Studia Generalian taustalla on joukko Helsingin yliopiston huippuasiantuntijoita eri tieteenaloilta. Luentosarjojen ohjelmat syntyvät tieteellisen ohjausryhmän lukuisissa pohdinnoissa ja keskusteluissa. 

Tieteellinen ohjausryhmä 1.5.2020 – 31.12.2021:

  • Ohjausryhmän puheenjohtaja: Professori Tuomas Heikkilä, kirkkohistoria, Teologinen tiedekunta
  • Professori Sarah Green, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, Valtiotieteellinen tiedekunta
  • Professori Minna Palmroth, avaruustieteet, tähtitiede ja fysiikka, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • Professori Mika Pantzar, Kuluttajatutkimuskeskus, Valtiotieteellinen tiedekunta
  • Professori Jouko Rikkinen, kasvitieteet, Luonnontieteellinen keskusmuseo
  • Professori Teemu Roos, tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • Professori Samuli Siltanen, matematiikka, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • Apulaisprofessori Katja Valaskivi, Uskonnot ja digitaalinen maailma, Teologinen tiedekunta
  • Professori Kirmo Wartiovaara, biolääketieteet, Lääketieteellinen tiedekunta
  • Opiskelijaedustaja Jenni Saaristo

Helsingin yliopistossa tutkitaan asioita maailman ja maailmankaikkeuden, ihmisyyden, yhteiskunnan, kulttuurin ja ekosysteemin äärestä toiseen. Studia Generaliaan kutsutaan alojensa parhaat asiantuntijat: professorit, dosentit, yliopisto-opettajat ja tutkijat. 

Koska luennoitsijat eivät saa työstään erillistä korvausta, on jokainen Studia Generalia -luento lahja kaikille tieteen ystäville.
 

Yleisökeskustelussa aiheet usein syvenevät ja tulevat lähelle jokapäiväistä elämää. Parhaat Studia Generalia -illat syntyvät kiinnostavien sisältöjen, hyvien esiintyjien ja innostuneen yleisön kohtaamisissa. Tervetuloa!

Tuo oppilaasi Studia Generaliaan
Kommentoi ja jaa twitterissä: #studiageneralia