Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston tutkimus painottuu eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Kliininen tutkimuksemme keskittyy hevosten ja pieneläinten sairauksien diagnostiikkaan ja hoitokäytäntöihin sekä hyvinvointitutkimukseen eri eläinlajeilla. Tuemme aktiivisesti eläinlääketieteelliseen translaationaliseen tutkimukseen liittyvien mallien kehittämistä,  jossa eläinten sairaudet toimivat ihmisten sairauksien malleina.

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto koordinoi Helsingin yliopiston terveyden tutkimuksen tutkijakoulun alaista kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelmaa.

Lisätietoa osaston tutkijoista, julkaisuista ja projekteista saa Tuhat-tutkimustietokannasta