Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu
Monitieteisessä ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellisessä tutkijakoulussa (YEB) toimii kuusi tohtoriohjelmaa, joissa yhdistetään perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimushankkeet tuottavat perustietoa ekosysteemeistä ja eliöistä sekä ratkaisuja ympäristömuutokseen, luonnonsuojeluun, biotekniikan kehitystarpeisiin ja turvalliseen ja kestävään ruokaketjuun liittyviin haasteisiin.
Yhteystiedot

Prof. Sirkku Juhola (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
Yliopistolehtori Mar Cabeza (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
Yliopistolehtori Enrico Di Minin (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Prof. Paula Elomaa (Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)
Assoc. prof. Janne Lundén (Eläinlääketieteellinen tiedekunta)
Doctoral researcher Annastiina Rytkönen (Eläinlääketieteellinen tiedekunta)
Yliopistolehtori Frederick Stoddard (Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)
Prof. Marko Virta (Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)

YEB toimisto:
yeb-info@helsinki.fi