Syksy 2019: Rajansa kaikella!

Syksyn 2019 Studia Generaliassa keskitytään rajoihin ja niiden ylityksiin. Onko kaikella rajansa ja miten muuttumattomia rajat ovat? Miten rajat rakentuvat? Rajansa kaikella! -luentosarjassa  tarkastellaan sekä luonnossa olevia että ihmisen määrittelemiä ja muokkaamia rajoja. Luennot käsittelevät muun muassa  terveyden ja sairauden välistä rajaa, sukupuolen moninaisuutta sekä taiteen ja matematiikan liitosta, jossa rajat ylitetään.

Kaikille avoin luentosarja järjestettiin 3.10.–31.10.2019 Helsingin yliopistossa Tiedekulmassa. Luentoja voi seurata jälkikäteen tallenteina.