Muut opinto-oikeudet

Farmasian tiedekunnassa on mahdollistaa suorittaa opintoja ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi erillisopintoina ja sivuaineopintoina tai toisessa yliopistossa suoritettavaan tutkintoon liitettäväksi.
Erilliset opinnot

Henkilölle, jolla ei ole tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voidaan myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja ammatillisen tai tieteellisen pätevyyden lisäämiseksi. Suoritusoikeuksia myönnetään aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen, muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen tai ammattipätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään tiedekunnan opetusmahdollisuuksien sekä hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason mukaan. Suoritusoikeuden saaneella ei ole oikeutta suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston tutkinto-opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta.

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Hinta on 15 € / opintopiste. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään kahdesti lukuvuodessa.

Hakuajat

kevät 2024: 1.-16.4.2024

syksy 2024: 1.-15.10.2024

Suoritusoikeutta haetaan e-lomakkeella, joka on käytössä vain hakuaikana.

Hakemukseen tarvittavat liitteet

  • Jos opinto-oikeutta haetaan muualla suoritettavaan tutkintoon sisällytettäviin opintoihin, tulee hakemukseen liittää virallinen opintosuoritusote sekä oman oppilaitoksen puolto.
  • Jos opinto-oikeutta haetaan aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen pätevöitymistä varten, tulee hakemukseen liittää viralliset jäljennökset opintosuoritusotteesta ja tutkintotodistuksesta sekä perustelut opintojen tarpeellisuudesta.
  • Jos opinto-oikeutta haetaan ammattipätevyyden lisäämiseksi, tulee hakemukseen liittää työnantajan lausunto sekä jäljennökset alaan liittyvistä todistuksista.

Ulkomailla suoritetun farmasian tutkinnon Suomessa laillistamista varten vaadittavien opintojen hakemukseen tulee liittää jäljennös Valviran lausunnosta sekä vaadittavat kielitaitotodistukset.

Erikoistumiskoulutukset

Farmasian tiedekunta tarjoaa perus- ja jatkotutkinto-opetuksen lisäksi erikoistumiskoulutusta teollisuusfarmasiassa sekä apteekki- ja sairaalafarmasiassa. Erikoistumiskoulutusta tarjotaan sekä farmaseuteille että proviisoreille.

Sivuaineopinnot

Farmaseutin koulutusohjelman opinnoista tarjotaan muiden koulutusohjelmien opiskelijoille opintokokonaisuuksia. Farmasian perusopintokokonaisuuden (vähintään 15 op) opintojaksoille voivat ilmoittautua kaikki muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Farmasian aineopintokokonaisuuden opintojaksojen suorittamisen edellytyksenä on farmasian perusopintokokonaisuuden (vähintään 15 op) suoritusmerkintä.

Kokonaisuusmerkintä opintokokonaisuudesta pyydetään Viikin opiskelijapalveluista: viikki-student(at)helsinki.fi.

Joo-opinnot

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.