Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu
Monitieteisessä ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellisessä tutkijakoulussa (YEB) toimii kuusi tohtoriohjelmaa, joissa yhdistetään perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Tutkimushankkeet tuottavat perustietoa ekosysteemeistä ja eliöistä sekä ratkaisuja ympäristömuutokseen, luonnonsuojeluun, biotekniikan kehitystarpeisiin ja turvalliseen ja kestävään ruokaketjuun liittyviin haasteisiin.
Yhteystiedot

Prof. Sirkku Juhola (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
Prof. Paula Elomaa (Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)
Tohtorikoulutettava Paula Kurittu (Eläinlääketieteellinen tiedekunta)
Yliopistolehtori Juha Mikola (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
Yliopistolehtori Mar Cabeza (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)
Prof. Vieno Piironen (Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)
Yliopistolehtori Frederick Stoddard (Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta)
Prof. Marko Virta (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)

Asiantuntija:
Anni Tonteri, PhD
yeb-info@helsinki.fi
+358 2941 57743

Tohtorikoulutuksen suunnittelija:
Mia Vehkaoja, PhD
yeb-info@helsinki.fi
+358 2941 58150