran syksyllä 2022.

Korkeakoulujen yhteishaussa voit hakea joko pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan tai proviisorin koulutusohjelmaan tai molempiin koulutusohjelmiin.

Farmaseutin ja proviisorin tutkintojen tavoitteina on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin. Koulutus antaa myös valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Farmaseutin koulutusohjelma

Farmaseutin koulutusohjelmassa kiteytyy lääkkeet, terveys ja hyvinvointi. Opinnoissa yhdistyy monipuolisesti lääkealan tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat asiantuntijuuden terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin. Lisäksi farmaseutin tutkinto antaa valmiudet farmasian alan ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Osana farmaseutin tutkintoa suoritetaan kuuden kuukauden apteekkiharjoittelu, joka tutustuttaa opiskelijoita käytännön työelämään.

Farmaseutin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa farmaseutin tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto.

Opintojen laajuus ja kesto: 180 opintopistettä, 3 vuotta

Proviisorin koulutusohjelma

Proviisorin koulutusohjelma kasvattaa lääkealan monipuolisia tietoja ja taitoja hallitsevia asiantuntijoita. Opinnoissa perehdytään lääketutkimuksen eri vaiheisiin tehokkaan ja turvallisen lääkkeen kehittämiseksi sekä rationaalisen lääkehoidon toteuttamiseen ja kehittämiseen. Proviisorit ovat lääkehoidon ja terveyden edistämisen asiantuntijoita. Proviisorin tutkinto antaa hyvät valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin ja ammatilliseen erikoistumiskoulutukseen.

Proviisorin koulutusohjelmassa (farmaseutti ja proviisori) opiskelija suorittaa ensin farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon.

Opintojen laajuus ja kesto: 180 + 120 opintopistettä, 3 + 2 vuotta

Proviisorin koulutusohjelmassa (pf) opiskelija suoritta proviisorin tutkinnon, joka on jatkoa farmaseutin tutkinnolle ja ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Voidakseen hakea hakea proviisorin maisteriohjelmaan, täytyy olla suoritettuna farmaseutin tutkinto. 

Opintojen laajuus ja kesto: 120 opintopistettä, 2 vuotta

 

Lääketutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja lääkitysturvallisuuden maisteriohjelma

Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön keskittyvässä kansainvälisessä maisteriohjelmassa voi suorittaa filosofian maisterin tutkinnon. Koulutus käynnistyi ensimmäisen kerran vuonna 2022 syksyllä.

Opintojen laajuus ja kesto: 120 opintopistettä, 2 vuotta

Farmasian tutkijalinja

Farmasian tutkijalinja on tutkimusorientoitunut opiskelulinja farmasian tiedekunnassa, jonka tavoitteena on tarjota hyvät peruslähtökohdat tutkijanuralle.

Tutkijalinjan tavoitteena on tarjota normaalia proviisorikoulutusta syvällisemmät perustiedot tutkimuksesta kiinnostuneille proviisoriopiskelijoille sekä tarjota heille käytännön tutkimusharjoittelumahdollisuus tiedekunnan eri osastoilla.

Lisätietoa