Opetus ja opiskelu

Farmasian tiedekunnasta valmistuu lääkealan asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monissa mielenkiintoisissa tehtävissä lääkkeen kehityksestä lääkealan viranomaistehtäviin ja potilaslähtöiseen apteekki- ja sairaalatyöhön. Lääkkeitä kehitetään ja lääkehoitoa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, joten farmasian alalla on erittäin hyvät työnäkymät sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Farmasian tiedekunnassa perustutkintoina voi suorittaa farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon ja proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon. Tiedekunta kouluttaa myös ruotsinkielisiä proviisoreita. Näiden terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön pätevyyden tuottavien tutkintojen lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa filosofian maisterin tutkinnon tutkimus- ja tuotekehitystyöhön keskittyvässä kansainvälisessä maisteriohjelmassa (The Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety). 

Farmasian erikoistumiskoulutusta järjestetään apteekki- ja sairaalafarmasian sekä teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutuksina. 

Jatkotutkinto on farmasian tohtorin tutkinto. Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tohtorin jatkotutkinnon. 

 

Vuonna 2022