Yhteistyö

Yhteistyö sidosryhmien kanssa muodostaa erinomaisen pohjan farmasian alan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen.

Farmasian tiedekunta haluaa tuoda tutkimustulokset ja asiantuntijoidensa osaamisen parhaalla tavalla yhteiskunnan käyttöön. Yhteistyö ja vuorovaikutus lääkealan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa edistää myös suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja hyvinvointia. Verkostot farmasian ja lähialojen kaikkiin toimijoihin ovat kiinteät ja aktiiviset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälisiä kumppanuuksia löytyy Pohjoismaiden ja Euroopan lisäksi erityisesti Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Tiedekunta on aktiivisesti mukana  Euroopan farmasian tiedekuntajärjestön (EAFP) toiminnassa sekä kansainvälisessä tutkijankoulutuksessa mm. ULLA-verkostossa, joka kattaa parhaat eurooppalaiset farmasian alan tutkimusyliopistot.

Tiedekunta on mukana useissa Helsingin yliopiston strategisen tutkimuksen profiloitumishankkeissa, Suomen Akatemian lippulaivaohjelmissa sekä tutkimusverkostoissa.

Innovaatiot ja yhteistyö helsingin yliopistossa