Hakemuksen käsittely

Hakijan on hyvä ottaa huomioon, että hakemuksen jättämisestä dosentin arvon myöntämiseen kuluu useampi kuukausi.
 1. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa dosentin arvoa voi hakea kahdesti vuodessa. Hakuajat ovat 1. - 31.1. ja 1. - 31.8.
   
 2. Ennen hakemuksen jättämistä asiasta tulee keskustella oppiaineen vastuuhenkilön kanssa tiedekunnassa. Keskustelussa vastuuhenkilön kanssa voidaan alustavasti kartoittaa hakijan meritoitumista ja tiedekunnan dosentuurikäytäntöä.
   
 3. Hakuajan päätyttyä tiedekunnan dosenttitoimikunta käsittelee hakemukset.
   
 4. Dosenttitoimikunta nimeää asiantuntijat oppiaineen vastuuhenkilön esityksestä.
   
 5. Asiantuntijoiden nimeämisen jälkeen opetustaitotoimikunta arvioi hakijan opetustaidon (ml. opetusnäyte). Opetustaitotoimikunta järjestää dosentuurin hakijoille mahdollisuuden opetusnäytteeseen kaksi kertaa kevät- ja syyslukukaudelle. Hakijalle lähetetään erilliset ohjeet opetusnäyteajan varaamisesta.
   
 6. Tiedekuntaneuvosto käsittelee hakemuksen asiantuntijalausuntojen ja opetustaitolausunnon saavuttua. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille.
   
 7. Kansleri päättää myönnetäänkö hakijalle dosentin arvo.